Jeżeli mają Państwo jakieś pytania dotyczące prezentowanej w serwisie oferty, prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego. Zapewniamy, że odpowiedź nadejdzie w niedługim czasie.Informujemy, że w ramach struktur Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego KZRS „SCh” w Warszawie- Miedzeszynie rozpoczął pracę Zespół d/s Promocji. Zadaniem Zespołu będzie organizowanie współpracy ze zrzeszonymi spółdzielniami, celem korzystania z funduszy strukturalnych UE i tworzenia wspólnych promocji i przedsięwzięć organizacyjnych i gospodarczych.

Obecnie zespół tworzy Krystyna Chojnowska, ponadto w skład Zespołu wchodzą  specjaliści współpracujący, angażowani doraźnie w miarę potrzeb.

Istotą pracy Zespołu będzie współpraca ze Spółdzielniami zrzeszonymi w naszym Związku, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy Spółdzielniom w korzystaniu z funduszy strukturalnych i promocji. Jesteśmy otwarci na zaproszenia na spotkania organizowane w Oddziałach KZRS „SCh” celem zaprezentowania podstawowych informacji na w/w temat.

Ponadto będziemy zamieszczać bieżące informacje z powyższego zakresu na naszych stronach internetowych. Zapraszamy więc wszystkich zainteresowanych do kontaktów z Zespołem i odwiedzania naszych stron internetowych: www.csk.oit.pl www.gs.oit.pl

Adresy do kontaktu: sekretariat@centrumsk.pl lub telefon (022) 872-00-31 lub 32 i (022) 872-06-80. Adres do korespondencji listowej: Centrum Szkoleniowo- Konferencyjne 04-867 Warszawa ul. Odrębna 4.

Copyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.