Seminaria, wystawy, targi
Promocja żywności

Dział prowadzony z dofinansowaniem:

  • Funduszu Promocji Mięsa Wołowego
  • Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego
  • Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych

Strona www.kzrs.pl  (zakładka Promocja Pieczywa)
prowadzona jest z dofinansowaniem
Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych

Dofinansowanie z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych w ramach zadania
„Promocja pieczywa wśród młodzieży w Światowym Dniu Chleba”
realizowanego przez Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni "Samopomoc Chłopska"
Na zdjęciu dzieci w piekarni GS „SCh” w Ropczycach
Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” kończy realizację projektu „Promocja pieczywa wśród młodzieży w Światowym Dniu Chleba”. Jednocześnie dobiegają końca organizowane w ramach „Drzwi otwartych” spotkania z młodzieżą w piekarniach.

Praktyki zapraszania dzieci i młodzieży do spółdzielczych piekarni trwają już wiele lat i w niektórych gminach są nieodłącznym elementem obchodów Światowego Dnia Chleba. Podczas takich spotkań dzieci z zainteresowaniem obserwują proces przygotowania ciasta do wypieku chleba i innych rodzajów pieczywa. Często dzieci pod okiem piekarzy własnoręcznie przygotowują wypieki.

Pracownicy chętnie dzielą się doświadczeniem. Czekając na wypiek kierownik piekarni lub inna wyznaczona osoba przedstawia prezentację „Jedzenie dla zdrowia i przyjemności” przygotowaną przez dr hab. inż. Anna Diowksz profesor PŁ.Mnóstwo pytań po obejrzeniu slajdów to dowód na to, że młodzi ludzie słuchają z uwagą.

Na zakończenie dzieci oraz ich opiekunowie uczestniczący w pokazie otrzymują przygotowane wcześniej torebki z wybranymi wypiekami do degustacji w domu.
Na zdjęciu Pani Prezes GS „SCh” w Jeziorzanach prowadzi pogadankę dla młodzieży.
W GS „SCh” w Słubicach

W tym etapie projektu biorą udział Gminne Spółdzielnie „SCh” z: Praszki, Grębowa, Jeziorzan, Niedrzwicy Dużej, Poddębic, Ropczyc i Słubic, SZiZ z Nowej Sarzyny, SRH „Rolnik ze Żnina i SHP Trawniki.

Spotkania są oceniane pozytywnie jako ciekawa forma promocji wśród dzieci i młodzieży prozdrowotnych walorów pieczywa, zainteresowania ich technologią produkcji.
Copyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.