Seminaria, wystawy, targi
Promocja żywności

Dział prowadzony z dofinansowaniem:

  • Funduszu Promocji Mięsa Wołowego
  • Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego
  • Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych

W dniach 18 – 20 listopada br odbyło się seminarium w ramach zadania „Zagustujmy w polskiej wołowinie” realizowanego z dofinasowaniem Funduszu Promocji Mięsa Wołowego. Audytorium seminaryjne stanowiła ok.50-osobowa grupa  przedstawicieli spółdzielni socjalnych, głownie o profilu gastronomicznym.

Jak zawsze podczas podobnych spotkań, z dużym zainteresowaniem wysłuchano wykładów stanowiących  podstawę seminarium:  „Wartość odżywcza i prozdrowotna mięsa czerwonego i jego znaczenie w diecie człowieka”  Prof.dr hab. Jarosława Horbańczuka oraz „Promocja żywności poprzez jakość i wiedzę proces sprzedaży i obsługi klienta”  Prof. dr hab. Henryka Mruka, niekwestionowanych autorytetów naukowych,  świetnie nawiązujących więź ze słuchaczami.

Tematykę produktów regionalnych i lokalnych , systemów jakości żywności i wsparcia dla ich producentów zaprezentowała  Izabella Byszewska – Prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. Na wcześniej wyrażone zainteresowanie – prezentacja została poszerzona o  tematykę aplikowania do programów i systemów jakości  żywności.

Podczas obecnego seminarium dużo było zajęć praktycznych. Gminna Spółdzielnia „SCh” w Szadku urządziła pokaz i degustację swoich produktów z udziałem mięsa wołowego. Wystawiono ponad 20 rodzajów wędlin i wyrobów, w tym kilka produkowanych w standardach systemu jakości żywności Jakość Tradycja. Degustowano tradycyjne kaszanki, wątrobianki, kiełbasy i salcesony.  Na stołach wystawowych pojawiło się także pieczywo – również wpisane do systemu Jakość Tradycja. O spółdzielni, jej kooperacji  z producentami mięsa, o dbałości o jakość wyrobów i ich promocji na nie tylko lokalnym rynku mówił w swojej pogadance  Marek Kowalski -  Prezes Zarządu tej spółdzielni.

Dwukrotnie uczestnicy seminarium spotykali się ze znanym warszawskim szefem kuchni – Bartłomiejem Hebą. Charakterystyka i przeznaczenie kulinarne poszczególnych partii  wołowiny, wykrawanie i obróbka wołowiny, wołowina QMP  to tematyka pierwszych zajęć. Drugie spotkanie  to pogadanka przy gotowaniu i przyrządzaniu kilku dań  z wołowiny -  m.inn tatara i carpaccio.

Zajęcia nt ekonomiki produkcji i przetwórstwa wołowiny przeprowadziła Aneta Englot – dyrektor ds. ekonomicznych KZRS „SCh”.

W seminarium udział wzięło 50 osób. Serwis foto z seminarium zamieszczamy poniżej.

Opracowanie: Krystyna ChojnowskaCopyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.