KONTAKT:
KRAJOWY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
00-950 Warszawa, ul. Kopernika 30

Koordynator projektu
„Polacy gustują w wieprzowinie - kontynuacja II”

Monika Beata Ostrowska

e-mail: ostrowska_m@wp.pl
Kom. 694-076-084


Strona www.kzrs.pl zakładka "Promocja MIĘSA WIEPRZOWEGO" prowadzona jest z dofinansowaniem
Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego

Zadanie „Polacy gustują w wieprzowinie - kontynuacja II” zostało dofinansowane
z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego KOWR (dawniej ARR)
w ramach zadania realizowanego przez Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni  „Samopomoc Chłopska”
przy współpracy spółdzielni z pionu „Samopomoc Chłopska”„Polacy gustują w wieprzowinie-kontynuacja II”

W dniu 30 czerwca 2018 roku, Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” zakończył realizację III etapu zadania „Polacy gustują w wieprzowinie-kontynuacja II”, które było finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Celem zadania było dofinansowanie uczestnictwa Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” posiadających masarnie, ubojnie bądź prowadzących sprzedaż wyrobów mięsnych podczas pokazów i targów, promując wśród konsumentów spożycie wyrobów z wieprzowiny.

Realizacja trzeciego etapu zadania miała się odbywać w terminie od 1 stycznia  do 31 marca 2018 r. , w związku z udziałem tylko jednej spółdzielni w międzynarodowych targach (na planowane 2 udziały), KOWR zaakceptował złożoną przez Zarząd KZRS „SCh” prośbę o przedłużenie terminu zakończenia trzeciego, końcowego etapu zadania „Polacy gustują w wieprzowinie-kontynuacja II” do dnia 30 czerwca 2018 r. i przeniesienie niewykorzystanych środków na uczestnictwo spółdzielni w lokalnych i krajowych pokazach i targach.

Podczas dodatkowych trzech miesięcy trwania zadania z dofinansowania skorzystały Spółdzielnie „SCh” w Baranowie, Białymstoku, Jeziorzanach, Siemiatyczach, Szadku oraz Ropczycach w imprezach lokalnych i krajowych m.in. Pikniku Rodzinnym w Przytocznie, Święcie Truskawki w Buczku, Międzynarodowym Festiwalu Tańców GODEL w Baranowie, Międzynarodowym Dniu Spółdzielczości w Białymstoku i Rzeszowie oraz Nocy Świętojańskiej w Gajewnikach podczas których odbywała się prezentacja i degustacja wyrobów z mięsa wieprzowego. Uczestniczące w wystawach i targach spółdzielnie wzbogacały podczas tych imprez różnorodność prezentowanej oferty w zakresie wyrobów mięsnych m.in dzięki zachowaniu tradycji w produkcji wyrobów z mięsa wieprzowego.

Ogółem w trakcie realizacji całego zadania trwającego od 1 maja 2017 do 30 czerwca 2018 roku z dofinansowania środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego skorzystało łącznie 11 Spółdzielni z Baranowa, Białegostoku, Jeziorzan, Marzęcic, Pińczowa, Pruszcza, Ropczyc, Szadka, Siemiatycz, Wasilkowa, Wisznic, podczas imprez, w tym:

·     Wystawy lokalne, odbyło się 13,
·     Wystawy krajowe, odbyło się 14,
·     Wystawy międzynarodowe, odbyła się 1. 

Podczas 14 miesięcy realizacji zadania „Polacy gustują w wieprzowinie-kontynuacja II” Spółdzielnie skorzystały z dofinansowania Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego podczas targów lokalnych, krajowych i międzynarodowych na łączną kwotę 57.901,07 zł.

Realizowane przez Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” zadanie „Polacy gustują w wieprzowinie-kontynuacja II” poprzez pokazy i prowadzone degustacje promowało spożycie mięsa wieprzowego i jego przetworów wśród konsumentów, ponieważ w ostatnich latach obserwuje się zmiany w strukturze i wielkości konsumpcji produktów mięsnych tj. zmniejsza się spożycie mięsa wieprzowego. Różnorodność działań informacyjno-promocyjnych, jakie prowadzone były podczas targów i imprez wystawowych z pewnością przyczyni się do wzrostu świadomości szerokiej rzeszy konsumentów, którzy w większym zakresie poznali i docenili walory rodzimej wieprzowiny.

            W ramach realizacji zadania prowadzona była strona internetowa www.kzrs.pl /zakładka Promocja Mięsa Wieprzowego/, na której zamieszczane były informacje o prowadzonych przez KZRS „SCh” działaniach, w miesięczniku branżowym publikowane były artykuły promocyjne. Wydany został również kalendarz trójdzielny na 2018 r, a także zakupiono gadżety promocyjne tj. opaski odblaskowe, breloczki, smycze do kluczy lub telefonu, które dostępne były bezpłatnie na stoiskach wystawców. Koszt w/w działań wyniósł 14.125,13 zł.

            KZRS „SCh” w styczniu 2018 r. w ramach dofinansowania zorganizował wyjazd seminaryjny dla 35 osobowej grupy składającej się z przedstawicieli Spółdzielczości „Samopomoc Chłopska” z całej Polski prowadzących m.in. sklepy spożywcze, w których zainteresowaniu jest handel mięsem i wyrobami z mięsa wieprzowego w celu zapoznania się z ofertą prezentowaną podczas Międzynarodowych Targów Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Ogrodnictwa Grune Woche w Berlinie. Całkowity koszt tego działania tj. koszt wyżywienia, noclegów, przejazdu autokarem oraz zakupu biletów wyniósł 35.949,64 zł.

Monika Beata Ostrowska

Artykuł napisano z dofinansowaniem Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego w ramach realizowanego przez KZRS „SCh” zadania „Polacy gustują w wieprzowinie-kontynuacja II”


„POLACY GUSTUJĄ  W WIEPRZOWINIE - KONTYNUACJA II”

    Zadanie „Polacy gustują w wieprzowinie-kontynuacja II” podzielone zostało na trzy etapy:
    I ETAP     01.05.2017 r. - 30.09.2017 r.
    II ETAP    01.10.2017 r. - 31.12.2017 r.
    III ETAP   01.01.2018 r. - 30.06.2018 r.

Celem zadania realizowanego przez Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” z dofinansowaniem Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego w ramach projektu  „Polacy gustują w wieprzowinie-kontynuacja II” była promocja spożycia mięsa wieprzowego lub produktów z jego udziałem pochodzących z małych lokalnych masarni podczas imprez lokalnych i krajowych.
Wartością wynikającą z realizacji zadania jest coraz szersze przekonanie spółdzielni – producentów wyrobów z mięsa wieprzowego do ich promowania.

Zadanie „Polacy gustują w wieprzowinie-kontynuacja II” było kontynuacją powyższych pozytywnych doświadczeń. Udział w pokazach i targach zachęca spółdzielnie do promocji tych wyrobów na coraz bardziej wymagającym rynku, uczy prowadzenia działań promocyjnych i doskonalenia umiejętności prowadzenia stoisk promocyjnych. Dzięki realizowanemu zadaniu konsumenci wyrobów z mięsa wieprzowego otrzymali przekaz o bezpiecznej, smacznej i różnorodnej ofercie wyrobów z mięsa wieprzowego prezentowanej przez małe przetwórnie z użyciem lokalnych receptur oraz ręcznych technik produkcji.ETAP III

Działanie 4.1  Uczestnictwo spółdzielni w lokalnych pokazach i targach

W trakcie realizacji trzeciego (ostatniego) etapu zadania ze wsparcia polegającego na zwrocie kosztów za udział w pokazach, targach lub zorganizowaniu imprezy wystawienniczej promującej spożycie wyrobów z mięsa wieprzowego skorzystały  spółdzielnie z Baranowa, Jeziorzan, Szadka oraz Wasilkowa podczas pięciu imprez:


 1. Gminna Spółdzielnia „SCh” w Wasilkowie (woj. podlaskie) przeprowadziła degustację wyrobów z mięsa wieprzowego podczas Kiermaszu Świątecznego w dniu 22.03.2018r.
  Oznakowane tablicami informacyjnymi o dofinansowaniu z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego stoisko promocyjno-degustacyjne zorganizowane przez Spółdzielnię w Wasilkowie cieszyło się dużym zainteresowaniem osób przebywających na głównym rynku w dniu 22 marca br. ponieważ prezentowane wyroby przeznaczone były wyłącznie do degustacji m.in. rolada bokowa, szyna wędzona z nogą, baleron wędzony gotowany oraz kiełbasę swojską. Na stoisku dostępne były również kalendarze trójdzielne z informacją o realizowanym zadaniu, a także gadżety promocyjne tj. smycze i breloki, które bezpłatnie otrzymywali uczestnicy degustacji.
 2. Gminna Spółdzielnia „SCh” w Baranowie (woj. lubelskie) zaprezentowała wyroby ze swojej masarni podczas Jarmarku Świątecznego organizowanego pod domem handlowym Warszawskiej Spółdzielni Handlowej w Falenicy w dniu 29.03.2018r.
  Do zorganizowania stoiska promocyjno-degustacyjnego Gminnej Spółdzielni „SCh” w Baranowie, wykorzystano sprzęt wystawienniczy zakupiony w ramach dofinansowania z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego, który bezpłatnie można wypożyczyć z Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego KZRS „SCh” w Warszawie, ul. Odrębna 4 m.in. namiot, stół, ladę chłodniczą, stojak na ulotki, drobna galanterię kuchenną taka jak deski i noże do krojenia, tace do degustacji, wykałaczki itp. Degustacja prowadzona była bezpośrednio przez hostessy, które zachęcały do skosztowania tradycyjnych wyrobów mięsnych wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych noszących nazwę „nadwieprzańskie” m.in. szynki, baleronu, boczku i polędwicy. Oprócz prowadzonej degustacji można było również zakupić prezentowane wyroby z mięsa wieprzowego. Gminna Spółdzielnia „SCh” w Baranowie nad Wieprzem dzięki swej lokalizacji, nieskażonym ekologicznie terenom, z których pozyskiwany jest najlepszej jakości żywiec do przetwórstwa mięsnego jest znanym lokalnym producentem od 1948 roku. 3. Gminna Spółdzielnia „SCh” w Jeziorzanach (woj. lubelskie) przeprowadziła degustację wyrobów z mięsa wieprzowego podczas Pikniku rodzinnego w Przytocznie w dniu 03.06.2018r.
  Stoisko Gminnej Spółdzielni „SCh” w Jeziorzanach, na którym odbywała się promocja i degustacja wyrobów z wieprzowiny oznaczone było tablicami z informacją o dofinansowaniu z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. Degustować na nim można było kilka rodzajów szynki, kiełbasy oraz boczek. Odwiedzający dowiedzieli się o procesie technologicznym i produkcji serwowanych mięs. 4. Gminna Spółdzielnia „SCh” w Szadku (woj. łódzkie) przeprowadziła degustację wyrobów z własnej masarni podczas XX Święta Truskawki w Buczku w dniach 15-17.06.2018r.
  Jubileuszowe XX Święto Truskawki w Buczku rozpoczęło się w piątek 15 czerwca w 2018 roku i trwało trzy dni. Święto w Buczku w 2018 roku miało charakter ogólnopolski, jako IV Krajowe Święto Truskawki. Truskawkowe święto odbyło się pod patronatem ministra rolnictwa i marszałka województwa. W truskawkowym święcie plonów uczestniczyło tysiące mieszkańców z województwa łódzkiego, ale też goście z wielu różnych zakątków kraju. W programie święta znalazły się koncerty znanych i lubianych zespołów tj. Sławomira, zespołu Akcent z Zenkiem Martyniukiem, Lady Pank, Sylwii Grzeszczak, pokazy sztucznych ogni, inne ciekawe konkursy, a przede wszystkim mnóstwo truskawek. Organizatorzy przygotowali mnóstwo truskawkowych atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Truskawkowe konkursy zaplanowano na trzy dni m.in. konkurs na Truskawkowy Przebój Roku- konkurs gastronomiczny, w którym mógł wziąć udział każdy, kto przygotował np. ciasto, przetwory, napoje, i innego smakołyki z truskawką w roli głównej, konkurs na Miss i Mistera Truskawki 2018 (w którym były prezentowane truskawkowe stroje). Dla plantatorów przygotowano konkurs na Największą Truskawkę. Na dwudziestym Święcie Truskawki nie lada gratka czekała też na miłośników awiacji. Uczestnicy imprezy mogli dwukrotnie podziwiać akrobacje samolotowe w wykonaniu Grupy Żelazny. Organizatorzy nie zapomnieli także o milusińskich i z myślą o nich zaplanowali lawinę zabaw i trakcji m.in. wesołe miasteczko z karuzelami, zjeżdżalnią i dmuchańcami, było także modelowanie balonów i malowanie twarzy. W Buczku przygotowane było również dużo atrakcji kulinarnych m.in. przekąski ciasta z truskawką. Plac wypełniony był stoiskami .m.in. z rękodziełem artystycznym, zabawkami, kompozycjami z kwiatów i wikliny. Były również stoiska promocyjne gminy, powiatu, Izby Rolniczej z Województwa Łódzkiego i agencji rolnych.
  Jednym ze stoisk degustacyjno-promocyjnych było stoisko Gminnej Spółdzielni „SCh” w Szadku. Dzięki tablicom informacyjnym o wyrobach z mięsa wieprzowego przeznaczonych do degustacji urządzone stoisko cieszyło się zainteresowaniem wśród zwiedzających i mieszkańców Buczka, o czym świadczyła bardzo duża frekwencja. Spółdzielnia zaprezentowała wyroby z mięsa wieprzowego produkowane z własnej masarni, takie jak: kiełbasa wiejska, Szynkówka, kabanosy, wędzonki (baleron, boczek), Pieczeń Szadkowską, schab pieczony z oczkiem, kaszankę i salceson. Stoisko degustacyjne z wyrobami z mięsa wieprzowego było najczęściej odwiedzanym stoiskiem podczas całej imprezy.
 5. Gminna Spółdzielnia „SCh” w Baranowie (woj. lubelskie) przeprowadziła degustację wyrobów z własnej masarni podczas Międzynarodowego Festiwalu Tańca GODEL 2018 w dniu 16.06.2018r.
  W sobotę 16 czerwca na Błoniach w Baranowie w powiecie puławskim odbył się Międzynarodowy Festiwal Tańców Godel 2018. Impreza rozpoczęła się występami dzieci i młodzieży z gminy Baranów oraz lokalnych zespołów ludowych. Następnie odbyły gościnne koncerty zespołów ludowych zgłoszonych do festiwalu m.in. Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Rzeszowskiej „Połoniny”. Po zespołach z Polski wystąpiły zespoły z Ukrainy. Ponadto odbyło się wiele atrakcji takich jak zabawa taneczna dla dzieci i dorosłych.
  W czasie trwania imprezy plenerowej Gminna Spółdzielnia „SCh” z  Baranowa zorganizowała stoisko na którym można było degustować wyroby z wieprzowiny uczestniczące w systemie jakości żywności Jakość Tradycja m.in. baleron, szynkę, polędwicę, boczek oraz kiełbasę noszące w nazwie „nadwieprzańskie” oraz smalec serwowany na żytnim chlebie. Stoisko na którym można było nie tylko smacznie zjeść, ale również uzyskać informacje o wyrobach tradycyjnych, cieszyło się ogromnym zainteresowaniem szczególnie dzieci i młodzieży a także gości zagranicznych. Na stoisku można było otrzymać ulotki informacyjne, breloczki do kluczy w kształcie świnki oraz opaski odblaskowe, które cieszyły się powodzeniem wśród starszych i młodszych uczestników imprezy.Koszt realizacji działania w poprzednich dwóch etapach zadania wyniósł 11.442,48 zł. W III ostatnim etapie zadania w wystawach i targach o zasięgu lokalnym odbyło się 5 imprez, w których uczestniczyły spółdzielnie z Baranowa, Jeziorzan, Szadka i Wasilkowa. Do sporządzenia dokumentacji zdjęciowej z powyższych imprez został zakupiony w firmie APS Multiprint S.C. tusz do drukarki na kwotę 141,33 zł. Łącznie w III etapie wydatkowano 7.192,99 zł. Ogółem koszty działania we wszystkich trzech etapach zadania wyniosły 29.580,60 zł.

Działanie 4.2  Uczestnictwo spółdzielni w krajowych i regionalnych pokazach i targach

W trakcie realizacji trzeciego etapu zadania, dzięki wsparciu dotyczącym zwrotu kosztów za udział w pokazach, targach bądź zorganizowaniu imprezy wystawienniczej promującej spożycie mięsa wieprzowego poprzez degustację tych wyrobów, w/w działaniu w sześciu  imprezach wzięły udział następujące spółdzielnie:


 1. Gminna Spółdzielnia „SCh” w Pruszczu (kujawsko-pomorskie) przeprowadziła pokaz wraz z degustacją wyrobów z mięsa wieprzowego podczas wyjazdu studyjnego na Międzynarodowe Targi Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Ogrodnictwa w Berlinie w dniu 18.01.2018 r. w Krośnie Odrzańskim.
  Gminna Spółdzielnia „SCh” w Pruszczu zorganizowała degustację wyrobów z wieprzowiny dla uczestników wyjazdu studyjnego tj. 35 osobowej grupy spółdzielców z całego kraju udających się na Międzynarodowe Targi Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Ogrodnictwa w Berlinie. Spółdzielnia zaprezentowała swoje najlepsze wyroby, niejednokrotnie odznaczane podczas różnych konkursów m.in. metkę pomorską, kiełbasę Krzyżacką, pasztet i kiełbasę w nazwie „Kociewską,” schab Gsowski produkty wyróżnione na Festiwalu Smaku 2014 i 2015 roku. Istniejący od 70 lat zakład masarski GS „SCh” w Pruszczu składa się z ubojni i przetwórni. Produkcja wędlin w spółdzielni w odbywa się zgodnie z zasadami dobrej praktyki produkcyjnej i zasadami HACCP. Wędliny produkowane w zakładzie są według tradycyjnych receptur, które oparte są na naturalnych przyprawach. Wyroby masarni w Pruszczu znajdują uznanie wśród stałych i nowych odbiorców. 2. Gminna Spółdzielnia „SCh” w Szadku (łódzkie) przeprowadziła degustację wyrobów z własnej masarni podczas Nocy Świętojańskiej w Gajewnikach k. Zduńskiej Woli w dniu 22.06.2018r.
  Lokalna Grupa Działania „Podkowa,” zorganizowała w Gajewnikach koło Zduńskiej Woli na terenie stajni, Noc Świętojańską, która jest odpowiednikiem święta dnia miłości. W programie imprezy były występy artystyczne, rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszy wianek świętojański - wianki przygotowywane były przez kół gospodyń wiejskich, obywały się również warsztaty wyplatania wianków, w których wzięło udział 250 osób. W godzinach popołudniowych odbył się bieg dla dzieci, oraz II Bieg Świętojański zorganizowany przez OSP Janiszewice. Publiczność podziwiała występy dzieci i młodzieży z Zespołu Pieśni i Tańca „Zduńskowolanie,” a także koncert „Małyńskich Nutek.” Uczestnicy imprezy zauroczeni byli pokazem obrzędu świętojańskiego łódzkiej Anilany. Po zmroku niebo rozświetlił wyjątkowy pokaz ognia w wykonaniu Teatru Żywiołów Versus. Wystawcami były Koła Gospodyń Wiejskich, które przygotowały liczne degustacje tradycyjnych potraw z regionu łódzkiego a także Gminna Spółdzielnia „SCh” w Szadku, która na swoim stoisku zaprezentowała własne tradycyjne wyroby z mięsa wieprzowego, cechujące się wyjątkową jakością i ekologią oraz pieczywo. Przez cały czas trwania promocji uczestnicy mogli poszerzać swoją wiedzę na temat wieprzowiny, zwracano uwagę na walory delikatnego mięsa wieprzowego i potrzebie jego obecności w codziennej diecie. Zorganizowane dzięki dofinansowaniu z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem zwiedzających. Różnorodność działań informacyjno-promocyjnych, jakie prowadzone były przez Spółdzielnię w Szadku podczas imprezy z pewnością przyczyni się do wzrostu świadomości szerokiej rzeszy konsumentów, którzy w większym zakresie poznali i docenili walory rodzimej wieprzowiny. Dzięki tablicom informacyjnym o wyrobach z mięsa wieprzowego przeznaczonych do degustacji, urządzone stoiska cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród przybyłych, czego świadectwem był wysoka frekwencja.
 3. Białostocka Spółdzielnia „SCh”(podlaskie) i
 4. Gminna Spółdzielnia „SCh” w Siemiatyczach (podlaskie)
  Spółdzielnie zaprezentowały wyroby z mięsa wieprzowego podczas VI Wojewódzkiego Festynu i Targów Spółdzielczych odbywających się z w Białymstoku w dniu 17.06.2018r. Organizacją imprezy zajęli się spółdzielcy z różnych branż m.in. Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Składnica Akt w Białymstoku, Spółdzielczy Regionalny Związek Rewizyjny w Białymstoku, Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy Eskalup z Białegostoku, Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Białystok, Tadeusz Truskolaski. Na scenie przez cały dzień występowały zespoły ze spółdzielczych domów kultury i klubów osiedlowych, które w Białymstoku prowadza aktywną działalność. Oprócz Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachęta” byli podopieczni Białostockiej SM „Rodzina Kolejowa” oraz SM „Słoneczny Stok.” Według szacunku organizatorów pojawiło się na scenie ponad 500 osób. Zwiedzający mieli też okazję zapoznać się z wielobranżową ofertą sektora spółdzielczego, swoje stoiska zaprezentowały banki spółdzielcze, PSS Białystok.
  Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” zorganizował z dofinansowaniem Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego stoisko promocyjno-degustacyjne w celu podniesienia wiedzy o zaletach mięsa wieprzowego na stoisku którego spółdzielnie z Białegostoku i Siemiatycz zaprezentowały wyroby z mięsa wieprzowego. Festyn obfitował w atrakcje dla dzieci i dorosłych m.in. konkurs wiedzy o spółdzielczości.
  Białostocka Spółdzielnia „SCh” zapraszała do degustacji podlaskiej szynki wędzonej, różnego rodzaju kiełbas, smalcu podlaskiego z ogórkami kiszonymi.
  Gminna Spółdzielnia „SCh” z Siemiatycz serwowała potrawy z wykorzystaniem mięsa wieprzowego jak np. zupę kniaziowską, kiszkę ziemniaczaną z boczkiem, karkówkę oraz tuszonkę zw. „świeżonką.”
  Stoisko KZRS „SCh” było najbardziej obleganym stoiskiem z powodu prezentowanych wyłącznie do degustacji i cieszyło się nie tylko przez starszych uczestników festynu, ale również dzieci i młodzież, ponieważ opatrzone było tablicami informacyjnymi z informacją o degustacji prezentowanych wyrobów z mięsa wieprzowego i roll up, że zadanie „Polacy gustują w wieprzowinie –kontynuacja II” jest dofinansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.

 5. Gminna Spółdzielnia „SCh” w Ropczycach (woj. podkarpackie) zaprezentowała wyroby z mięsa wieprzowego podczas VII Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości odbywającego się w Parku Kultury i Wypoczynku w dniu 17 czerwca 2018r. w Rzeszowie.
  Tegoroczne Święto odbywało się pod Patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa i Krajowej Rady Spółdzielczej. Patronat Medialny sprawowały: Miesięcznik Spółdzielczy „Tęcza Polska” i TVP Rzeszów.
  Gości i uczestników spółdzielczego pikniku powitali przedstawiciele komitetu Organizacyjnego - prezes Zarządu Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, pomysłodawca i inicjator obchodów Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości na Podkarpaciu, oraz przedstawiciele innych branż spółdzielczych m.in. dyrektor Oddziału Okręgowego KZRS „SCh” w Rzeszowie, oraz przedstawiciel Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie, który w swoim przemówieniu podkreślił znaczenie spółdzielczości jako elementu żucia społecznego. Wśród zaproszonych gości byli również prorektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, ostatni dziekan Wydziału Ekonomiczno-Spółdzielczego filii byłej SGPIS w Rzeszowie. Obecność przedstawicieli Uniwersytetu wiązała się z faktem podpisania umowy pomiędzy tą uczelnią a Krajową Radą Spółdzielczą o współpracy w zakresie kształcenia spółdzielczego na poziomie akademickim.
  Podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości zaprezentowało 20 stoisk rożnych branż spółdzielczych z całego regionu, na których można było zapoznać się z bardzo bogatą ofertą produktów i usług. Spółdzielczość z tego regionu zajmuje liczące miejsce na rynku lokalnym. Święto na rzeszowskich „Bulwarach” pokazało jak ważne miejsce zajmuje działalność kulturalno-społeczno-oświatowa i wychowawcza. Na stoisku, Gminnej Spółdzielni „SCh” w Ropczycach można było degustować wyroby z mięsa wieprzowego m.in. karkówkę, galaretkę wieprzową, szynkę wieprzową. Stoisko degustacyjne cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony przybyłych gości.
 6. Gminna Spółdzielnia „SCh” w Szadku (woj. łódzkie) zaprezentowała wyroby z mięsa wieprzowego podczas XXIV Targów Regiony Turystyczne Na styku kultur 2018 w Łodzi w dniach 16-18.03.2018r.
  W terminie 16-18 marca 2018 r. odbyła się XXIX edycja Targów Regiony Turystyczne Na Styku Kultur w hali Expo-Łódź. Targi były dużym wydarzeniem dla łodzian i okolicznych mieszkańców. Targi Regiony Turystyczne to przedsięwzięcie o charakterze targowym, jak i kulturalnym, dające możliwość zapoznania się z walorami turystycznymi regionów Polski i Europy, a także z ich kulturą, tradycją i historia. Wystawcy, którzy pojawili się na targach, prezentowali atrakcyjna ofertę dla tych, którzy planują ruszyć w drogę-od standardowych ofert turystycznych, poprzez wszystkie usługi i gadżety pomocne podróżnikom, kończąc na niekonwencjonalnych metodach wojażowania bliskich globtroterom. W targach wzięło udział 120 wystawców z kraju i ze świata. Podczas targów można było spróbować potraw regionalnych z kraju i innych części świata.
  Pośród wystawców była też Gminna Spółdzielnia „SCh” w Szadku, która na swoim stoisku zaprezentowała własne tradycyjne wyroby z mięsa wieprzowego, cechujące się wyjątkową jakością i ekologią oraz pieczywo. Przez cały czas trwania promocji uczestnicy mogli poszerzać swoją wiedzę na temat wieprzowiny, zwracano uwagę na walory delikatnego mięsa wieprzowego i potrzebie jego obecności w codziennej diecie. Zorganizowane dzięki dofinansowaniu z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem zwiedzających. Różnorodność działań informacyjno-promocyjnych, jakie prowadzone były przez Spółdzielnię w Szadku podczas imprezy z pewnością przyczyni się do wzrostu świadomości szerokiej rzeszy konsumentów, którzy w większym zakresie poznali i docenili walory rodzimej wieprzowiny. Dzięki tablicom informacyjnym o wyrobach z mięsa wieprzowego przeznaczonych do degustacji, urządzone stoisko cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród przybyłych, czego świadectwem był wysoka frekwencja.
 7. Gminna Spółdzielnia „SCh” w Szadku zaprezentowała wyroby z mięsa wieprzowego podczas XXVIII Targów Rolniczo-Ogrodniczych w Kościerzynie k. Sieradza w dniach 26-27.05.2018r.
  Przez cały czas trwania promocji uczestnicy mogli poszerzać swoją wiedzę na temat wieprzowiny, zwracano uwagę na walory delikatnego mięsa wieprzowego i potrzebie jego obecności w codziennej diecie. Zorganizowane dzięki dofinansowaniu z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem zwiedzających. Różnorodność działań informacyjno-promocyjnych, jakie prowadzone były przez Spółdzielnię w Szadku podczas imprezy z pewnością przyczyni się do wzrostu świadomości szerokiej rzeszy konsumentów, którzy w większym zakresie poznali i docenili walory rodzimej wieprzowiny. Dzięki tablicom informacyjnym o wyrobach z mięsa wieprzowego przeznaczonych do degustacji, urządzone stoiska cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród przybyłych, czego świadectwem był wysoka frekwencja. Przeprowadzona akcja promocyjna spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony odwiedzających, ale również zagranicznych turystów, którzy nie tylko chcieli degustować te wyroby, ale również ciekawi byli całego cyklu produkcyjnego. Całość jarmarku ubarwiła muzyka świąteczna, występy zespołów ludowych.Koszt realizacji  działania w I i II etapie wyniósł 15.322,00 zł. W III etapie zadania w wystawach i targach o zasięgu krajowym odbyły się 6 imprez, w których uczestniczyło pięć spółdzielni z Białegostoku, Szadka i Pruszcza, Siemiatycz, Ropczyc podczas których wydatkowano 14.258,60 zł. Łącznie wydatkowano 29.580,60 zł, na planowane 22.000,00 zł. Przekroczenie wynikało z przesunięcia środków z działania 4.3 tj. uczestnictwo spółdzielni w międzynarodowych pokazach, z powodu odbycia się tylko jednej imprezy wystawienniczej.

Działanie 4.3  Uczestnictwo spółdzielni w międzynarodowym pokazie lub targach

W dniach 19-28.01.2018 r. odbyły się w Berlinie Międzynarodowe Targi Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Ogrodnictwa Grune Woche, które należą do największych i najbardziej prestiżowych imprez w Europie, skupiających setki wystawców z różnych kontynentów. W tym roku na targach prezentowało się ponad 1600 wystawców z 65 krajów w 26 halach wystawowych. W tegorocznej imprezie polskie wystąpienie obejmowało ponad 100 firm z 6 regionów polski, wśród których uczestniczył Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, promując na stoisku MRiRW tradycyjne wyroby z mięsa wieprzowego produkowane przez Gminną Spółdzielnię  „SCh” w Szadku (woj. łódzkie).
Gminna Spółdzielnia „SCh” w Szadku brała udział w targach w dniach 19-21.01.2018 r. przygotowując do degustacji swoje najlepsze wyroby takie jak: kiełbasa Szadkowska, kiełbasa szefa, Szynkówka, kabanosy, szynkowa wieprzowa oraz różnego rodzaju parzone wędzonki np. polędwicę łososiową. Ponadto targowi goście mogli degustować kiszki, pasztetową, kaszankę, krwiste, salcesony: wiejski i przysmak zbójnicki, pasztet myśliwski oraz pieczenie m.in. lizak mięsny. Wiele prezentowanych produktów jest laureatami tytułu Polski Producent Żywności w ostatnich latach. Tradycyjnie podczas degustacji nie zabrakło pieczywa różnego rodzaju m.in. chleba wiejskiego, prezydenckiego, z kwaśnym mlekiem, który długo trzyma trwałość i jest niewzbogacany żadnymi polepszaczami, chleba kanapkowego z mąki żytniej i pszennej z dodatkiem smalcu, który powoduje że pieczywo jest wilgotne  i posiada niepowtarzalny smak, aromat oraz wysokie wartości odżywcze. Te wszystkie rodzaje chleba w połączeniu z pysznym smalcem wiejskim ze skwarkami, cebulą oraz specjalnie dobranymi przyprawami i ogórkiem kiszonym okazał się atrakcją dla zwiedzających. Prezentowane na targach przez wystawców ze Spółdzielni w Szadku wyroby z mięsa wieprzowego chwalone były za jakość, świeżość, naturalny smak ponieważ większość prezentowanych podczas targów wyrobów mięsnych to wyroby podsuszane z dłuższym okresem trwałości. Podczas degustacji wyrobów były rozdawane zwiedzającym ulotki „Polacy gustują w wieprzowinie” w języku niemieckim.
Działanie zostało zrealizowane z III etapie zadania. Koszt realizacji wyniósł 9.658,00 zł, na plan 20.000,00 zł.
Działanie 10.1  Zakup gadżetów promocyjnych (breloczki do kluczy, smyczki do telefonów i kluczy, opaski odblaskowe)


Zakup 250 sztuk  breloczków do kluczy w kształcie świnki (w różnych kolorach), 250 sztuk  smyczy do telefonów i kluczy oraz 250 sztuk opasek odblaskowych wraz z opracowaniem szaty graficznej z nadrukiem promującym wieprzowinę zlecono firmie P.H. Natalia –Bis Sp. z O.O. z  Warszawy. Zakup gadżetów reklamowych, które zwiedzający mogli otrzymać bezpłatnie podczas prowadzonych akcji promocyjno-degustacyjnych był bardzo dobrze odebrany nie tylko przez dzieci, ale również osoby dorosłe (gadżety w załączeniu). Całkowity koszt wydatków wyniósł 2.051,03  na plan 2.000,00 zł.

Zakwaterowanie i wyżywienie podczas wyjazdu studyjnego

W dniach 18-21 stycznia 2018 roku, Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” zorganizował wyjazd seminaryjny w celu zapoznania się z ofertą prezentowaną podczas Międzynarodowych Targów Gospodarki  Żywnościowej,  Rolnictwa i Ogrodnictwa w Berlinie. Udział w targach dofinansowany był z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego w ramach realizowanego zadania „Polacy gustują w wieprzowinie-kontynuacja II.” Z  wyjazdu skorzystała 35 osobowa grupa składająca się z przedstawicieli Spółdzielczości „Samopomoc Chłopska” z całej Polski, prowadzących m.in. sklepy spożywcze, w których zainteresowaniu jest handel mięsem i  wyrobami z mięsa wieprzowego. W wyjeździe uczestniczyło 3 producentów wyrobów z mięsa wieprzowego ze Spółdzielni w Baranowie (woj. lubelskie), Szadka (woj. łódzkie) oraz Pruszczu (woj. kujawsko-pomorskie).W składzie uczestników wyjazdu byli przedstawiciele spółdzielni z dużym doświadczeniem uczestnictwa w wystawach i targach oraz spółdzielni zainteresowanych wymianą handlową z firmami niemieckimi.
Celem wyjazdu na targi Grune Woche 2018 była promocja przedsiębiorców działających w sektorze rolno-spożywczym, promocja osiągnięć, technologii jak również nawiązanie trwałej współpracy biznesowej z  przedsiębiorcami niemieckimi, pozyskanie nowych kontrahentów oraz zapoznanie się z innowacyjnymi rozwiązaniami. Wyjazd potwierdził, ze nawet małe przedsiębiorstwa mogą skutecznie uczestniczyć w rynku, a ich oferta cieszy się często większym zainteresowaniem zwiedzających targi niż dużych producentów.
Uczestnicy wyjazdu studyjnego odwiedzili również Międzynarodowe Targi Poznańskie –Polagra odbywające się od 18 stycznia br. w Poznaniu.

Działanie 9.6  Zakup biletów wejściowych na targi

W ramach realizacji działania zostało zakupionych 34 biletów wstępu trzydniowych  na Międzynarodowe Targi Gospodarki  Żywnościowej, Rolnictwa i Ogrodnictwa w Berlinie (Niemcy). Uczestnicy wyjazdu studyjnego odwiedzili również Międzynarodowe Targi Poznańskie –Polagra odbywające się od 18 stycznia br. w Poznaniu.
Koszt zakupionych biletów na Grune Woche wyniósł 3.399,64 zł, na planowane 4.500,00 zł.


ETAP II

Działanie 4.1  Uczestnictwo spółdzielni w lokalnych pokazach i targach

W trakcie realizacji drugiego etapu zadania ze wsparcia polegającego na zwrocie kosztów za udział w pokazach, targach lub zorganizowaniu imprezy wystawienniczej promującej spożycie wyrobów z mięsa wieprzowego skorzystały  spółdzielnie z Pińczowa, Ropczyc, Szadka, Wisznic, Kurzętnika oraz Jeziorzan podczas następujących imprez:


 1. Gminna Spółdzielnia „SCh” w Pińczowie (woj. świętokrzyskie) przeprowadziła degustację wyrobów z mięsa wieprzowego podczas uroczystości z okazji Święta Niepodległości w Bogucicach w dniu 11.11.2017r.
  Obchody Święta Niepodległości zgromadziły dużo ludzi. Rozpoczęto je uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny, następnie zapalono znicze przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz odśpiewano pieśni patriotyczne i żołnierskie przy ognisku. W czasie trwania święta Gminna Spółdzielnia „SCh” w Pińczowie zaprezentowała wyroby z mięsa wieprzowego. Podczas degustacji można było spróbować różnego rodzaju wędlin, mięs oraz zupy grochowej. Powyższa prezentacja spotkała się bardzo dużym odzewem społeczności lokalnej, starszych i młodszych mieszkańców Bogucic oraz zaproszonych gości. 2. Gminna Spółdzielnia „SCh” w Ropczycach (woj. podkarpackie), przeprowadziła pokaz swoich wyrobów z mięsa wieprzowego podczas XVI Gali Konkursu "Podkarpacka Nagroda Gospodarcza" i Programu Certyfikującego Najlepsze Produkty Spożywcze Podkarpackiego "Smaczne bo Podkarpackie", która odbyła się 30.11.2017 r. w Jasionce.
  Uczestnicy Konkursu "Podkarpacka Nagroda Gospodarcza" i Programu Certyfikującego "Smaczne bo Podkarpackie" zaprezentowali się przed prawie tysięczną publicznością. Wydarzenie to było świetną okazją do pokazania wciąż poszerzającego się wachlarza unikatowych produktów oraz nowoczesnych usług firm z regionu, które dynamicznie rozwijają się, wychodząc na rynek ogólnopolski i zagraniczny. Nagrodą „Smaczne bo Podkarpackie” wyróżnia się nie tylko rozwijające się firmy, które swoją działalnością promują powiat, ale również osobowości-tzw. powiatowe marki. Uroczystość transmitowana była przez patrona medialnego TVP Rzeszów.
  Gminna Spółdzielnia „SCh” w Ropczycach zaprezentowała wyroby z mięsa wieprzowego m.in. karkówkę, galaretkę wieprzową, szynkę wieprzową. Stoisko degustacyjne cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony przybyłych gości. 3. Gminna Spółdzielnia „SCh” w Szadku (woj. łódzkie) zaprezentowała wyroby ze swojej masarni podczas II Jarmarku Bożonarodzeniowego organizowanego 16.12.2017 r. w Zduńskiej Woli.
  Urząd Miasta Zduńska Wola zorganizował XIII Jarmark Bożonarodzeniowy „Zduńska Wola pod jemiołą” w Al. Kościuszki i ul. Złotnickiego. Wzdłuż alejek stanęły stoiska z najpiękniejszymi upominkami świątecznymi, zabawkami, rękodziełami, stroikami, wędlinami, miodami, produktami mleczarskimi itp. Dodatkową atrakcją były też pokazy kulinarne i warsztaty dla dzieci a także występy gwiazd muzyki rozrywkowej oraz kina. Pośród wystawców była też Gminna Spółdzielnia „SCh” w Szadku, która na swoim stoisku zaprezentowała własne tradycyjne wyroby z mięsa wieprzowego, cechujące się wyjątkową jakością i ekologią oraz pieczywo. Przez cały czas trwania promocji uczestnicy mogli poszerzać swoją wiedzę na temat wieprzowiny, zwracano uwagę na walory delikatnego mięsa wieprzowego i potrzebie jego obecności w codziennej diecie. Zorganizowane dzięki dofinansowaniu z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem zwiedzających. Różnorodność działań informacyjno-promocyjnych, jakie prowadzone były przez Spółdzielnię w Szadku podczas imprezy z pewnością przyczyni się do wzrostu świadomości szerokiej rzeszy konsumentów, którzy w większym zakresie poznali i docenili walory rodzimej wieprzowiny. Dzięki tablicom informacyjnym o wyrobach z mięsa wieprzowego przeznaczonych do degustacji, urządzone stoiska cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród przybyłych, czego świadectwem był wysoka frekwencja. 4. Gminna Spółdzielnia „SCh” w Wisznicach (woj. lubelskie) zaprezentowała swoje wyroby z mięsa wieprzowego na Kiermaszu Bożonarodzeniowego na Krakowskim Przedmieściu w Lublinie w dniach 16-17.12.2017 roku.
  Oznakowane tablicami informacyjnymi o dofinansowaniu z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego stoisko promocyjno-degustacyjne jakie zaprezentowała Spółdzielnia w Wisznicach wyróżniało się na tle pozostałych wystawców, ponieważ prezentowane tam wyroby przeznaczone były wyłącznie do degustacji m.in. rolada bokowa, szynka wędzona z nogą, polędwica wędzona, baleron wędzony gotowany oraz kiełbasa królewska i swojska. Przeprowadzona akcja promocyjna spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony lublinian , ale również zagranicznych turystów, którzy nie tylko chcieli degustować te wyroby, ale również ciekawi byli całego cyklu produkcyjnego. Całość jarmarku ubarwiła muzyka świąteczna, występy zespołów ludowych. 5. Gminna Spółdzielnia „SCh” w Kurzętniku (woj. warmińsko-mazurskie) prezentowała swoje wyroby z mięsa wieprzowego podczas Jarmark Bożonarodzeniowego na Kurzej Górze w dniach 16-17.12.2017 roku.
  Magię świąt można było poczuć na Kurzej Górze, gdzie odbywał się Jarmark Bożonarodzeniowy. Stoiska wypełnione świątecznymi ozdobami i lokalnymi specjałami, przygotowanymi przez Koła Gospodyń Wiejskich, Lokalną Grupę Działania Ziemia Lubawska oraz harcerzy z terenu Gminy Kurzętnik. Jednym z wystawców była Gminna Spółdzielnia „SCh” w Kurzętniku, która zaprezentowała przeznaczając do degustacji kabanosy, serdelki, szyneczki gotowane, szynkę firmową, wieprzową podsuszana, polędwicę wędzoną. Podczas imprezy odbyło się wiele konkursów m.in. na najpiękniejszą bombkę i wręczono atrakcyjne nagrody. Atmosferę świąteczną podgrzewali lokalni artyści oraz soliści z repertuarem kolędowym. 6. Gminna Spółdzielnia „SCh” w Jeziorzanach (woj. lubelskie) zaprezentowała swoje wyroby z mięsa wieprzowego podczas Kiermaszu Świątecznego w Jeziorzanach w dniu 20.12.2017 roku.
  Stoisko Gminnej Spółdzielni „SCh” w Jeziorzanach, na którym odbywała się promocja i degustacja wyrobów z wieprzowiny oznaczone było tablicami z informacją o dofinansowaniu z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. Degustować na nim można było kilka rodzajów szynki, kiełbasy oraz boczek. Odwiedzający dowiedzieli się o procesie technologicznym i produkcji serwowanych mięs.

W II etapie zadania w wystawach i targach o zasięgu lokalnym odbyło się 6  imprez, w których uczestniczyły spółdzielnie z Pińczowa, Ropczyc, Wisznic, Szadka, Kurzętnika oraz Jeziorzan. Wydatkowano kwotę 8.592,48 zł. Łączne koszty w obu etapach wyniosły 11.442,48 zł na plan 14.000,00 zł. Pozostało do wykorzystania 2.557,52 zł.

Działanie 4.2  Uczestnictwo spółdzielni w krajowych i regionalnych pokazach i targach

W trakcie realizacji drugiego etapu, dzięki wsparciu dotyczącym zwrotu kosztów za udział w pokazach, targach bądź zorganizowaniu imprezy wystawienniczej promującej spożycie mięsa wieprzowego poprzez degustację tych wyrobów, w/w  działaniu w trzech  imprezach wzięły udział następujące spółdzielnie:


 1. Gminna Spółdzielnia „SCh” w Szadku (woj. łódzkie) zorganizowała stoisko degustacyjne podczas X Wojewódzkiego Konkursu Produktów Tradycyjnych Tygiel Smaków w dniach 13-15.10.2017 r. w Łodzi podczas Targów Żywności Ekologicznej i Regionalnej Natura Food.
  Podczas targów biożywności organizowanych w łodzi w Hali Expo spotykają się producenci, importerzy, hurtownicy i przedstawiciele handlowi. Każda firma, która chce zaistnieć na polskim rynku powinna uczestniczyć w targach Natura FOOD. Targi w 2017 roku odwiedziło ponad 12 tysięcy osób. Z roku na rok udział sektora żywności certyfikowanej rośnie, wzrasta zdecydowanie również świadomość osób które zainteresowane są żywnością wysokiej jakości.
  X Wojewódzki Konkurs Tygiel Smaków organizowany jest corocznie przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Celem konkursu jest identyfikacja i promocja produktów o charakterze lokalnym, wytwarzanych tradycyjnymi metodami, stanowiących element dziedzictwa kulinarnego i tożsamości mieszkańców, mogących stanowić rozpoznawalną markę regionu. Targi Natura Food 2017 były tradycyjnie dużym wydarzeniem dla łodzian. Dzięki tablicom informacyjnym o wyrobach z mięsa wieprzowego przeznaczonych do degustacji urządzone przez Gminną Spółdzielnię „SCh” w Szadku stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem wśród odwiedzających, turystów i mieszkańców Łodzi, o czym świadczyła bardzo duża frekwencja. Odwiedzający dowiedzieli się dużo o procesie technologicznym serwowanych wyrobów z mięsa wieprzowego oraz o możliwości zakupu tych produktów. 2. Gminna Spółdzielnia „SCh” w Szadku (woj. łódzkie) przeprowadziła pokaz połączony z degustacją wyrobów z mięsa wieprzowego podczas seminarium „Jakość i wiedza w promocji żywności” w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym KZRS „SCh” w Warszawie w dniu 28.11.2017r. 3. Gminna Spółdzielnia „SCh” w Pruszczu (woj. kujawsko-pomorskie) przeprowadziła pokaz połączony z degustacją wyrobów z mięsa wieprzowego podczas seminarium „Jakość i wiedza w promocji żywności” w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym KZRS „SCh” w Warszawie w dniu 12.12.2017r.

Pokazy połączone z degustacją wyrobów z mięsa wieprzowego organizowane w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym KZRS „SCh” każdorazowo spotykają się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników seminarium. Łącznie przeszkolono ponad 160 osób, którzy nie tylko mieli możliwość nauki merytorycznej, ale również mogli poznać walory smakowe wyrobów z mięsa wieprzowego produkowanych tradycyjnymi metodami przez małe spółdzielcze masarnie z  różnych stron polski. Wyroby prezentowane były przez pracowników tychże masarni, którzy opowiadali o procesie technologicznym oraz pozyskiwaniu receptur przedstawianych produktów. Uczestnicy mogli poszerzać swoją wiedzę na temat wieprzowiny, zwracano uwagę na walory delikatnego mięsa wieprzowego i potrzebie jego obecności w codziennej diecie.

W II etapie zadania w wystawach i targach o zasięgu krajowym odbyły się 3 imprezy, w których uczestniczyły dwie spółdzielni z Szadka i Pruszcza podczas których wydatkowano 6.781,24 zł. Łączne koszty wyniosły w obu etapach wyniosły 15.322,00 zł na plan 22.000,00 zł. Pozostało do wykorzystania 6.678,00 zł.ETAP I

Działanie 4.1  Uczestnictwo spółdzielni w lokalnych pokazach i targach

W trakcie pierwszego etapu zadania ze wsparcia polegającego na zwrocie kosztów za udział w pokazach, targach lub zorganizowaniu imprezy wystawienniczej promującej spożycie wyrobów z mięsa wieprzowego skorzystała  spółdzielnia z Szadka, a także po raz pierwszy spółdzielnia z Pińczowa podczas dwóch imprez:

1.    Gminna Spółdzielnia „SCh” w Szadku (woj. łódzkie) przeprowadziła pokaz połączony z degustacją wyrobów z mięsa wieprzowego w Szadku w dniu 3.09.2017 podczas Dożynek Gminno-Parafialnych na terenie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury.
Dożynki rozpoczęła msza dziękczynna w  kościele WNMP i św. Jakuba Apostoła w Szadku, po której korowód dożynkowy z towarzyszeniem orkiestry dętej przeszedł do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie zaplanowano biesiadę dożynkową. Poprzedziła ją część obrzędowa dożynek i prezentacja wieńców oraz przemówienia zaproszonych gości. Podczas obchodów nie zabrakło występów artystycznych i biesiady dożynkowej dla świętujących udane zbiory rolników m.in. występ wokalistki z teatru Buffo pani Marioli Napieralskiej. Dobrą zabawę po ceremoniach dożynkowych zapewnił zespół DeFacto. Dodatkowymi atrakcjami na które czekali przybyli goście były różnorakie konkursy z  nagrodami, specjalna strefa dla najmłodszych z dmuchanymi zamkami itp., oraz stoiska z tradycyjnymi potrawami przygotowanymi przez Koła Gospodyń Wiejskich oraz  Gminną Spółdzielnię „SCh” w Szadku. Spółdzielnia ta do zorganizowania stoiska promocyjnego wykorzystała zakupiony z  dofinansowaniem Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego sprzęt wystawienniczy  tj. namioty, stoły, grille, lodówki oraz drobną galanterię kuchenną taką jak talerze, półmiski, noże, obrusy itp; (wymieniony sprzęt został wypożyczony z wypożyczalni sprzętu wystawienniczego funkcjonującej przy KZRS „SCh” a jego zakupy miały miejsce w ramach zadań zrealizowanych w poprzednich latach). Na stoisku oprócz prezentowanych wyrobów widniały również ulotki informacyjne i  płyty CD z prezentacją o zaletach mięsa wieprzowego, tablice z  informacją o dofinansowaniu promocji z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego oraz tabliczki informacyjne, że w/w wyroby przeznaczone są do degustacji.


2.    Gminna Spółdzielnia „SCh” w Pińczowie (woj. świętokrzyskie) zaprezentowała wyroby z mięsa wieprzowego podczas IV przeglądu pieśni Ludowych „Ciżbą śpiwanie” w dniu 9.09.2017 r. w  Kasztelani koło miejscowości Kije (powiat pińczowski).

IV edycja Konkursowego Przeglądu Pieśni Ludowej „Ciżbą Śpiwanie”, odbyła się 9 września w  Kijach (powiat pińczowski). W konkursie wystartowało kilkanaście grup śpiewaczy, które rywalizowały ze sobą o nagrodę imienia księdza Władysława Siarkowskiego żyjącego na przełomie XIX i XX wieku, wieloletniego proboszcza parafii w Kijach, wybitnego etnografa, przyjaciela i współpracownika Oskara Kolberga.. Organizatorem konkursu była Samorządowa Instytucja Kultury Kasztelania w Kijach, a patronat objęły nad nim Polskie Radio Kielce, Echo Dnia i Tygodnik Ponidzia. Wszystkie grupy zaprezentowały po dwie pieśni ze skarbnicy folkloru świętokrzyskiego i jedną pieśń biesiadną. Spośród wszystkich uczestników konkursu najlepszy okazał się zespól z Bielin „Echo Łysicy”, który wyprzedził Zespół Śpiewaczy „Górki”. Tegoroczny konkurs w ocenie Jury okazał się dużym sukcesem organizacyjnym i artystycznym. Zespoły przedstawiły ciekawy dobór repertuaru i wysoki poziom wykonania. Na zakończenie Przeglądu zespoły wspólnie wykonały pieśń biesiadną „Wszystkie rybki śpią w jeziorze”. 
Stoisko Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Pińczowie oznakowane tablicami informacyjnymi o  dofinansowaniu z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego wyróżniało się na tle pozostałych wystawców ponieważ prezentowane wyroby przeznaczone były tylko do degustacji.
W pierwszym etapie projektu odbyły się 2 imprezy na planowanych 10, w których uczestniczyły Spółdzielnie z Szadka i Pińczowa. Łączne koszty wyniosły 2.850,00 zł, na plan 14.000,00 zł. Pozostało do wykorzystania 11.150,00 zł.
Działanie 4.2  Uczestnictwo spółdzielni w krajowych i regionalnych pokazach i targach

W trakcie realizacji pierwszego etapu, dzięki wsparciu dotyczącym zwrotu kosztów za udział w pokazach, targach bądź zorganizowaniu imprezy wystawienniczej promującej spożycie mięsa wieprzowego poprzez degustację tych wyrobów, w/w  działaniu w czterech imprezach wzięły udział następujące spółdzielnie:1.    Gminna Spółdzielnia „SCh” w  Szadku  uczestniczyła w targach Mixer Regionalny Łódzkie 2017- Jarmark Wojewódzki odbywający się na terenach Miejskiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji w Łodzi, ul. Skorupki 21, w dniu 2.09.2017 r.

Jarmark Wojewódzki w Łodzi jest dużym wydarzeniem dla łodzian i okolicznych mieszkańców. Dzięki tablicom informacyjnym o wyrobach z mięsa wieprzowego przeznaczonych do degustacji urządzone przez GS ”SCh” stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem wśród zwiedzających głównie turystów i mieszkańców Łodzi, o czym świadczyła bardzo wysoka frekwencja. Odwiedzający przede wszystkim dowiedzieli się dużo o  procesie technologicznym i  produkcji serwowanych mięs i wyrobów oraz o  możliwości zakupu tychże produktów.2.    Gminna Spółdzielnia „SCh” w Szadku – zorganizowała stoisko degustacyjne podczas IX Targi Żywności Ekologicznej i Tradycyjnej odbywające się w Skierniewicach w  dniach 16-17.09.2017 r.

Na targach tych, jednym z wystawców była Spółdzielnia z Szadka, która zaprezentowała zwiedzającym produkowane wyroby z własnej masarni, takie jak: kiełbasa wiejska, szynkówka, kabanosy, wędzonki (baleron, boczek), pieczeń Szadkowską i schab pieczony z oczkiem, kaszankę i salceson oraz smaczne tradycyjne pieczywo. Ogromnym zainteresowaniem starszych i młodszych cieszyły się wyroby przeznaczone do degustacji oraz materiały promocyjno-informacyjne (ulotki oraz breloczki do kluczy w kształcie świnki) dostępne na stoisku.

W obu imprezach na stoiskach obsługiwanych przez Gminną Spółdzielnię „SCh” w Szadku przybyli goście degustowali nieodpłatnie wyroby z mięsa wieprzowego produkowane przez własną masarnię. Stoisko Spółdzielni na w/w imprezach było jednym z  najliczniej odwiedzanych, a  prezentowane wyroby wg opinii konsumentów były bardzo smaczne. Uczestnicy imprez mogli dowiedzieć się, o  zaletach spożywania wieprzowiny, metodach jej serwowania, a  także procesie produkcyjnym wyrobów oraz pobrać ulotki i płyty z  informacjami o zaletach spożywania wieprzowiny.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości połączonego XXV-leciem KZRS „SCh” odbywającym się w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym w Warszawie ul. Odrębna 4, w dniu 26.09.2017 r. swoje wyroby z mięsa wieprzowego zaprezentowały:

3.    Gminna Spółdzielnia „SCh” w Szadku
4.    Gminna Spółdzielnia „SCh” w Wisznicach (woj. lubelskie)

Impreza plenerowa z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości odbywała się przy pięknej pogodzie w ogrodach Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego. Piknik pozwolił spółdzielniom zaprezentować swoje najlepsze wyroby, za które otrzymywały wielokrotnie wyróżnienia tj.:
- Spółdzielnia w  Szadku zaprezentowała: pieczeń Szadkowską, boczek gospodarza, boczek rolowany,  kiełbasę stryja, kiełbasę szefa, lizaki mięsne, pasztetową, a  także chleb prezydencki ze smalcem i ogórkami. Hitem imprezy było pieczone prosię, a także wyroby przeznaczone na grilla m.in. karczek, kaszanka, różnego rodzaju kiełbasy.
- Spółdzielnia w Wisznicach na swoich stoisku zaprezentowała kiełbaskę grillową, boczek wiejski oraz kaszankę wyborową. Ponadto degustowano i serwowano szynki, polędwice, boczki wiejskie, salceson włoski.
Urządzone stoiska promowały wśród uczestników, spożywanie mięsa wieprzowego, nie tylko dzięki walorom smakowym, ale również przez pokazanie zalet jakie niesie ten rodzaj mięsa. Wystawcy jako fachowcy z branży mięsnej zachęcali do wybierania i  jedzenia polskiej wieprzowiny. Dla zainteresowanych bezpłatnie udostępniano ulotki, broszury, kalendarze na rok 2018, smycze do telefonu, opaski odblaskowe,  oraz płyty CD z informacjami o  zaletach jedzenia mięs z wieprzowiny.
Aranżacją i przygotowaniem stoisk oraz obsługą grilla zajęli się pracownicy KZRS „SCh”, którzy udostępnili wystawcom zgromadzony w magazynie sprzęt wystawienniczy zakupiony w  ramach dofinansowania z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego z którego korzystały Spółdzielnie (namioty, mała lodówka, krzesła, krajalnice, stoły do przygotowywania degustacji, stół wiejski oraz drobną galanterię tj. tace, deski, noże, półmiski.


Koszt wydatków w I etapie zadania wyniósł 8.540,78 zł na plan 22.000,00 zł.


Gminna Spółdzielnia „SCh” w Szadku przeprowadziła pokaz wraz z degustacją podczas XIII Jarmarku „ Zduńska Wola pod Jemiołą” w dniu 16.12.2017 r. w Zduńskiej Woli.


Gminna Spółdzielnia „SCh” w Jeziorzanach przeprowadziła pokaz wraz z degustacją podczas Kiermaszu Świątecznego ” w dniu 20.12.2017 r. w Jeziorzanach.

Gminna Spółdzielnia „SCh” w Kurzętniku z/s w Marzęcicach przeprowadziła pokaz wraz z degustacją podczas w  dniu 16-17.12.2017  w Kurzej Górze .


Gminna Spółdzielnia „SCh” w Wisznicach przeprowadziła pokaz wraz z degustacją podczas w dniu 16-17.12.2017  w Lublinie

Gminna Spółdzielnia "SCh" w Wisznicach podczas Kiermaszu Bozonarodzeniowego w Lublinie

Gminna Spółdzielnia „SCh” w Pruszczu przeprowadziła pokaz wraz z  degustacją podczas w dniu 12.12.2017 w Warszawie w Centrum Szkoleniowo-konferencyjnym.
Gminna Spółdzielnia „SCh” w Szadku przeprowadziła pokaz wraz z  degustacją podczas Targów Natura Food Tygiel Smaków 2017 w dniach 13-15.10.2017 r. w Łodzi.
Copyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.