KONTAKT:
KRAJOWY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
00-950 Warszawa, ul. Kopernika 30

Koordynator projektu
„Polska wołowina wraca na stoły”

Joanna Biała
Krystyna Chojnowska

„Polska wołowina wraca na stoły” - czyli promocja wołowiny wśród młodzieży szkolnej.

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” od dobrych kilku lat prowadzi projekty promocyjne, dofinansowane z Funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, najczęściej funduszy promocji mięsa czerwonego – wołowiny i wieprzowiny. To wokół tych gatunków mięsa, utworzyły się nieuprawnione opinie - że tuczą i  są niezdrowe.  W  powyższych  akcjach promocyjnych chodzi więc o to, aby o mięsie czerwonym  rozmawiać bez emocji, na naukowej podbudowie a wiedzę o ich zaletach i znaczeniu w odżywianiu  budować na udowodnionych opiniach, wynikających z badań, a nie na powtarzanych mitach.
Projekty, prowadzone przez Związek, przeznaczone są głównie dla pracowników handlu w spółdzielniach „Samopomoc Chłopska” oraz Społem, a ich celem przygotowanie tych osób do dyskusji z konsumentami o prawdziwych zaletach wołowiny i wieprzowiny. W 2017 roku do realizacji takiego  zadania, eksperymentalnie, zaproszono młodzież szkół rolniczych. Szkoły chętnie podjęły inicjatywę, efekty były zaskakująco pozytywne. To dobre przyjęcie skłoniło Związek do kontynuowania współpracy ze szkołami  kształcącymi młodzież z obszarów wiejskich, tym razem w realizacji zadania „Polska wołowina wraca na stoły” dofinansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego. Rzeczywiście, mimo że spożycie mięsa wołowego jest obecnie bardzo niskie i wynosi nieco powyżej 1 kg na mieszkańca rocznie, ten rynek  po okresie zastoju, trwale  się rozwija,  zwiększa się zainteresowanie hodowlą i  chowem  opasów, opracowano system jakości wołowiny QMP, takie mięso jest już w sklepach. Słowem - rynek wołowiny budowany jest prawie od nowa, z poszanowaniem dobrostanu zwierząt  i  wg europejskich standardów co do jakości, bezpieczeństwa zdrowotnego, powtarzalności  poszczególnych partii mięsa itp.
Ta wiedza, zarówno o rzeczywistej wartości odżywczej wołowiny, jak i o obecnym funkcjonowaniu tego rynku  powinna dotrzeć do konsumentów, w tym, naszym zdaniem, do  jednej  z najważniejszych ich grup  - młodzieży. To młodzież będzie niedługo decydowała – także o kierunkach chowu zwierząt gospodarskich i trendach w odżywianiu. Młodzież ta, to w najbliższej przyszłości potencjalni producenci  i przetwórcy wołowiny; część z nich szczególnie osób klas o profilu gastronomicznym, będzie wprost kreowała opinię konsumentów o  jakości  tego co klient otrzyma na talerzu.
Założono, że program zadania będzie skupiał się wokół   podniesienia poziomu wiedzy na temat wartości odżywczych i znaczenia wołowiny  w prawidłowym odżywianiu człowieka oraz  pokazania różnorodnych zastosowań wołowiny  w kuchni i gastronomi. Główny element zadania to  dwa seminaria dla ok. 100 osób. Seminaria trwały po trzy dni, ich tematyka składała się z następujących bloków tematycznych:
- wiedza o wołowinie – jej produkcji, przetwórstwie, bezpieczeństwie oraz znaczeniu w prawidłowym odżywianiu;
- aktualności z rynku wołowiny  na świecie, UE i w Polsce,
- wsparcie produkcji dobrej jakości wołowiny, małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny,
- zajęcia  warsztatowe pod hasłem:  wołowina w kuchni, przetwórstwie i gastronomi – zajęcia w kuchni; w ramach zajęć praktycznych  odbyło się także  spotkanie z przedstawicielami małej firmy ( GS „SCh” w Pruszczu ) zajmującej się m.in. przetwórstwem wołowiny.

Pierwszym sukcesem zadania było przyjęcie zaproszenia przez wszystkie szkoły, do których je skierowano; w seminariach udział wzięła młodzież i opiekunowie ze szkół:
1.    Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach,
2.    Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sokołowie Podlaskim,
3.    Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej,
4.    Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.
Ponieważ program  był konsultowany ze szkołami  zgłoszonymi do udziału w seminariach, w pierwszym terminie, na ich prośbę – zorganizowano spotkanie w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w drugim terminie, poza wyżej wymienioną tematyką, odbył się wykład nt. przygotowania młodych ludzi do prowadzenia biznesu związanego z żywnością.
Najważniejszym sprawdzianem dla organizatorów są odczucia i  opinie uczestników  wyrażane w anonimowej ankiecie. Pytania dotyczyły przydatności seminarium, poziomu wykładów i zajęć warsztatowych, ich dostosowania do poziomu słuchaczy, organizacji i warunków pobytu na seminarium, ale także zapytania które wykłady, na jaki temat były najbardziej interesujące oraz jakiej tematyki ewentualnie zabrakło w zajęciach seminaryjnych:
Wyniki anonimowej ankiety, wypełnionej przez 88 uczestników obrazuje poniższe zestawienie (wyniki po zaokrągleniu):

Lp.

Oceniane zagadnienie

Ocena   5

Ocena 4

Ocena 3

Ocena 2

Ocena

1

1

W jakim stopniu seminarium było dla Pani/Pana interesujące lub przydatne?

40%

51%

8%

1%

Brak

2

Jak ocenia Pani/Pan poziom wykładów i zajęć seminaryjnych?

57%

37%

6%

Brak

Brak

3

Jak ocenia Pani/Pan organizację seminarium?

70%

29%

1%

Brak

Brak

4

Jak ocenia Pani/Pan warunki pobytu  na seminarium?

31%

32%

29%

7%

1%Wnioski z realizacji zadania:
Pierwszy to taki że młodzież bardziej szczerze niż dorośli wystawia oceny,  a efektem tej szczerości było  stosunkowo dużo ocen  zaledwie dostatecznych za  warunki pobytu na seminarium, natomiast nikt, dosłownie nikt, nie ocenił na dwóję  poziomu wykładów i zajęć seminaryjnych. Co więcej – nie sprawdziły się obawy, czy aby wykłady uznanych autorytetów naukowych nie będą dla młodzieży zbyt nużące i niezrozumiałe; wprost przeciwnie – wykłady Profesorów – Henryka Mruka, Jarosława Horbańczuka czy Agnieszki Wierzbickiej otrzymały najwyższe noty, za, jak pisano w ankietach, „treść i formę przekazu”. Podobał się wykład dotyczący  przygotowania młodych ludzi do prowadzenia biznesu; ogólnie okazało się że każde z zajęć seminaryjnych, jako najbardziej interesujący, doceniło chociaż kilka osób. Na pytanie wprost, dotyczące przystosowania poziomu wykładów do słuchaczy, zaledwie trzy osoby na 100 napisało że niezbyt wykład zrozumiało.
Duża część uczestników podkreślała satysfakcję z uczestnictwa w zajęciach warsztatowych. Pokaz wołowiny uczestniczącej w systemie jakości QMP, grillowanie i przyrządzanie potraw, aranżacja półmisków  spotkanie i dyskusja z wytrawnym kucharzem  ( Błażej Świerżewski  - kucharz, właściciel firmy z branży gastronomicznej, podczas drugiego spotkania w towarzystwie Bartłomieja Heba, aktualnie Dania)  miało wielu zwolenników i opinię że takich zajęć mogłoby być jeszcze więcej.  Zgłoszono ciekawe propozycje co do uzupełnienia tematyki podobnych spotkań, które z pewnością zostaną wykorzystane w przyszłości.
Z punktu widzenia organizatorów najważniejsze jest to, że najwyższe oceny w ankietach wystawiono za poziom zajęć seminaryjnych i organizację seminariów, czyli za ich najważniejsze, merytoryczne, parametry. Natomiast  autentyczne zadowolenie  i satysfakcja uczestników wskazują, że działania promocyjne, dobrze zaprogramowane i poprowadzone na najwyższym poziomie trafiają do wszystkich, do młodzieży także, a na tym nam, organizatorom, szczególnie zależało.

Opracowanie:
Krystyna Chojnowska
Copyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.