Seminaria, wystawy, targi
Promocja żywności

Dział prowadzony z dofinansowaniem:

 • Funduszu Promocji Mięsa Wołowego
 • Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego
 • Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych

KONTAKT:
KRAJOWY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
00-950 Warszawa, ul. Kopernika 30

Koordynator projektu
„Smaki z geesu czyli spółdzielnie na wystawach i targach”

Monika Beata Ostrowska
e-mail: ostrowska_m@wp.pl
Kom. 506-616-618

Strona www.kzrs.pl  (zakładka Promocja Mięsa Wieprzowego)
prowadzona jest z dofinansowaniem

Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego
Dofinansowanie z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowegow ramach zadania
„Smaki  z geesu czyli wieprzowina na wystawach i targach”
realizowanego przez
Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni "Samopomoc Chłopska"Szanowni Państwo,

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie,  realizuje od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku zadanie „Smaki z geesu czyli spółdzielnie na wystawach i targach”.

Zadanie realizowane będzie podzielone jest na dwa etapy:

 • I etap od 1 kwietnia do 30 września 2019 r.
 • II etap od 1 października 2019 r. do 31 marca 2020 r. 


Zadanie zakłada uczestnictwo 10 spółdzielni posiadających masarnie lub zajmujących się sprzedażą wyrobów z mięsa wieprzowego w targach, wystawach lub imprezach o zasięgu krajowym z dofinansowaniem z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego:

Dofinansowaniu podlega :

 • zwrot kosztów za wyroby z mięsa wieprzowego wykorzystane do degustacji,
 • zwrot kosztów wynajęcia powierzchni stoiska promocyjno-degustacyjnego,
 • zakup naczyń jednorazowych, elementów ekspozycji stoiska (stołów, namiotu, obrusów, desek, noży itp),
 • zwrot kosztów za dojazd na targi,
 • wynagrodzenie osób obsługujących stoisko degustacyjne,
 • zwrot kosztów na materiały promocyjne,
 • zwrot kosztów za publikację artykułu prasowego.


            Kwota dofinansowania do udziału w targach będzie rozpatrywana indywidualnie uwzględniając faktyczne poniesione koszty na podstawie przedstawionych załączników (faktury za w/w wydatki).

Zainteresowane spółdzielnie proszone są o kontakt mailowy. 

            W czasie trwania zadania, wzorem lat ubiegłych KZRS „SCh” zorganizuje wyjazd studyjny na międzynarodowe targi spożywczo-rolnicze ( dokładny termin zostanie podany w terminie późniejszym). Z  wyjazdu skorzysta ok. 40 osobowa grupa składająca się z przedstawicieli Spółdzielczości „Samopomoc Chłopska” z całej Polski, prowadzących m.in. sklepy spożywcze, w których zainteresowaniu jest handel mięsem i  wyrobami z mięsa wieprzowego.Monika Beata Ostrowska
Koordynator projektu

506-616-618
ostrowska_m@wp.pl


Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni "SCh"
ul. Kopernika 30
00-950 Warszawa

Powrót do listy funduszy.

Copyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.