Statut

Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował zmiany w statucie Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" dokonane uchwałą VIII Zjazdu Delegatów KZRS "SCh" w dniu 31 marca 2009r.Poświadczony przez sąd tekst jednolity statutu dostępny jest poniżej

STAT_KZRS_-_tekst_jednolity.pdf   90 K

Copyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Trendmaker - Kraków, Chrzanów -  agencja interaktywna, strony www, projektowanie serwisów internetowych
gfx: