Seminaria, wystawy, targi
Promocja żywności

Dział prowadzony z dofinansowaniem:

  • Funduszu Promocji Mięsa Wołowego
  • Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego
  • Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych

Szanowni PaństwoProjekt „Polska wołowina wraca na stoły” jest realizowany przez Krajowy Związek Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie w ramach pozyskanych środków z Funduszu promocji mięsa wołowego.Celem głównym projektu jest: zwiększenie wiedzy zarówno konsumentów jak i producentów na temat walorów odżywczych i prozdrowotnych w  zrównoważonej diecie.

Cele szczegółowe to:

-Stymulowanie podnoszenia jakości wołowiny w całym łańcuchu dostaw, a  więc w fazie produkcji, dystrybucji, przetwórstwa i handlu detalicznego,

- Zmiana świadomości konsumentów poprzez działania informacyjne adresowane do konsumentówDziałanie skierowane jest do młodzieży szkół gastronomicznych i  rolniczych. W ramach prowadzonych warsztatów chcemy poszerzyć wiedzę o  nowe, zgodne z zasadami dobrostanu, metody chowu opasów, przetwarzania, przechowywania i pakowania wołowiny, wiedzę o znaczeniu mięsa wołowego w  prawidłowym odżywianiu, trening umiejętności marketingowych w zakresie sprzedaży wołowiny. W programie przewidziano warsztaty praktyczne z  szefami kuchni i degustację przygotowanych potraw.

Na seminaria zapraszamy do Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego w Warszawie –Miedzeszyn ul. Odrębna 4.

Seminaria to 3- dniowe warsztaty obejmujące następujące bloki tematyczne:

- wiedza o wołowinie – jej produkcji, przetwórstwie, bezpieczeństwie oraz znaczeniu w prawidłowym odżywianiu,

- aktualności z rynku wołowiny na świecie, UE i Polsce,

- wsparcia produkcji dobrej jakości wołowiny, małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny, podstawy marketingu,

- zajęcia warsztatowe pod hasłem: „Wołowina w kuchni i gastronomii”

Seminarium odbędzie się w dwóch terminach: 25-27 listopada 2019 oraz 16-18 grudnia 2019.

Każde spotkanie przewidziane jest dla 50 osób (uczniowie i opiekunowie) z dwóch szkół.

W ramach warsztatów zapewniamy: noclegi, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, zwiedzanie Warszawy z przewodnikiem (2h).

Zgłoszenia należy przesłać do 31.10.2019 mailowo na adres księgowość@kzrs.pl (zgłoszenie winno zawierać dane szkoły oraz listę uczestników warsztatów). Decyduje kolejność zgłoszeń.

                                                                      

Z spółdzielczym pozdrowieniem

                                                                                   Aneta Englot

                                                                              koordynator projektu

tel. 694004919

email: księgowość@kzrs.pl

Ramowy program seminarium „Jakość i wiedza w promocji żywności” w dn. 25-27 listopada 2019 r

Ramowy_program_sem_szkoly-_2019.pdf

Copyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.