Nadzór nad działalnością Krajowego Związku sprawuje 26 osobowa Rada Nadzorcza, której przewodniczy

Marek Kowalski.

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni

"Samopomoc Chłopska" w Warszawie

Adres

ul. Kopernika 30
00-950 Warszawa


tel. +48 (022) 826-41-26Zarząd
Prezes
Aneta Jolanta Englot


Członek Zarządu
Andrzej Anulewicz


Copyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.