Spółdzielczość "Samopomoc Chłopska"

Spółdzielnie „Samopomoc Chłopska” to dzisiaj ponad 1400 jednostek działających głownie na wsi i małych miastach, których podstawowym zadaniem jest zaopatrzenie miejscowej ludności w podstawowe artykuły spożywcze i przemysłowe niezbędne w codziennej działalności oraz służące rozwojowi produkcji rolnej. Roczna wartość obrotów towarowych spółdzielczości „SCh” przekracza 20 mld. zł.

Spółdzielnie „SCh” dysponują szeroką siecią handlową i dystrybucyjną na terenie całego kraju: ponad 10 tys. sklepów spożywczych i przemysłowych, ok. 450 baz obrotu art. masowymi (np. węglem, materiałami budowlanymi, nawozami sztucznymi itp.) i punktami skupu art. rolniczych, ponad 200 hurtowniami art. spożywczo-przemysłowych, ponad 100 placówek gastronomicznych i blisko 600 zakładów produkcyjnych (piekarni, ciastkarni, masarni, ubojni, rozlewni wód i napojów, mieszalni pasz i innych zakładów przetwórstwa żywności). Obiekty gospodarcze Spółdzielni są stale unowocześniane i przystosowywane do wysokich wymagań klientów oraz standardów UE. Wdrażany jest system HACCP i zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej.

Copyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Trendmaker - Kraków, Chrzanów -  agencja interaktywna, strony www, projektowanie serwisów internetowych
gfx: