Rolnik Spółdzielca

21/07/2022

Rolnik Spółdzielca

Ukazał się nr 7/368 Biuletynu KZRS „SCh” z dn.19.07.2022 r.
W numerze:

A. PRZEPISY PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ
Z czym warto się zapoznać?

 • I. ZMIANY PRZEPISÓW
 1. Zmiany podatkowe od lipca 2022r. – kompendium w pigułce
 2. Dopłaty do węgla wchodzą w życie
 3. Przedłużenie tarczy antyinflacyjnej
 4. Dieta z tytułu krajowej podróży służbowej będzie wyższa
 • II. INTEREPETACJE PRZEPISÓW
 1. Wynagrodzenie płatnika – komu od 1.07.2022 r. przysługuje w wyższej kwocie
 2. Jak wykazać umorzoną subwencję z PFR, gdy Spółdzielnia ma stratę
 • III. WYJAŚNIENIA – PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ
 1. Rozliczanie umów zlecenia w 2022 r. po nowelizacji Polskiego Ładu – wybrane zagadnienia
 2. Do kiedy obowiązują rozwiązania antykryzysowe dla pracodawców i płatników

B. PYTANIA I ODPOWIEDZI – KONSULTACJE

 1. Na stanowisku magazyniera pracodawca dotychczas zatrudniał osoby jedynie na podstawie umowy o pracę. Jeden z pracowników, licząc na większą elastyczność w zakresie godzin pracy, wystąpił z propozycją zastąpienia umowy o pracę umową zlecenia. Czy pracodawca może zgodzić się na zmianę umowy?
 2. Zawarliśmy umowę zlecenia z osobą fizyczną, która wykonuje pracę w domu. Czy należy zgłosić ją do ubezpieczenia wypadkowego?
 3. Pracownik od 20 lipca br. zamierza skorzystać z części urlopu macierzyńskiego w związku z rezygnacją z części tego urlopu przez matkę. Jakie dokumenty powinien dostarczyć i w jakim terminie przedstawić je pracodawcy?

C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY

 1. Dofinansowanie letniego wypoczynku pracowników
 2. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, czyli kto obowiązkowo, a kto dobrowolnie
 3. Publikacje KZRS do nabycia

 

21/06/2022

Rolnik Spółdzielca

Ukazał się nr 6/367 Biuletynu KZRS „SCh” z dnia 21.06.2022 r.
W numerze:

A. PRZEPISY PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ

I. ZMIANY PRZEPISÓW

 1. Zmiany prawne w związku z odwołaniem w Polsce stanu epidemii wirusem SARS-CoV-2
 2. Tarcza antyinflacyjna przedłużona do 31 lipca 2022 r.
 3. Integracja terminala płatniczego z kasami on-line dopiero od 2025 r. – proponowane zmiany
 4. Polski Ład 2.0 – Zmiany w pdof uchwalone
 5. Nowe przepisy o obrocie węglem
 6. Wpływ ustawy o obronie Ojczyzny na zatrudnienie pracowników  (cz. 2)

II. INTEREPETACJE PRZEPISÓW

 1. Podatkowe skutki przejścia na skalę podatkową na 2022 r.
 2. Rozliczanie wynagrodzeń od 1 lipca 2022 r. po zmianach

III. WYJAŚNIENIA – PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ

 1. Odliczenie składek ZUS zapłaconych w 2021 r. za cały 2022 r. – interpretacja KIS
 2. Zakwalifikowanie wydatków na wymianę pokrycia dachu w bieżące koszty Spółdzielni

B. PYTANIA I ODPOWIEDZI – KONSULTACJE

 1. Pracownicy powracającej z urlopu macierzyńskiego złożyliśmy propozycję zmiany stanowiska pracy, której nie przyjęła. Czy jej roszczenie jest zasadne, skoro chcieliśmy ją nadal zatrudniać?
 2. Kiedy kończy się kadencja Rady Nadzorczej?

C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY

 1. Rada nadzorcza w spółdzielni (2)
 2. Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości
 3. Podatek od czynności cywilnoprawnych
 4. Wyższe limity przychodów z pracy zarobkowej emerytów i rencistów wpływające na zawieszalność świadczeń
 5. Odsetki – zmiany w 2022 r.
 6. Publikacje KZRS do nabycia

24/05/2022

Rolnik Spółdzielca

Ukazał się nr 5/366 Biuletynu KZRS „SCh” z dn. 18.05.2022r.
W numerze:

A. PRZEPISY PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ

 1. czym warto się zapoznać?
 2.  Zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 3. Dochód na potrzeby składki zdrowotnej z uwzględnieniem różnic remanentowych – ustawa podpisana przez Prezydenta.
 4. Zapowiadane zmiany w systemie podatkowym – korekta Polskiego Ładu
 5. Slim VAT 3 – proponowane zmiany
 6. Montaż i amortyzacja instalacji fotowoltaicznej
 7. Darowizny przekazane/otrzymane w celu pomocy obywatelom Ukrainy
 8. Niezapłacona faktura korygująca a przepisy o złych długach dla celów CIT
 9. Nieodpłatna dostawa towarów dla obywateli z Ukrainy – skutki w VAT
 10. Wydatki na nagrody w konkursach/programach motywacyjnych a koszty podatkowe – interpretacja KIS
 11. Zakaz importu węgla z Rosji i Białorusi
 12. Wpływ ustawy o obronie Ojczyzny na zatrudnienie pracowników (cz. 1)

B. PYTANIA I ODPOWIEDZI – KONSULTACJE

 1. Jakie powinny być sporządzone sprawozdania finansowe spółdzielni w toku trwania likwidacji?
 2. Jak powinno następować powierzenie mienia pracownikowi ponoszącemu odpowiedzialność materialną?
 3. Spółdzielnia „SCh” poniosła wydatki związane z podróżą członków rady nadzorczej do siedziby jej oddziału. Czy może je ująć w kosztach podatkowych?
 4. Czy wydatki na prezenty dla członków rady nadzorczej oraz kontrahentów spółdzielnia ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Czy wartość prezentów należy opodatkować PIT?

C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY

 1. Rada nadzorcza w spółdzielni (1)
 2. Uchwały XIV Zjazdu Delegatów KZRS „SCh”
 3. Nowe dowody rejestracyjne
 4. Stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
 5. Publikacje KZRS do nabycia

 

12/05/2022

Rolnik Spółdzielca


Ukazał się nr 4/365 Biuletynu KZRS „SCh” z dn. 21 kwietnia 2022 r.
W numerze:

A. PRZEPISY PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ

 1.  Z czym warto się zapoznać?
 2. Nowe terminy na złożenie sprawozdań finansowych
 3. Dłuższy termin złożenia zeznania CIT
 4. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące uproszczeń w podpisywaniu sprawozdań
 5. Sposób i termin składania sprawozdań finansowych za 2021r. do PFRON
 6. Integracja kasy rejestrującej z terminalem
 7. Logowanie do e-Urzędu Skarbowego
 8. Polski Ład – projekt zmian w ustawach podatkowych i składkowych
 9. Zaliczka na podatek od dochodów uzyskanych przez byłych pracowników
 10. Ugoda sądowa lub pozasądowa z pracownikiem – zwolnienie od podatku wypłaconego świadczenia
 11. Wycieczki integracyjne dla pracowników – brak przychodu u pracownika
 12. Składka zdrowotna członków zarządów wspólnot mieszkaniowych- wyjaśnienia NFZ i ZUS
 13. Rezydencja podatkowa obywateli Ukrainy
 14. Opieka naprzemienna – wyrok NSA w sprawie rozliczenia z dzieckiem
 15. Spłata kredytu zaciągniętego na zbywaną nieruchomość jako wydatek na cel mieszkaniowy – interpretacja ogólna MF

 

B. PYTANIA I ODPOWIEDZI – KONSULTACJE

 1. Czy pracodawca zatrudniający 19 osób może wypowiedzieć umowę pracownikowi w wieku przedemerytalnym, którego stanowisko jest likwidowane?
 2. Czy pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę będącemu w wieku przedemerytalnym?
 3. Czy w związku z zaprzestaniem tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych możemy środki pozostałe na rachunku ZFŚS przeznaczyć na te świadczenia urlopowe?
 4. Czy świadczenie urlopowe może być wypłacone dwa razy w roku?
 5. Czy świadczenie urlopowe podlega potrąceniu na poczet należności niealimentacyjnych, tak jak wynagrodzenie za pracę?
 6. Jak długo należy przechowywać sprawozdania finansowe?

C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY

 1. XIV Zjazd Delegatów KZRS „SCh”
 2. Absolutorium w spółdzielni
 3. Spółdzielnie dla Ukrainy
 4. Zasady zatrudniania obywateli Ukrainy
 5. Odsetki ustawowe w 2022 r.
 6. Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych – 2022
 7. Stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
 8. Uwaga – zmiana kodu pocztowego adresu KZRS „SCh”
 9. Publikacje KZRS do nabycia

 

 

28/03/2022

Rolnik Spółdzielca

Ukazał się nr 3/364 Biuletynu KZRS „SCh” z dn. 21.03.2022 r.
W numerze:

A. PRZEPISY PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ

 1. Komunikat Zarządu KZRS „SCh”
 2. Z czym warto się zapoznać?
 3. Dłuższe terminy na złożenie zeznań CIT za 2021 r.
 4. PIT-2 można złożyć w dowolnym momencie – ustawa opublikowana
 5. Ulga dla klasy średniej
 6. Trzynasta emerytura bez podatku
 7. Powołanie jako tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego – stanowisko Ministra Zdrowia
 8. Nabycie sprawdzające towarów i usług – komunikat MF
 9.  Refakturowanie mediów przy usłudze najmu
 10.  Najem lokalu mieszkalnego w celu zakwaterowania pracowników – VAT
 11. Małżonkowie – wspólne rozliczenie za 2021 r.
 12. Ulga prorodzinna – limit dochodów przy jednym dziecku
 13. Dochód dorosłego dziecka powyżej 3089 zł a prawo do ulgi na inne dzieci
 14. Darowizna pieniędzy ze wspólnego konta darczyńcy i obdarowanego
 15. Obowiązek zapewnienia klientom dokonywania płatności bezgotówkowych – wyjaśnienie Min. Fin.
 16.  Stawka VAT 0% na pomoc na rzecz ofiar konfliktu w Ukrainie
 17. Nowelizacja ustawy o PIT w zakresie Polskiego Ładu

B. PYTANIA I ODPOWIEDZI – KONSULTACJE

 1. Czy przepisy ustawy o CIT wyłączają z kosztów uzyskania przychodów płatności gotówkowe przekraczające 8.000 zł czy 15.000 zł?
 2. W jakiej formie należy sporządzić oświadczenie w sprawie podpisania sprawozdania finansowego?
 3. Czy nagroda jubileuszowa wypłacona pracownikowi, który w 2022 r. osiągnie 25-letni staż pracy w spółdzielni będzie korzystała ze zwolnienia ze składek ZUS?

C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY

 1. Spółdzielnie dla Ukrainy
 2. Ustawa o pomocy Ukraińcom już obowiązuje
 3. Zawarcie najmu okazjonalnego przez najemców – obywateli Ukrainy
 4. Walne Zgromadzenia / Zebrania Przedstawicieli
 5. Korekta JPK_VAT w świetle wyjaśnień Ministerstwa Finansów
 6. Stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
 7. Od marca br. można dorobić więcej na wcześniejszej emeryturze lub rencie
 8. Od 1 marca br. będą obowiązywały wyższe kwoty wolne od egzekucji i potrąceń z emerytur, rent oraz zasiłków
 9.  Sprawozdanie z tytułu marnowania żywności
 10. Deltakron gorszy niż Omikron i Delta?
 11. Trzeba rozliczyć opłatę produktową za opakowania
 12. Uwaga – zmiana kodu pocztowego adresu KZRS „SCh”
 13. Publikacje KZRS do nabycia

02/2022

Rolnik Spółdzielca

01/2022

Rolnik Spółdzielca

12/2021

Rolnik Spółdzielca

11/2021

Rolnik Spółdzielca

10/2021

Rolnik Spółdzielca

7/2021

Rolnik Spółdzielca

6/2021

Rolnik Spółdzielca

5/2021

Rolnik Spółdzielca