Rolnik Spółdzielca

12/05/2022

Rolnik Spółdzielca


Ukazał się nr 4/365 Biuletynu KZRS „SCh” z dn. 21 kwietnia 2022 r.
W numerze:

A. PRZEPISY PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ

 1.  Z czym warto się zapoznać?
 2. Nowe terminy na złożenie sprawozdań finansowych
 3. Dłuższy termin złożenia zeznania CIT
 4. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące uproszczeń w podpisywaniu sprawozdań
 5. Sposób i termin składania sprawozdań finansowych za 2021r. do PFRON
 6. Integracja kasy rejestrującej z terminalem
 7. Logowanie do e-Urzędu Skarbowego
 8. Polski Ład – projekt zmian w ustawach podatkowych i składkowych
 9. Zaliczka na podatek od dochodów uzyskanych przez byłych pracowników
 10. Ugoda sądowa lub pozasądowa z pracownikiem – zwolnienie od podatku wypłaconego świadczenia
 11. Wycieczki integracyjne dla pracowników – brak przychodu u pracownika
 12. Składka zdrowotna członków zarządów wspólnot mieszkaniowych- wyjaśnienia NFZ i ZUS
 13. Rezydencja podatkowa obywateli Ukrainy
 14. Opieka naprzemienna – wyrok NSA w sprawie rozliczenia z dzieckiem
 15. Spłata kredytu zaciągniętego na zbywaną nieruchomość jako wydatek na cel mieszkaniowy – interpretacja ogólna MF

 

B. PYTANIA I ODPOWIEDZI – KONSULTACJE

 1. Czy pracodawca zatrudniający 19 osób może wypowiedzieć umowę pracownikowi w wieku przedemerytalnym, którego stanowisko jest likwidowane?
 2. Czy pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę będącemu w wieku przedemerytalnym?
 3. Czy w związku z zaprzestaniem tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych możemy środki pozostałe na rachunku ZFŚS przeznaczyć na te świadczenia urlopowe?
 4. Czy świadczenie urlopowe może być wypłacone dwa razy w roku?
 5. Czy świadczenie urlopowe podlega potrąceniu na poczet należności niealimentacyjnych, tak jak wynagrodzenie za pracę?
 6. Jak długo należy przechowywać sprawozdania finansowe?

C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY

 1. XIV Zjazd Delegatów KZRS „SCh”
 2. Absolutorium w spółdzielni
 3. Spółdzielnie dla Ukrainy
 4. Zasady zatrudniania obywateli Ukrainy
 5. Odsetki ustawowe w 2022 r.
 6. Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych – 2022
 7. Stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
 8. Uwaga – zmiana kodu pocztowego adresu KZRS „SCh”
 9. Publikacje KZRS do nabycia

 

 

28/03/2022

Rolnik Spółdzielca

Ukazał się nr 3/364 Biuletynu KZRS „SCh” z dn. 21.03.2022 r.
W numerze:

A. PRZEPISY PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ

 1. Komunikat Zarządu KZRS „SCh”
 2. Z czym warto się zapoznać?
 3. Dłuższe terminy na złożenie zeznań CIT za 2021 r.
 4. PIT-2 można złożyć w dowolnym momencie – ustawa opublikowana
 5. Ulga dla klasy średniej
 6. Trzynasta emerytura bez podatku
 7. Powołanie jako tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego – stanowisko Ministra Zdrowia
 8. Nabycie sprawdzające towarów i usług – komunikat MF
 9.  Refakturowanie mediów przy usłudze najmu
 10.  Najem lokalu mieszkalnego w celu zakwaterowania pracowników – VAT
 11. Małżonkowie – wspólne rozliczenie za 2021 r.
 12. Ulga prorodzinna – limit dochodów przy jednym dziecku
 13. Dochód dorosłego dziecka powyżej 3089 zł a prawo do ulgi na inne dzieci
 14. Darowizna pieniędzy ze wspólnego konta darczyńcy i obdarowanego
 15. Obowiązek zapewnienia klientom dokonywania płatności bezgotówkowych – wyjaśnienie Min. Fin.
 16.  Stawka VAT 0% na pomoc na rzecz ofiar konfliktu w Ukrainie
 17. Nowelizacja ustawy o PIT w zakresie Polskiego Ładu

B. PYTANIA I ODPOWIEDZI – KONSULTACJE

 1. Czy przepisy ustawy o CIT wyłączają z kosztów uzyskania przychodów płatności gotówkowe przekraczające 8.000 zł czy 15.000 zł?
 2. W jakiej formie należy sporządzić oświadczenie w sprawie podpisania sprawozdania finansowego?
 3. Czy nagroda jubileuszowa wypłacona pracownikowi, który w 2022 r. osiągnie 25-letni staż pracy w spółdzielni będzie korzystała ze zwolnienia ze składek ZUS?

C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY

 1. Spółdzielnie dla Ukrainy
 2. Ustawa o pomocy Ukraińcom już obowiązuje
 3. Zawarcie najmu okazjonalnego przez najemców – obywateli Ukrainy
 4. Walne Zgromadzenia / Zebrania Przedstawicieli
 5. Korekta JPK_VAT w świetle wyjaśnień Ministerstwa Finansów
 6. Stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
 7. Od marca br. można dorobić więcej na wcześniejszej emeryturze lub rencie
 8. Od 1 marca br. będą obowiązywały wyższe kwoty wolne od egzekucji i potrąceń z emerytur, rent oraz zasiłków
 9.  Sprawozdanie z tytułu marnowania żywności
 10. Deltakron gorszy niż Omikron i Delta?
 11. Trzeba rozliczyć opłatę produktową za opakowania
 12. Uwaga – zmiana kodu pocztowego adresu KZRS „SCh”
 13. Publikacje KZRS do nabycia

02/2022

Rolnik Spółdzielca

01/2022

Rolnik Spółdzielca

12/2021

Rolnik Spółdzielca

11/2021

Rolnik Spółdzielca

10/2021

Rolnik Spółdzielca

7/2021

Rolnik Spółdzielca

6/2021

Rolnik Spółdzielca

5/2021

Rolnik Spółdzielca