Aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE PRZYGOTOWAŃ DO ZJAZDÓW PRZEDKONGRESOWYCH

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” z siedzibą w Warszawie
na podstawie udzielonego przez Krajową Radę Spółdzielczą pełnomocnictwa z dnia 08 sierpnia 2023 r. podjął uchwałę Zarządu dotyczącą planu organizacji zjazdów przedkongresowych.

W wyniku uzgodnień Zarządu KZRS „SCh” z pozostałymi Związkami Rewizyjnymi reprezentującymi branżę SAMOPOMOC CHŁOPSKA ustalone zostały terminy sześciu regionalnych Zjazdów Przedkongresowych w następującym układzie:

 1. łódzkie, mazowieckie, lubelskie, podlaskie – Warszawa, 18.10.2023 r.
 2. podkarpackie, świętokrzyskie – Ropczyce, 24.10.2023 r.
 3. dolnośląskie, lubuskie, opolskie – Wrocław, 26.10.2023 r.
 4. małopolskie, śląskie – Kraków, 27.10.2023 r.
 5. wielkopolskie, kujawsko-pomorskie – Poznań, 08.11.2023 r.
 6. pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie – Żukowo, 09.11.2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące czasu, miejsca i porządku obrad poszczególnych zjazdów przedkongresowych podane zostaną w zawiadomieniach przesłanych do wszystkie spółdzielni z Naszej branży korespondencją tradycyjną oraz elektroniczną.

Koszty organizacji regionalnych zjazdów przedkongresowych pokryte zostaną przez Związki Rewizyjne.

Informujemy również, że szczegółowe zasady i tryb wyboru delegatów na VII Kongres Spółdzielczości określone zostatały w załączniku nr 1  do uchwały nr 19/2023 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 29.06.2023 r.

WARUNKI UDZIAŁU W ZJEŹDZIE PRZEDKONGRESOWYM ORAZ WYBORU NA DELEGATA:

 1. Uczestnikami zjazdów przedkongresowych są przedstawiciele wszystkich spółdzielni
  z branży Samopomoc Chłopska, z wyłączeniem spółdzielni w likwidacji i upadłości.
 2. Uczestnik Zjazdu Przedkongresowego musi posiadać oryginał uchwały w sprawie wyboru na przedstawiciela. Przypominamy, że przedstawicielem może być tylko członek Spółdzielni.
 3. Na Zjazdach Przedkongresowych wybrani zostaną delegaci spośród przedstawicieli Spółdzielni realizujących obowiązek wpłaty składek na rzecz Krajowej Rady Spółdzielczej za lata 2017-2023.

26/09/2023

Szkolenie "Zasady przeprowadzania inwentaryzacji"

ZASADY PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI – szkolenie

 

KZRS SCH zaprasza na szkolenie „Zasady przeprowadzania inwentaryzacji”

Termin szkolenia: 12 października 2023 r., godz. 9:00-14:00

Forma: online, platforma ClickMeeting.

Program szkolenia:

 • Cel inwentaryzacji, jej zakres i przygotowanie
 • Metody i terminy inwentaryzacji
 • Inwentaryzacja środków trwałych 
 • Odpowiedzialność pracownicza
 • Inwentaryzacja drogą spisu z natury zapasów materiałów,  towarów, wyrobów gotowych
  i półproduktów
 • Dokumentacja inwentaryzacji  – przykłady
 • Błędy i nieprawidłowości popełniane w toku prac inwentaryzacyjnych

 

Szkolenie poprowadzi Pan Jarosław Stankiewicz.

 

Koszty szkolenia :

 1. Dla spółdzielni, które podpisały z KZRS SCH umowę konsultingową (i opłaciły bieżącą fakturę), koszt wynosi 400 zł brutto/os. minus rabat, zgodnie z wybranym pakietem, tj.:
 • pakiet srebrny: -20% od ceny szkolenia; cena po rabacie 320 zł brutto /os.
 • pakiet złoty: -40% od ceny szkolenia; cena po rabacie 240 zł brutto /os.
 • pakiet platynowy: -60% od ceny szkolenia; cena po rabacie 160 zł brutto /os.

 

 1. Dla spółdzielni zrzeszonych, bez umowy konsultingowej koszt wynosi 400 zł brutto/
 2. Dla spółdzielni niezrzeszonych, bez umowy konsultingowej koszt wynosi 500 zł brutto/os.

 

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać na adres: [email protected]
w terminie do 10 października 2023 r.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

KZRS SCH zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.

                                                                                                                                                

 

19/09/2023

Szkolenie "Zmiany w prawie pracy 2023"

SZKOLENIE – Zmiany w prawie pracy 2023

(3 października 2023 r.)

Zapraszamy na szkolenie online dotyczące nowelizacji Kodeksu pracy w związku z implementacją unijnej dyrektywy „work-life balance”.

Szkolenie odbędzie się 3 października 2023, godz. 09:00-15:00

Celem szkolenia jest uzyskanie praktycznej wiedzy dotyczącej najnowszych zmian w prawie pracy, która pozwoli usprawnić bieżącą działalność organizacyjną w działach kadr.

Omówione zostaną zmiany w Kodeksie pracy w zakresie implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów:

– zmiany w umowach na okres próbny

– zakazy ograniczeń w podejmowaniu innej pracy

– nowe obowiązki informacyjne pracodawcy związane z zatrudnieniem pracownika i przy rozwiązaniu umowy o pracę przez pracodawcę

– nowe zasady rozwiązywania umów o pracę na czas określony i nowe roszczenia pracowników związane z rozwiązywaniem umowy o pracę przez pracodawcę

– nowe obowiązki pracodawcy wobec pracownika w trakcie zatrudniania oraz w zakresie szkoleń

-zmiany w przerwie wliczanej do czasu pracy

– nowe prawo pracownika do zwolnienia z pracy z powodu działania siły wyższej

– nowa forma wniosków związanych z rodzicielstwem, nowy urlop opiekuńczy

– zmiany w zakresie urlopu macierzyńskiego

– nowe zasady urlopu rodzicielskiego, ojcowskiego

– doprecyzowanie regulacji związanych z obligatoryjnym obniżeniem wymiaru etatu

– wprowadzenie elastycznej organizacji czasu pracy

– zmiany w ustawie zasiłkowej i w ustawie o zwolnieniach grupowych

– nowe zasady pracy zdalnej

– kontrola trzeźwości

Szkolenie poprowadzi mec. Izabela Zawacka, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Koszt szkolenia:

 1. Dla spółdzielni, które podpisały z KZRS SCH umowę konsultingową (i opłaciły bieżącą fakturę), koszt wynosi 400 zł brutto/os. minus rabat, zgodnie z wybranym pakietem, tj.:
 • pakiet srebrny: -20% od ceny szkolenia; cena po rabacie 320 zł brutto /os.
 • pakiet złoty: -40% od ceny szkolenia; cena po rabacie 240 zł brutto /os.
 • pakiet platynowy: -60% od ceny szkolenia; cena po rabacie 160 zł brutto / os.
 1. Dla spółdzielni zrzeszonych, bez umowy konsultingowej wynosi 400 zł brutto/
 2. Dla spółdzielni niezrzeszonych, bez umowy konsultingowej wynosi 500 zł brutto/os.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać na adres: [email protected]
w terminie do 29 września 2023 r.

Szkolenie będzie przeprowadzone na platformie ClickMeeting. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. KZRS SCH zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.

10/09/2023

Szkolenie "RODO w pigułce"

Szkolenie „RODO w pigułce”

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” zaprasza na szkolenie z przepisów i zasad przetwarzania danych osobowych zgodnie z unijnym rozporządzeniem RODO – „RODO w pigułce”

Termin szkolenia: 26 września 2023 r., godz. 10:00 – 14:00, (forma online)

Celem szkolenia jest przedstawienie w przystępnej formie kluczowych zagadnień dotyczących przepisów RODO dla osób przetwarzających dane osobowe w spółdzielniach.

 

Program szkolenia:

 1. Jak wdrożyć RODO w oparciu o wzory dokumentacji RODO ?
 2. Jak przetwarzać dane osobowe pracowników (dane kadrowe) zgodnie z wymogami RODO
  i Kodeksu Pracy?
 3. Jakie obowiązki na administratorów danych osobowych oraz podmioty przetwarzające nakłada RODO oraz przepisy szczegółowe?
 4. Jakie prawa przysługują osobom, których dane osobowe podlegają przetwarzaniu?
 5. Jakie środki ochrony danych osobowych są wymagane przez RODO?
 6. Czym jest rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych?

 

 

Koszt szkolenia dla spółdzielni, które podpisały z KZRS SCH umowę konsultingową (i opłaciły bieżącą fakturę), to kwota 400,00 zł brutto/os. minus rabat, zgodnie z wybranym pakietem, tj.:

 • pakiet srebrny: -20% od ceny szkolenia; cena po rabacie 320,00 zł brutto/ os.
 • pakiet złoty: darmowe szkolenie z dwóch darmowych szkoleń w ciągu roku w ramach pakietu
 • pakiet platynowy: darmowe szkolenie z czterech darmowych szkoleń w ciągu roku w ramach pakietu

 

Koszt szkolenia dla spółdzielni zrzeszonych w KZRS SCH, bez umowy konsultingowej wynosi 400,00 zł brutto/os.

Koszt szkolenia dla spółdzielni niezrzeszonych w KZRS SCH, bez umowy konsultingowej wynosi 500,00 zł brutto/os.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać e-mailem na adres: [email protected]
w terminie do 22.09.2023 r.

Liczba miejsc na platformie ClickMeeting jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. KZRS SCH  zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.

 

24/08/2023

Szkolenie Sprawozdawczość i analiza finansowa III sesja

Sprawozdawczość i analiza finansowa

KZRS SCH zaprasza na szkolenie online w ramach cyklu szkoleń dla pracowników działów finansowo-księgowych.

III sesja pt. „Sprawozdawczość i analiza finansowa” zostanie przeprowadzona w dwóch częściach:
• 15 września 2023 r. – cz. 1 (godz. 10:00- 14:00)
• 22 września 2023 r. – cz. 2 (godz. 10:00- 14:00)


Szkolenia poprowadzi dr Agata Kocia, wykładowczyni Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistka z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, sprawozdawczości finansowej i analizy sprawozdań. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i szkoleń z dziedziny rachunkowości i finansów w języku polskim i angielskim. Ukończyła studia M.B.A. w Suffolk University w Bostonie w USA a studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim.

KOSZTY III sesji (dwa szkolenia):
1) Dla spółdzielni, które podpisały umowę konsultingową (i opłaciły bieżącą fakturę), koszt całej sesji to kwota 800 zł brutto/os. minus rabat, zgodnie z wybranym pakietem, tj.:
• pakiet srebrny: -20% od ceny szkolenia; cena po rabacie 640,00 zł brutto /os.
• pakiet złoty: -40% od ceny szkolenia; cena po rabacie 480,00 zł brutto /os.
• pakiet platynowy: -60% od ceny szkolenia; cena po rabacie 320,00 zł brutto /os.

2) Koszt całej sesji dla spółdzielni zrzeszonych w KZRS SCH, bez umowy konsultingowej wynosi 800,00 zł brutto /os.
3) Koszt całej sesji dla spółdzielni niezrzeszonych w KZRS SCH, bez umowy konsultingowej wynosi 1000,00 zł brutto /os.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy [email protected] w terminie do 13.09.2023 r.

24/08/2023

Szkolenie uzupełniające dla lustratorów online (termin szkolenia 17-18.10.2023 r.)

Szkolenie uzupełniające dla lustratorów (online)

17-18.10.2023 r.

 

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” zaprasza na 15-godzinne szkolenie uzupełniające dla lustratorów spełniające kryteria określone w § 5 uchwały nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora.

Szkolenie odbędzie się w dniach 17-18 października 2023 r. w formie online.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu online to: stabilny dostęp do Internetu; podłączone głośniki lub włączona głośność w komputerze. Zgłoszony uczestnik otrzyma
na e-maila informację o sposobie logowania do systemu.

W załączeniu przesyłamy ramowy program oraz druk zgłoszenia na szkolenie.

Koszt szkolenia wynosi 400 zł brutto od osoby.

Wypełniony formularz zgłoszenia należy przesłać zwrotnie e-mailem na adres:
[email protected] w terminie do 13.10.2023 r.

 

Należność z tytułu uczestnictwa w szkoleniu prosimy przekazać na rachunek bankowy KZRS nr: 24 9291 0001 0200 5834 2000 0010 z dopiskiem „szkolenie uzupełniające” w terminie
do 16.10.2023 r.

Liczba miejsc na platformie jest ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

 

13/08/2023

Szkolenie „Polityka rachunkowości” (termin szkolenia 08.09.2023r)

Szkolenie „Polityka rachunkowości”

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” zaprasza na szkolenie „Polityka rachunkowości”.

Termin szkolenia: 8 września 2023 r., godz. 09:00 – 14:00 (forma online)

 

Program szkolenia:

 1. Wymogi prawne w zakresie polityki rachunkowości.
 2. Jak stworzyć dobrą politykę?
 3. Określenie ogólnych wytycznych do polityki. 
 4. Przykładowy wzór polityki rachunkowości dla gminnej spółdzielni.
 5. Jakie są zasady tworzenia polityki rachunkowości, czego nie można pominąć?
 6. Na co zwrócić szczególną uwagę? 
 7. Jakie są przyjęte uproszczenia w polityce rachunkowości?
 8. Jaka jest odpowiedzialność pracowników merytorycznych? 
 9. Jakie uproszczenia można zastosować w zakresie środków trwałych?
 10. Kiedy i jakie zmiany nanosi się do polityki rachunkowości? 
 11. Jakie błędy najczęściej się popełnia i jak ich uniknąć? 
 12. Jakie dokumenty/załączniki wchodzą w skład polityki rachunkowości?
 13. Czego nie trzeba opisywać w polityce?
 14. Konta syntetyczne i analityczne jak je umieścić w planie kont? 
 15. Przykłady istotnych zdarzeń w gminnych spółdzielniach i ich opis w polityce rachunkowości.

 

Szkolenie poprowadzi Pan Jarosław Stankiewicz.

Koszt szkolenia dla spółdzielni, które podpisały z KZRS SCH umowę konsultingową (i opłaciły bieżącą fakturę), to kwota 400,00 zł brutto/os. minus rabat, zgodnie z wybranym pakietem, tj.:

 • pakiet srebrny: -20% od ceny szkolenia; cena po rabacie 320,00 zł brutto/ os.
 • pakiet złoty: -40% od ceny szkolenia; cena po rabacie 240,00 zł brutto/ os.
 • pakiet platynowy: 60% od ceny szkolenia; cena po rabacie 160 zł brutto/ os.

Koszt szkolenia dla spółdzielni zrzeszonych w KZRS SCH, bez umowy konsultingowej wynosi 400,00 zł brutto/os.

Koszt szkolenia dla spółdzielni niezrzeszonych w KZRS SCH, bez umowy konsultingowej wynosi 500,00 zł brutto/os.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać e-mailem na adres: [email protected]
w terminie do 07.09.2023 r.

Liczba miejsc na platformie ClickMeeting jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. KZRS SCH  zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.

26/06/2023

Szkolenie „Aktualizacja przepisów prawa podatkowego” (termin szkolenia 07.07.2023r)

Szkolenie „Aktualizacja przepisów prawa podatkowego”

 

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” zaprasza na szkolenie „Aktualizacja przepisów prawa podatkowego”

Termin szkolenia: 7 lipca 2023 r., godz. 09:00 – 14:30 (forma online)

Program

 1. Aktualizacja przepisów w zakresie wydłużenia ważności profilu zaufanego
 2. Zakaz wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych
 3. Moment korekty kosztów podatkowych w związku z ustawowym obniżeniem cen energii elektrycznej
 4. Rozliczenie kosztów zużycia energii elektrycznej

5.Definicja kosztów uzyskania przychodów

 1. Wydatki niestanowiące kosztów podatkowych
 2. Moment potrącenia kosztów uzyskania przychodów
 3. Koszty bezpośrednio związane z przychodami
 4. Koszty pośrednio związane z przychodami
 5. Amortyzacja w kosztach podatkowych
 6. Należności ze stosunku pracy i składki ZUS
 7. Wydatki na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 8. Koszty zaniechanych inwestycji
 9. Odsetki od pożyczek/kredytów
 10. Odpisy na ZFŚS
 11. Ujęcie w kosztach podatkowych czynszu dotyczącego najmu za przyszłe miesiące
 12. Moment ujęcia w kosztach podatkowych podwyższonego odpisu na ZFŚS dokonanego za rok ubiegły
 13. Rezerwy na świadczenia pracownicze a koszty podatkowe
 14. Wynagrodzenia pracowników produkcyjnych – moment ujęcia w kosztach podatkowych pracodawcy
 15. Transakcje przekraczające 15.000 zł a koszty podatkowe
 16. Konsekwencje podatkowe zapłaty na rachunek spoza białej listy
 17. Transakcja opłacona z zastosowaniem MPP w kosztach uzyskania przychodów
 18. Kiedy ująć w kosztach podatkowych składki ZUS od wynagrodzenia członka rady nadzorczej?
 19. Zastosowanie podwyższonych kosztów pracowniczych w przypadku pracy zdalnej
 20. Wydatki ponoszone przez pracodawcę na dbałość o zdrowie pracowników jako koszty uzyskania przychodów 
 21. Transakcje bezgotówkowe a VAT

 

 

Szkolenie poprowadzi Pan Jarosław Stankiewicz.

Koszt szkolenia dla spółdzielni, które podpisały z KZRS SCH umowę konsultingową
(i opłaciły bieżącą fakturę), to kwota 400,00 zł brutto od osoby minus rabat, zgodnie
z wybranym pakietem, tj.:

 • pakiet srebrny: 20% od ceny szkolenia; cena po rabacie 320,00 zł brutto / os.
 • pakiet złoty: 40% od ceny szkolenia; cena po rabacie 240,00 zł brutto / os.
 • pakiet platynowy: : 60% od ceny szkolenia; cena po rabacie 160 zł brutto / os.

Koszt szkolenia dla spółdzielni zrzeszonych w KZRS SCH, bez umowy konsultingowej wynosi 400,00 zł brutto /os.

Koszt szkolenia dla spółdzielni niezrzeszonych w KZRS SCH, bez umowy konsultingowej wynosi 500,00 zł brutto /os.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać e-mailem na adres: [email protected]
w terminie do 06.07.2023 r.

Liczba miejsc na platformie ClickMeeting jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. KZRS SCH  zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.

 

25/06/2023

Dzień Przedsiębiorczości Osób Niepełnosprawnych

Dzień Przedsiębiorczości Osób Niepełnosprawnych

 

Dnia 21 czerwca 2023r. w Centrum Dialogu Społecznego w Warszawie odbyła się konferencja pt.: „Szanse. Dostępność. Partnerstwo. Osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy – okrągły stół z okazji Dnia Przedsiębiorczości”. Wydarzenie było kontynuacją inicjatywy rozmów pomiędzy wieloma środowiskami na rzecz wsparcia i reintegracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych. Pierwsze tego typu spotkanie miało miejsce
1 grudnia 2022r. i cieszyło się ogromną popularnością.

Celem niniejszego wydarzenia było ukazanie szerokich możliwości i perspektyw zatrudniania osób niepełnosprawnych, zarówno ruchowo jak i intelektualnie, przy obecnych realiach gospodarczych i uwarunkowaniach prawno-społecznych. Przedstawiono również dobre praktyki oraz programy szkoleniowe, które stanowią przygotowanie dla osób
z niepełnosprawnościami do pracy zawodowej, a także integrują pracodawców i przyszłych pracowników.

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” miał przyjemność objąć to niezwykłe wydarzenie patronatem honorowym. Z ramienia Krajowego Związku, udział w spotkaniu wzięła Pani Prezes Aneta Englot. Ponadto, udział w evencie wzięli także inni przedstawiciele organizacji i instytucji wspierających osoby niepełnosprawne oraz wiele różnych środowisk przedsiębiorców.

Całość wydarzenia poprowadził znany na całą Polskę Pan Jarosław Kret. Uczestnicy wysłuchali wykładów na wiele tematów, w tym: roli osób niepełnosprawnych na rynku pracy
i wsparciu organizacji pozarządowych, perspektywie pracodawców w związku z aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnościami, roli wsparcia systemowego, a także o wyzwaniach i potrzebach niepełnosprawnych wchodzących na rynek pracy.

Spotkanie zwieńczone było uroczystym podpisaniem porozumienia partnerskiego
w sprawie poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy. Dokument podpisali przedstawiciele Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Warszawskiej Izby Gospodarczej, Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „SCh” oraz CSI Projekty. Współpraca ma opierać się na promocji zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, odpowiednim przygotowaniu i szkoleniu pracowników, a również pośrednictwie w ich zatrudnianiu.

Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy mieli okazję dyskutować i skomentować poruszone tematy, ale również podzielić się wzajemnie doświadczeniem oraz refleksjami
w temacie osób z niepełnosprawnością na rynku pracy. Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie wyraża ogromne zadowolenie z faktu, iż przyczynia się do tworzenia lepszego jutra dla osób niepełnosprawnych w Polsce.

 

Opracowała: Agata Podkowa

25/06/2023

Spotkanie z przedstawicielami polskich sieci sklepów spożywczych

Spotkanie z przedstawicielami polskich sieci sklepów spożywczych

 

Dnia 20 czerwca 2023r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli minister rolnictwa i rozwoju wsi – Robert Telus oraz sekretarz stanu Rafał Romanowski, a także reprezentanci polskich sieci sklepów spożywczych. Nadrzędnym tematem tego wydarzenia była potrzeba wsparcia tych sieci.

Prezes Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” – Aneta Englot również miała okazję uczestniczyć w tym spotkaniu jako reprezentantka marki własnej Krajowego Związku jakimi są sklepy Gminnych Spółdzielni „Samopomocy Chłopskiej”
w całej Polsce.

Podczas spotkania, środowiska polskich sieci sklepów spożywczych podkreślały, że ich sytuacja jest trudna w związku z dominacją na polskim rynku zagranicznych sieci i dyskontów. Minister RiRW wysłuchał więc pomysłów dotyczących wsparcia, którego może udzielić resort rolnictwa. Pierwszym z pomysłów przedstawionych przez reprezentantów sieci polskich sklepów spożywczych było stworzenie wspólnej platformy sprzedaży produktów on-line. Podkreślono też fakt, że aktualnie trwają testy takich platform, a ich wyniki są naprawdę obiecujące. Jako kolejny sposób dotyczący wsparcia mówił o współpracy z Krajową Grupą Spożywczą. Pan Rafał Romanowski poinformował, że polskie sieci spożywcze mogą zaopatrywać się w towar od polskich producentów należących do tej Grupy. Przytoczono także temat kar finansowych nakładanych na zagraniczne dyskonty przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pomysłem na rozwiązanie tego problemu, zdaniem polskich spożywców, mogłoby być zaangażowanie mediów publicznych.

Niniejsze wydarzenie pobudziło potrzebę dalszych rozmów na ten jakże ważny temat. Minister Robert Talus zaproponował spółdzielcom kolejne spotkanie, na którym ponownie będą przedstawiane i omawiane kolejne możliwe rozwiązania.

 

Opracowała: Agata Podkowa

25/06/2023

XXIX Spotkanie Biznesu Czech, Polski i Słowacji w Ostrawie

XXIX Spotkanie Biznesu Czech, Polski i Słowacji w Ostrawie

 

W dniu 15 czerwca 2023 roku, w Radnice Města Ostravy, miała miejsce XXIX edycja Spotkanie Biznesu Czech, Polski i Słowacji. Wydarzenie miało na celu ułatwieni oraz wzbogacenie ofert kontaktów biznesowych na arenie międzynarodowej. W spotkaniu wzięło udział blisko 150 osób, w tym przedstawiciele ministerstw, samorządów, izb gospodarczych
i euro-regionów z Czech, Polski i Słowacji.

XXIX Spotkanie Biznesowe w Ostrawie rozpoczęło się od konferencji na temat bezpieczeństwa energetycznego, samowystarczalności żywieniowej i infrastruktury krytycznej w odpowiedzi na konflikt zbrojny na Ukrainie. Uczestnicy mogli wysłuchać wystąpień
i podzielić się własnymi spostrzeżeniami w tym temacie. Na tym niezwykle ważnym spotkaniu Krajowy Związek reprezentowała Prezes Związku – Pani Aneta Englot, która wygłosiła
15 minutowy wykład pt. „Zakres żywności w samopomocy i jej bezpieczeństwo”. Ponadto, odbyła się promocja i degustacja, podczas której swoimi wyrobami z partnerami konferencji podzieliły się dwie Gminne Spółdzielnie „Samopomocy Chłopskiej” w Bogatyni oraz
w Szadku.

Kolejna część tematyczna spotkania obejmowała zakres rozważań na temat rozwiązań dla logistyki i transporty na pograniczu czesko-polskim. Uczestnicy słuchali o rozwoju transportu wodnego i dróg śródlądowych, przygotowaniach do budowy ekspresowej drogi kolejowej czy też państwowych dotacjach energetycznych w czasie kryzysu. Po oficjalnym zakończeniu konferencji, przedsiębiorcy udali się do ogrodów Konsulatu Generalnego RP
w Ostrawie, gdzie mieli okazję odbyć spotkania B2B oraz B2G.

Pewnym jest, że uczestnictwo Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” na tego typu konferencjach podnosi rangę spółdzielczości na arenie międzynarodowej. Co więcej, wizyta w Ostrawie przyczyniła się do nawiązania nowych relacji biznesowych i określenia wspólnych perspektyw.

06/06/2023

Szkolenie online „Rozliczenie produkcji w spółdzielni” (termin szkolenia 03.07.2023 r.)

Szkolenie „Rozliczenie produkcji w spółdzielni”

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie zaprasza na szkolenie „Rozliczenie produkcji w spółdzielni”,

Termin szkolenia: 3 lipca 2023 r., godz. 09:00 – 14:30 (forma online)

 

Program szkolenia:

 1. Budowa planu kont do rozliczenia działalności produkcyjnej (konta syntetyczne i analityczne).
 2. Księgowanie transakcji w księgowości i na magazynach związanych z produkcją gastronomiczną, piekarniczą, masarniczą.
 3. Rozliczenie zwrotów od odbiorców.
 4. Rozliczenie zwrotów z własnych placówek.
 5. Przykłady rozliczenia produkcji na kontach księgowych.
 6. Obieg dokumentów produkcyjnych.

 

Szkolenie poprowadzi Pan Jarosław Stankiewicz.

Koszt szkolenia dla spółdzielni, które podpisały z KZRS SCH umowę konsultingową
(i opłaciły bieżącą fakturę), to kwota 400,00 zł brutto od osoby minus rabat, zgodnie
z wybranym pakietem, tj.:

 • pakiet srebrny: 20% od ceny szkolenia; cena po rabacie 320,00 zł brutto / os.
 • pakiet złoty: 40% od ceny szkolenia; cena po rabacie 240,00 zł brutto / os.
 • pakiet platynowy: : 60% od ceny szkolenia; cena po rabacie 160 zł brutto / os.

Koszt szkolenia dla spółdzielni zrzeszonych w KZRS SCH, bez umowy konsultingowej wynosi 400,00 zł brutto /os.

Koszt szkolenia dla spółdzielni niezrzeszonych w KZRS SCH, bez umowy konsultingowej wynosi 500,00 zł brutto /os.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać e-mailem na adres: [email protected]
w terminie do 30.06.2023 r.

Liczba miejsc na platformie ClickMeeting jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. KZRS SCH  zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.

 

06/06/2023

Szkolenie online  „Zmiany w podatkach od lipca 2023” (termin szkolenia:  23.06. 2023 r. )

Szkolenie „Zmiany w podatkach od lipca 2023 r.”

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” zaprasza na szkolenie „Zmiany w podatkach od lipca 2023 r.”,

Termin szkolenia: 23 czerwca 2023 r., godz. 09:00 – 14:00 (forma online)

 

Program szkolenia:

 1. Zmiany w podatku VAT w ramach pakietu SLIM 3. 
 2. Mniejsza liczba korekt (zmiany w proporcji).
 3. Nowe przepisy dotyczące zasad wydawania i stosowania WIS i WIA.
 4. Zmiany przepisów dotyczące kas fiskalnych. 
 5. Definicja kosztów uzyskania przychodów.
 6. Wydatki niestanowiące kosztów podatkowych.
 7. Moment potrącenia kosztów uzyskania przychodów.
 8. Koszty bezpośrednio związane z przychodami.
 9. Koszty pośrednio związane z przychodami.
 10. Amortyzacja w kosztach podatkowych.
 11. Należności ze stosunku pracy i składki ZUS.
 12. Wydatki na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 13. Koszty zaniechanych inwestycji.
 14. Odsetki od pożyczek/kredytów.
 15. Odpisy na ZFŚS.
 16. Ujęcie w kosztach podatkowych czynszu dotyczącego najmu za przyszłe miesiące.
 17. Moment ujęcia w kosztach podatkowych podwyższonego odpisu na ZFŚS dokonanego za rok ubiegły.
 18. Rezerwy na świadczenia pracownicze a koszty podatkowe.
 19. Wynagrodzenia pracowników produkcyjnych – moment ujęcia w kosztach podatkowych pracodawcy.
 20. Transakcje przekraczające 15.000 zł a koszty podatkowe.
 21. Konsekwencje podatkowe zapłaty na rachunek spoza białej listy.
 22. Transakcja opłacona z zastosowaniem MPP w kosztach uzyskania przychodów.
 23. Kiedy ująć w kosztach podatkowych składki ZUS od wynagrodzenia członka rady nadzorczej?
 24. Zastosowanie podwyższonych kosztów pracowniczych w przypadku pracy zdalnej.

25.Wydatki ponoszone przez pracodawcę na dbałość o zdrowie pracowników jako koszty uzyskania przychodów.

 

Szkolenie poprowadzi Pan Jarosław Stankiewicz.

Koszt szkolenia dla spółdzielni, które podpisały z KZRS SCH umowę konsultingową
(i opłaciły bieżącą fakturę), to kwota 400,00 zł brutto od osoby minus rabat, zgodnie
z wybranym pakietem, tj.:

 • pakiet srebrny: 20% od ceny szkolenia; cena po rabacie 320,00 zł brutto / os.
 • pakiet złoty: 40% od ceny szkolenia; cena po rabacie 240,00 zł brutto / os.
 • pakiet platynowy: : 60% od ceny szkolenia; cena po rabacie 160 zł brutto / os.

Koszt szkolenia dla spółdzielni zrzeszonych w KZRS SCH, bez umowy konsultingowej wynosi 400,00 zł brutto /os.

Koszt szkolenia dla spółdzielni niezrzeszonych w KZRS SCH, bez umowy konsultingowej wynosi 500,00 zł brutto /os.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać e-mailem na adres: [email protected]
w terminie do 22.06.2023 r.

Liczba miejsc na platformie ClickMeeting jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. KZRS SCH  zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.

 

01/06/2023

Szkolenie online  „Członkostwo w spółdzielni” (termin szkolenia:  20.06. 2023 r. )

Szkolenie online  „Członkostwo w spółdzielni” (termin szkolenia:  20.06. 2023 r. )

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie zaprasza na szkolenie „Członkostwo w spółdzielni”,

Termin szkolenia: 20 czerwca 2023 r., godz. 10:00 – 14:00 (forma online)

Program szkolenia:

 1. Dokumentacja związana z członkostwem
 2. Prawa i obowiązki członków
 3. Bierne i czynne prawo wyborcze
 4. Ustanie członkostwa

Szkolenie poprowadzi Pani Kamila Orłowska.

Koszt szkolenia dla spółdzielni, które podpisały z KZRS SCH umowę konsultingową
(i opłaciły bieżącą fakturę), to kwota 400,00 zł brutto od osoby minus rabat, zgodnie
z wybranym pakietem, tj.:

 • pakiet srebrny: 20% od ceny szkolenia; cena po rabacie 320,00 zł brutto / os.
 • pakiet złoty: 40% od ceny szkolenia; cena po rabacie 240,00 zł brutto / os.
 • pakiet platynowy: II szkolenie z czterech darmowych szkoleń w ciągu roku

Koszt szkolenia dla spółdzielni zrzeszonych w KZRS SCH, bez umowy konsultingowej wynosi 400,00 zł brutto /os.

Koszt szkolenia dla spółdzielni niezrzeszonych w KZRS SCH, bez umowy konsultingowej wynosi 500,00 zł brutto /os.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać e-mailem na adres: [email protected]
w terminie do 19.06.2023 r.

Liczba miejsc na platformie ClickMeeting jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

KZRS SCH  zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.

 

09/05/2023

Szkolenie "Kanały zgłoszeniowe i sygnaliści" (30.05.2023 on-line)

„Kanały zgłoszeniowe i sygnaliści: od przepisów do procedur. Krok po kroku”

Szkolenie online 30 maja 2023 r.

 

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” zaprasza na szkolenie „Kanały zgłoszeniowe i sygnaliści: od przepisów do procedur. Krok po kroku”, które odbędzie się 30 maja 2023 r. w godz. 9:00-14:00, w formie online.

 

Program szkolenia:

 1. Kim jest sygnalista?
 2. Znaczenie kanałów zgłoszeniowych dla przeciwdziałania nadużyciom.
 3. Przegląd kluczowych przepisów dyrektywy 2019/1937 oraz aktualnego projektu ustawy, m.in. w zakresie:
  1. ochrony sygnalistów,
  2. ustanowienia kanałów zgłoszeń wewnętrznych,
  3. procedury działań następczych,
  4. planowanych sankcji.
  5. Cztery warianty praktycznego wdrożenia wewnętrznych kanałów zgłoszeniowych
   (z wykorzystaniem wytycznych CBA oraz doświadczeń własnych trenera)
  6. Od czego zależy skuteczność?
  7. Jak opracować procedurę przyjmowania zgłoszeń i działań następczych?
  8. Wyzwania psychologiczne. Szkolenia i komunikacja.
  9. Podsumowanie. Warianty dalszych działań dla spółdzielni.

 

Szkolenie poprowadzi Pan Maciej Wnuk, trener z 25-letnim doświadczeniem w dziedzinie przeciwdziałania korupcji. Praktycznie wdrażał kanały zgłoszeniowe i mechanizmy ochrony sygnalistów jako część programów antykorupcyjnych. Autor i współautor wielu publikacji z zakresu przeciwdziałania korupcji.

Koszt szkolenia dla spółdzielni, które podpisały z KZRS SCH umowę konsultingową
(i opłaciły bieżącą fakturę), wynosi 400,00 zł brutto/os. minus rabat, zgodnie
z wybranym pakietem, tj.:

 • pakiet srebrny: 20% od ceny szkolenia; cena po rabacie 320,00 zł brutto /os.
 • pakiet złoty: 40% od ceny szkolenia; cena po rabacie 240,00 zł brutto /os.
 • pakiet platynowy: 60% od ceny szkolenia; cena po rabacie 160,00 zł brutto / os.

 

Koszt szkolenia dla spółdzielni zrzeszonych, bez umowy konsultingowej wynosi 400,00 zł brutto/os.

Koszt szkolenia dla spółdzielni niezrzeszonych, bez umowy konsultingowej wynosi 500,00 zł brutto/os.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają następujące materiały szkoleniowe:

– prezentacja,

– kwestionariusz samooceny posiadanych rozwiązań sygnalizacyjnych,

– wzór wewnętrznej procedury przyjmowania zgłoszeń i prowadzenia działań następczych,

– poradnik „Mała ochrona sygnalisty po 17 grudnia 2021 r.” na podstawie dyrektywy.

 

Wypełnione formularze zgłoszeniowe (druk w załączeniu) należy przesłać zwrotnie e-mailem na adres: [email protected] w terminie do 29 maja 2023 r.

 

Szkolenie będzie przeprowadzone na platformie ClickMeeting. Liczba miejsc na platformie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Jednocześnie informuję, że KZRS SCH zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.

 

 

05/05/2023

STANISŁAW RUTKOWSKI

 

Z przykrością informujemy, że dziś w nocy zmarł Pan Stanisław Rutkowski,

były wieloletni Prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” – Babiak
wieloletni członek Rady Nadzorczej naszego Związku

oraz były Dyrektor Oddziału Okręgowego KZRS „SCh” w Koninie.

Rodzinie składamy serdeczne wyrazy współczucia i wsparcia w tych trudnych chwilach.

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy

Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”

 

Uroczystości żałobne rozpoczną się w poniedziałek 8 maja o godzinie 12:00

w Kościele Rzymskokatolickim przy Pl. Wolności w Babiaku,

po czym kondukt uda się na miejscowy cmentarz.

04/05/2023

ANTONI PIEŃKOWSKI

„Gdyby śmierci nie było nikt z nas by już nie żył. Przemijamy jak wszystko by w ten sposób przetrwać.” – Jan Twardowski

 

Z przykrością informujemy, że dotarła do nas dzisiaj bardzo przykra wiadomość o śmierci Pana Antoniego Pieńkowskiego Redaktora Naczelnego ROLNIKA SPÓŁDZIELCY.

Rodzinie i bliskim życzymy dużo siły w zniesieniu żalu, który tylko czas może złagodzić.

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy

Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”

 

Uroczystości pożegnalne

śp. Antoniego Pieńkowskiego

odbędą się w dniu 08.05.2023 r. o godz. 14.30

w Kaplicy na Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie

05/05/2023

Szkolenie dla pracowników działów finansowo-księgowych (II-sesja on-line)

Ewidencja operacji Gospodarczych

Szkolenie online w ramach cyklu szkoleń dla pracowników działów finansowo-księgowych

PROGRAM

II sesja Ewidencja operacji gospodarczych: ewidencja aktywów trwałych, rozrachunków (należności
i zobowiązań), ewidencja środków pieniężnych i kredytów, ewidencja materiałów i towarów, ewidencja produktów gotowych i półproduktów, ewidencja wynagrodzeń, ewidencja przychodów, kosztów oraz wyniku finansowego, ewidencja kapitałów własnych i dotacji.

 • Ewidencja operacji gospodarczych – teoria i praktyka cz.1 (godz. 10:00 – 14:00)

1 czerwca 2023 r.

 • Ewidencja operacji gospodarczych – teoria i praktyka cz.2 (godz. 10:00 – 14:00)

22 czerwca 2023 r.

 • Ewidencja operacji gospodarczych – teoria i praktyka cz.3 (godz. 9:00 – 13:00)

29 czerwca 2023 r.

Szkolenia poprowadzi dr Agata Kocia, wykładowczyni Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistka z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, sprawozdawczości finansowej i analizy sprawozdań. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i szkoleń z dziedziny rachunkowości i finansów w języku polskim i angielskim. Ukończyła studia M.B.A. w Suffolk University w Bostonie w USA a studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Koszty:

II sesja (zawierająca trzy szkolenia) dla spółdzielni, które podpisały umowę konsultingową (i opłaciły bieżącą fakturę), to kwota 1200,00 zł brutto/ os.  minus rabat, zgodnie z wybranym pakietem, tj.:

 • pakiet srebrny: -20% od ceny szkolenia; cena po rabacie 960,00 zł brutto / os.
 • pakiet złoty: -40% od ceny szkolenia; cena po rabacie 720,00 zł brutto /os.
 • pakiet platynowy: -60% od ceny szkolenia; cena po rabacie 480,00 zł brutto / os.

 

Koszt sesji dla spółdzielni zrzeszonych w KZRS SCH, bez umowy konsultingowej wynosi 1200,00 zł brutto /os. Koszt sesji dla spółdzielni niezrzeszonych w KZRS SCH, bez umowy konsultingowej wynosi 1500,00 zł brutto /os.

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać e-mailem na adres: [email protected]
w terminie do 29.05.2023 r.

Liczba miejsc na platformie ClickMeeting jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Jednocześnie informuję, że KZRS SCH  zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.

 

                                                                                                          

 

16/03/2023

Szkolenie w Białymstoku (24-25.04.2023)

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” informuje o organizowanym szkoleniu, które odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia 2023 r. w Białymstoku w Hotelu Turkus , al. Jana Pawła II 54.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

24.04.2023 r.

12:00 – 13:00  Obiad

13:30 – 14:00  Otwarcie szkolenia, przedstawienie jego celu i programu

14:00 – 16:00  Działalność Spółdzielni i Związku, zasady komunikacji i współpracy
z organami w zrzeszonych spółdzielniach
– Aneta Englot – Prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”

16:00 – 16:30  przerwa kawowa

16:30 – 18:00  cd. Działalność Spółdzielni i Związku

19:00               Uroczysta kolacja

 

25.04.2023 r.

08:00 – 09:00  Śniadanie

09:00 – 11:15  Nowe współdziałanie w Spółdzielniach – Aneta Englot – Prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” oraz przedstawiciel Spółdzielni PLZ

11:15 – 11:30  Przerwa kawowa

11:30 – 13:30  cd. Nowe współdziałanie w Spółdzielniach

13:30 – 14:00  Podsumowanie szkolenia

14:00 –            Obiad i zakończenie szkolenia 

 

Koszt szkolenia dla spółdzielni, które podpisały z KZRS SCH umowę konsultingową
(i opłaciły bieżącą fakturę), wynosi 600,00 zł brutto/os. minus rabat, zgodnie
z wybranym pakietem, tj.:

 • pakiet srebrny: -20% od ceny szkolenia; cena po rabacie 480,00 zł brutto /os.
 • pakiet złoty: -40% od ceny szkolenia; cena po rabacie 360,00 zł brutto /os.
 • pakiet platynowy: -60% od ceny szkolenia; cena po rabacie 240,00 zł brutto / os.

Koszt szkolenia dla spółdzielni zrzeszonych, bez umowy konsultingowej wynosi 600,00 zł brutto/os.

Koszt szkolenia dla spółdzielni niezrzeszonych, bez umowy konsultingowej wynosi 800,00 zł brutto/os.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać zwrotnie e-mailem na adres:
[email protected] w terminie do 17 kwietnia 2023 r.

 

 

16/03/2023

Szkolenie w Koszalinie (18-19.04.2023)

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” informuje o organizowanym szkoleniu, które odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia 2023 r. w Hotelu Gromada w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 20/24.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

18.04.2023 r.

12:00 – 13:00  Obiad

13:30 – 14:00  Otwarcie szkolenia, przedstawienie jego celu i programu

14:00 – 16:00  Działalność Spółdzielni i Związku, zasady komunikacji i współpracy
z organami w zrzeszonych spółdzielniach
– Aneta Englot – Prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”

16:00 – 16:30  przerwa kawowa

16:30 – 18:00  cd. Działalność Spółdzielni i Związku

19:00               Uroczysta kolacja

 

19.04.2023 r.

08:00 – 09:00  Śniadanie

09:00 – 11:15  Nowe współdziałanie w Spółdzielniach – Aneta Englot – Prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” oraz przedstawiciel Spółdzielni PLZ

11:15 – 11:30  Przerwa kawowa

11:30 – 13:30  cd. Nowe współdziałanie w Spółdzielniach

13:30 – 14:00  Podsumowanie szkolenia

14:00 –            Obiad i zakończenie szkolenia 

 

Koszt szkolenia dla spółdzielni, które podpisały z KZRS SCH umowę konsultingową
(i opłaciły bieżącą fakturę), wynosi 800,00 zł brutto/os. minus rabat, zgodnie z wybranym pakietem, tj.:

 

 • pakiet srebrny: -20% od ceny szkolenia; cena po rabacie 640,00 zł brutto /os.
 • pakiet złoty: -40% od ceny szkolenia; cena po rabacie 480,00 zł brutto /os.
 • pakiet platynowy: -60% od ceny szkolenia; cena po rabacie 320,00 zł brutto / os.

 

Koszt szkolenia dla spółdzielni zrzeszonych, bez umowy konsultingowej wynosi 800,00 zł brutto/os.

Koszt szkolenia dla spółdzielni niezrzeszonych, bez umowy konsultingowej wynosi 1000,00 zł brutto/os.

 

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać zwrotnie e-mailem na adres:
[email protected] w terminie do 6 kwietnia 2023 r.

 

 

 

 

 

 

15/03/2023

Cykl szkoleń online dla pracowników działów finansowo-księgowych spółdzielni

CYKL SZKOLEŃ ONLINE DLA PRACOWNIKÓW DZIAŁÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH SPÓŁDZIELNI

 

PROGRAM

I sesja Rachunkowość: omówienie zasad prawidłowej, omówienie ustawy o rachunkowości, aktywa, pasywa, kapitał własny, przedstawienie zakładowego planu kont. Przedstawienie równania bilansowego, zdefiniowanie zdarzenia gospodarczego, prezentacja bilansowych i wynikowych zdarzeń gospodarczych przedstawienie zasad księgowania na kontach.

 

6 kwietnia 2023 r. w godz. 11:00 – 15:00

 • Rachunkowość – zagadnienia ogólne i wprowadzające, cz.1

27 kwietnia 2023 r. w godz. 11:00 – 15:00

 • Rachunkowość – zagadnienia ogólne i wprowadzające, cz.2

 

II sesja Ewidencja operacji gospodarczych: ewidencja aktywów trwałych, rozrachunków (należności
i zobowiązań), ewidencja środków pieniężnych i kredytów, ewidencja materiałów i towarów, ewidencja produktów gotowych i półproduktów, ewidencja wynagrodzeń, ewidencja przychodów, kosztów oraz wyniku finansowego, ewidencja kapitałów własnych i dotacji.

 

1 czerwca 2023 r.

 • Ewidencja operacji gospodarczych – teoria i praktyka cz.1

22 czerwca 2023 r.

 • Ewidencja operacji gospodarczych – teoria i praktyka cz.2

29 czerwca 2023 r.

 • Ewidencja operacji gospodarczych – teoria i praktyka cz.3

 

III sesja  Sprawozdawczość i analiza finansowa: zasady sporządzania sprawozdań finansowych, charakterystyka sprawozdań finansowych, analiza sprawozdań finansowych, wycena bilansowa aktywów i pasywów.

 

15 września 2023 r.

 • Sprawozdawczość i analiza finansowa cz.1

22 września 2023 r.

 • Sprawozdawczość i analiza finansowa cz.2

 

Szkolenia poprowadzi dr Agata Kocia, wykładowczyni Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistka z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, sprawozdawczości finansowej i analizy sprawozdań. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i szkoleń z dziedziny rachunkowości i finansów w języku polskim i angielskim. Ukończyła studia M.B.A. w Suffolk University w Bostonie w USA a studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Koszty:

I sesja/ III sesja (dwa szkolenia) dla spółdzielni, które podpisały umowę konsultingową (i opłaciły bieżącą fakturę), to kwota 800,00 zł brutto/ os. minus rabat, zgodnie z wybranym pakietem, tj.:

 • pakiet srebrny: -20% od ceny szkolenia; cena po rabacie 640,00 zł brutto / os.
 • pakiet złoty: -40% od ceny szkolenia; cena po rabacie 480,00 zł brutto /os.
 • pakiet platynowy: -60% od ceny szkolenia; cena po rabacie 320,00 zł brutto / os.

Koszt sesji dla spółdzielni zrzeszonych w KZRS SCH, bez umowy konsultingowej wynosi 800,00 zł brutto /os. Koszt sesji dla spółdzielni niezrzeszonych w KZRS SCH, bez umowy konsultingowej wynosi 1000,00 zł brutto /os.

 

II sesja (trzy szkolenia) dla spółdzielni, które podpisały umowę konsultingową (i opłaciły bieżącą fakturę), to kwota 1200,00 zł brutto/ os.  minus rabat, zgodnie z wybranym pakietem, tj.:

 • pakiet srebrny: -20% od ceny szkolenia; cena po rabacie 960,00 zł brutto / os.
 • pakiet złoty: -40% od ceny szkolenia; cena po rabacie 720,00 zł brutto /os.
 • pakiet platynowy: -60% od ceny szkolenia; cena po rabacie 480,00 zł brutto / os.

 

Koszt sesji dla spółdzielni zrzeszonych w KZRS SCH, bez umowy konsultingowej wynosi 1200,00 zł brutto /os. Koszt sesji dla spółdzielni niezrzeszonych w KZRS SCH, bez umowy konsultingowej wynosi 1500,00 zł brutto /os.

 

Wypełnione formularze zgłoszeniowe (dotyczące sesji I) należy przesłać e-mailem na adres:
[email protected] w terminie do 03.04.2023 r. Formularze dotyczące pozostałych sesji przekażemy w terminie późniejszym wraz ze szczegółowymi godzinami poszczególnych szkoleń.

 

Liczba miejsc na platformie ClickMeeting jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Jednocześnie informuję, że KZRS SCH  zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.

 

                                                                                                          

 

 

07/03/2023

Koncert charytatywny

Koncert odbędzie się 10.03.2023 r. o godz. 18.30 przy ul. Kopernika 30

07/02/2023

Szkolenie: "Aktualizacja zmian w przepisach prawa pracy (online) 07.03.2023

Szkolenie: „Aktualizacja zmian w przepisach prawa pracy (online) 07.03.2023

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie zaprasza na szkolenie nt.: „Aktualizacja zmian w przepisach prawa pracy”, które odbędzie się w dniu 7 marca 2023 r. w godzinach 9:00 – 13:00 z przerwami, w formie online.

Program szkolenia:

1. Zmiany przepisów Kodeksu pracy – zmiany od 1.02.2023 r.

 • urlop macierzyński i rodzicielski w przypadku adopcji dziecka
 • urlop ojcowski w przypadku adopcji dziecka

2. Zmiany przepisów Kodeksy pracy – ustawa z 1 grudnia 2022 r.

 • kontrola trzeźwości
 • uchylenie przepisów dotyczących telepracy
 • praca zdalna

3. PPK – obowiązek poinformowania o ponownym automatycznym zapisaniu.

4. Kasy zapomogowe – pożyczkowe (zgłoszenia KZP do GUS – wniosek RG-OP)

5. Planowane zmiany w Kodeksie pracy – zmiany implementujące dyrektywy unijne.

Koszt szkolenia dla spółdzielni, które podpisały z KZRS SCH umowę konsultingową
(i opłaciły bieżącą fakturę), to kwota 400,00 zł brutto od osoby minus rabat, zgodnie
z wybranym pakietem, tj.:

 • pakiet srebrny: -20% od ceny szkolenia; cena po rabacie 320,00 zł brutto / os.
 • pakiet złoty: -40% od ceny szkolenia; cena po rabacie 240,00 zł brutto /os.
 • pakiet platynowy: -60% od ceny szkolenia; cena po rabacie 160,00 zł brutto / os.

Koszt szkolenia dla spółdzielni zrzeszonych w KZRS SCH, bez umowy konsultingowej wynosi 400,00 zł brutto /os.
Koszt szkolenia dla spółdzielni niezrzeszonych w KZRS SCH, bez umowy konsultingowej wynosi 500,00 zł brutto /os.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać zwrotnie e-mailem na adres:
[email protected] w terminie do 1.03.2023 r.

Liczba miejsc na platformie ClickMeeting jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
KZRS SCH zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.

06/02/2023

Szkolenie na Uprawnienia Lustratora (20.03.2023)

INFORMACJA O NABORZE

Uprzejmie informujemy, że Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie prowadzi nabór osób chętnych na zdobycie uprawnień lustratora.

I. WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW


Uprawnienia lustracyjne może uzyskać osoba spełniająca kryteria kwalifikacyjne określone uchwałą nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19.12.2018 r. tj.:

 1. Posiada wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letni staż w spółdzielni lub spółdzielczym związku rewizyjnym. W przypadku osób posiadających wykształcenie średnie, staż w spółdzielni lub spółdzielczym związku rewizyjnym nie może być krótszy niż 5 lat. Kurs specjalistyczny dla tej grupy kandydatów obejmuje co najmniej 90 godzin zajęć.
  Osoby nieposiadające wymaganego stażu, o którym mowa w punkcie 1 mogą uczestniczyć w kursie, natomiast obowiązane są legitymować się wykształceniem wyższym. Kurs specjalistyczny dla tej grupy kandydatów obejmuje co najmniej 150 godzin.
 2.  Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych;
 3. Nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu i dokumentom oraz za przestępstwa
  i wykroczenia karno-skarbowe.
 4. Odbyła szkolenie specjalistyczne i zdała egzamin z wynikiem pozytywnym.
 5.  Swoim dotychczasowym postepowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania funkcji lustratora.

II. ZAŁOŻENIA KURSU

1. Termin i lokalizacja:
Kurs odbędzie się w systemie hybrydowym:

 • teoria będzie realizowana online (platforma szkoleniowa ClickMeeting) – 2 sesje szkoleniowe dla kursu 90-cio godzinowego oraz 3 sesje szkoleniowe dla kursu 150-cio godzinowego
 • warsztaty zostaną zrealizowane w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym KZRS „Samopomoc Chłopska” w Miedzeszynie, ul. Odrębna 4 – 1 sesja szkoleniowa dla obu kursów.

Kurs zakończy się egzaminem. Egzamin odbędzie się stacjonarnie w CSK KZRS w Miedzeszynie.

Przewidywany termin rozpoczęcia kursu to 20 marca 2023 r.

2. Opłaty:
Koszt kursu kształtuje się następująco:

 • 2.000,00 zł brutto dla kursu 90-cio godzinowego
 • 3000,00 zł brutto dla kursu 150-cio godzinowego

Ceny te obejmują materiały dydaktyczne, catering (kawa, herbata, obiad).
Uczestnicy mają możliwość skorzystania z zakwaterowania w CSK KZRS w Miedzeszynie (koszt noclegu ze śniadaniem – 50,00 zł brutto/os/dobę) .

Osoby zainteresowane kursem prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego, który następnie należy wysłać na adres mailowy: [email protected]
Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

06/02/2023

Szkolenie uzupełniające dla lustratorów (online) 9-10.03. 2023 r.

Szkolenie uzupełniające dla lustratorów (online)
9-10.03. 2023 r.

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie zaprasza na organizowane w dniach 9–10 marca 2023 r. 15 godzinne szkolenie uzupełniające dla lustratorów spełniające kryteria określone w § 5 uchwały nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora.
Szkolenie odbędzie się w formie online na platformie ClickMeeting.
Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu online to: stabilny dostęp do Internetu; podłączone głośniki lub włączona głośność w komputerze. Zgłoszony uczestnik otrzyma
na e-maila informację o sposobie logowania do systemu.
Koszt szkolenia wynosi 350 zł brutto od osoby.
Wypełniony formularz zgłoszenia należy przesłać zwrotnie e-mailem na adres:
[email protected] w terminie do 03.03.2022 r.

Należność z tytułu uczestnictwa w szkoleniu prosimy przekazać na rachunek bankowy KZRS nr: 24 9291 0001 0200 5834 2000 0010 z dopiskiem szkolenie 09-10.03.2023 r. w terminie
do 03.03.2023 r.
Liczba miejsc na platformie jest ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń.

31/01/2023

Szkolenie online : „Zamknięcie podatkowe roku oraz zmiany w CIT w kontekście Spółdzielni”

Szkolenie online 20.02.2023
„Zamknięcie podatkowe roku oraz zmiany w CIT w kontekście Spółdzielni”

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie zaprasza na szkolenie nt.: „Zamknięcie podatkowe roku oraz zmiany w CIT w kontekście Spółdzielni”, które odbędzie się 20 lutego 2023 r. w godzinach 9:00 – 14:00 (w formie online).

Program szkolenia:
Wstęp:

 1. Przychody w prawie podatkowym
 2. Przejście z wyniku finansowego na podstawę opodatkowania
 3. Źródła przychodów w CIT

I. Zawieszenie oraz modyfikacja przepisów o podatku minimalnym:

 1. Niekorzystna zmiana progu rentowności – kalkulacja rentowności na przykładach.
 2. Case study – jak wyliczyć dochód / stratę?
 3. Wyłączenia z opodatkowania – z uwzględnieniem planowanych zmian (wyłączenia podmiotowe i przedmiotowe na przykładach).
 4. Zasady obliczenia „minimalnego CIT” – przykłady.
 5. Alternatywna metoda ustalania podstawy opodatkowania.
 6. Koszty nabycia określonych usług lub praw niematerialnych oraz koszty finansowania dłużnego a podstawa opodatkowania podatkiem minimalnym.
 7. Zmniejszenia, wyłączenia i odliczenia od podatku minimalnego.
 8. Odliczenia od podatku.

II. Inne zmiany w ustawie o CIT planowane na rok 2023:

 1. Ulga na złe długi – uproszczenia.
 2. Terminy opłacenia składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika – w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 3.  Podatek od przychodów z budynków – uproszczenie procedury zwrotu podatku.
 4. Ciekawostki w zakresie oskładkowania członków zarządu i prokurentów.

III. Przypomnienie ważnych zmian, które weszły w życie 1 stycznia 2022 roku:

 1.  Zmiany w amortyzacji (lokale i budynki mieszkalne, wartość rynkowa jako podstawa amortyzacji w niektórych przypadkach).
 2. Zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych (zmiany w TP-R, zmiany
  w oświadczeniach, zmiany w zakresie korekty cen transferowych, zmiany w lokalnej dokumentacji, nowe zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji, itp.).
 3. Zmiany w podatku u źródła (limit 2 mln zł, certyfikaty rezydencji, opinia o stosowaniu preferencji, nowe obowiązki dokumentacyjne, itp.).
 4. Obowiązek zapewnienia rozliczeń bezgotówkowych; nowe limity transakcji.
 5. Wstęp do rozwiązań, które zaczną obowiązywać w latach 2023-2026: obniżenie limitu transakcji gotówkowych między przedsiębiorcami, sankcje za rozliczenia gotówkowe
  z konsumentem, „JPK” w podatku CIT i PIT – przesyłanie ksiąg i ewidencji.

Pozostałe Zagadnienia:

 1. Umowy zlecenia w 2023 r. – podatki, składki ZUS, ewidencja księgowa
 2. Koszty pośrednie i bezpośrednie w podatku dochodowym sposób ujęcia w kosztach
 3. Ujęcie w podatku dochodowym faktur na przełomie roku oraz faktur za media
 4. Najczęstsze pozycje kosztowe wyłączane z kosztów uzyskania przychodów
 5. Rabat pośredni – zmiany w sposobie ujęcie (nowe interpretacje podatkowe)
 6. Sposoby weryfikacji przez urząd skarbowy rozliczeń podatników
 7. Formy opłacania VAT i zaliczek na CIT/PIT w 2023 r.
 8. Amortyzacja podatkowa i bilansowa w 2023 r.

Szkolenie poprowadzi Pan Jarosław Stankiewicz.

Koszt szkolenia dla spółdzielni, które podpisały z KZRS SCH umowę konsultingową
(i opłaciły bieżącą fakturę), to kwota 400,00 zł brutto od osoby minus rabat, zgodnie
z wybranym pakietem, tj.:

 • pakiet srebrny: -20% od ceny szkolenia; cena po rabacie 320,00 zł brutto / os
 • pakiet złoty: -40% od ceny szkolenia; cena po rabacie 240,00 zł brutto /os
 • pakiet platynowy: -60% od ceny szkolenia; cena po rabacie 160,00 zł brutto / os

Koszt szkolenia dla spółdzielni zrzeszonych, bez umowy konsultingowej to kwota 400,00 zł brutto od osoby.
Koszt szkolenia dla spółdzielni niezrzeszonych, bez umowy konsultingowej to kwota 500,00 zł brutto od osoby.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać zwrotnie e-mailem na adres:
[email protected] w terminie do 14.02.2023 r.

Liczba miejsc na platformie ClickMeeting jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. KZRS SCH zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.

31/01/2023

Szkolenie on-line: "Kompetencje organów samorządowych spółdzielni oraz dokumentowanie ich pracy"

Szkolenie on-line: „Kompetencje organów samorządowych spółdzielni oraz dokumentowanie ich pracy ”.
28.02.2023 r., godz. 10:00 – 14:00

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie zaprasza na szkolenie nt.: „Kompetencje organów samorządowych spółdzielni oraz dokumentowanie ich pracy ”, które odbędzie się 28 lutego 2023 r. w godzinach 10:00 – 14:00 w formie online.

Program szkolenia:

 1. Walne Zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli) jako najwyższy organ Spółdzielni.
 2. Rada Nadzorcza jako jeden z organów Spółdzielni, uprawnienia i odpowiedzialność członków Rady Nadzorczej wynikające m.in. z ustawy o rachunkowości.
 3. Zarząd jako jeden z organów Spółdzielni.
 4. Prawidłowe dokumentowanie pracy poszczególnych organów.
 5. Zakaz łączenia funkcji członka Rady Nadzorczej z innymi funkcjami oraz zakazy uczestnictwa w Radzie.
 6. Wybory członków organów Spółdzielni.

Szkolenie poprowadzi Pani Kamila Orłowska.

Koszt szkolenia dla spółdzielni, które podpisały z KZRS SCH umowę konsultingową
(i opłaciły bieżącą fakturę), to kwota 400,00 zł brutto od osoby minus rabat, zgodnie
z wybranym pakietem, tj.:

 • pakiet srebrny: -20% od ceny szkolenia; cena po rabacie 320,00 zł brutto / os
 • pakiet złoty: I-sze szkolenie z dwóch darmowych szkoleń w ciągu roku
 • pakiet platynowy: I-sze szkolenie z czterech darmowych szkoleń w ciągu roku

Koszt szkolenia dla spółdzielni zrzeszonych w KZRS SCH, bez umowy konsultingowej wynosi 400,00 zł brutto od osoby.
Koszt szkolenia dla spółdzielni niezrzeszonych w KZRS CH, bez umowy konsultingowej wynosi 500,00 zł brutto od osoby.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać zwrotnie e-mailem na adres:
[email protected] w terminie do 17.02.2023 r.

Liczba miejsc na platformie ClickMeeting jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. KZRS SCH zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.

31/01/2023

Pdziękowania

20/12/2022

Zofia Brodzisz

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 12 grudnia 2022 roku odeszła Pani Zofia Brodzisz – wieloletnia Dyrektor Oddziału Ciechanów, biegły rewident i lustrator Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.

10/12/2022

Szkolenie: „Archiwum zakładowe - prawidłowa opieka nad dokumentacją w zakładzie pracy” 20.01.2023 r.

INFORMACJA O NABORZE
Szkolenie: „Archiwum zakładowe – prawidłowa opieka nad dokumentacją w zakładzie pracy” 20.01.2023 r.

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie informuje o organizowanym w dniu  20.01.2023 r. szkoleniu „Archiwum zakładowe – prawidłowa opieka nad dokumentacją w zakładzie pracy” (on-line).

Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym KZRS „SCh” przy
ul. Odrębnej 4 w Warszawie.
Na szkoleniu omówione zostaną następujące zagadnienia:

 1. Wprowadzenie do problemu:
  •    Najważniejsze pojęcia z zakresu archiwistyki.
  •    Akty prawne, które musi znać archiwista.
 2. Archiwum zakładowe/składnica akt.
  •    Zadania archiwum zakładowego.
  •    Pomieszczenia, w których znajduje się archiwum zakładowe.
  •    Biuro archiwisty – wymogi i dobre praktyki.
  •    Magazyn archiwalny – wymogi, które musi spełniać magazyn archiwalny,
  •    wyposażenie magazynu archiwalnego. 
 3. Archiwista zakładowy i koordynator czynności kancelaryjnych.
  •    Zadania pracownika archiwum.
  •    Środki bezpieczeństwa stosowane przy pracy w archiwum oraz dobre praktyki.
 4. Obieg dokumentacji w jednostce organizacyjnej:
  •    Postępowanie z dokumentacją wpływającą do jednostki.
  •    Dekretacja i rozdzielenie przesyłek.
  •    Klasyfikacja i kwalifikacja akt. Normatywy kancelaryjno-archiwalne.
  •    Rejestracja i załatwianie spraw.
  •    Przygotowanie akt do przekazania do archiwum.
 5. Postępowanie z dokumentacją w archiwum zakładowym.
  •    Ewidencja archiwum. Spisy zdawczo-odbiorcze dokumentacji i wykaz spisów    zdawczo-odbiorczych. Znakowanie akt. 
  •    Brakowanie dokumentacji, której okres obligatoryjnego przechowania minął.
  •    Udostępnianie i wycofywanie akt z ewidencji archiwum.
  •    Skontrum dokumentacji. 
 6. Podsumowanie i dyskusja.  

Koszt szkolenia dla spółdzielni, które podpisały z KZRS SCH umowę konsultingową
(i opłaciły bieżącą fakturę), to kwota 400,00 zł brutto od osoby minus rabat, zgodnie
z wybranym pakietem, tj.:

 • pakiet srebrny: –20% od ceny szkolenia; cena po rabacie 320,00 zł brutto / os
 • pakiet złoty: -40% od ceny szkolenia; cena po rabacie 240,00 zł brutto /os
 • pakiet platynowy: -60% od ceny szkolenia; cena po rabacie 160,00 zł brutto / os
  Koszt szkolenia dla spółdzielni zrzeszonych, bez umowy konsultingowej to kwota 400,00 zł brutto od osoby.
  Koszt szkolenia dla spółdzielni niezrzeszonych, bez umowy konsultingowej to kwota 500,00 zł brutto od osoby.

Wypełnione komputerowo formularze zgłoszeniowe należy przesłać zwrotnie e-mailem na adres: [email protected] w terminie do 17.01.2022 r.

Informuję, iż liczba miejsc na platformie ClickMeeting jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Jednocześnie KZRS zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

10/12/2022

Podziękowania

27/11/2022

Forum Gospodarcze Foshan
25.11.2022

Warszawa, 23-11-2022 r.

 

 

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” przy współpracy z Warszawską Izbą Gospodarczą, Stowarzyszenia Biznes bez Granic oraz Urzędu Miasta Foshan zaprasza na  na Forum Gospodarcze Foshan – Polska, w dn. 25 listopada 2022 r. godzina 10:00 – 12:00, w  Ptak Warsaw Expo Nadarzyn k/Warszawy, Pawilon F.

Będziemy zaszczyceni udziałem przedstawicieli Spółdzielni.

Udział w tej inicjatywie to możliwość nawiązania kontaktów z miejską administracja z miasta Foshan.

Zapraszamy na spotkanie z chińskimi producentami najwyższej klasy produktów, z sektorów takich jak: AGD, meble i materiały budowlane.

Przedstawiciele firm mających swoje siedziby w Foshan High-tech Zone, strefie zaawansowanych technologii i innowacji światowej klasy, przyjeżdżają do Polski w poszukiwaniu nowych partnerów biznesowych.

Miasto Foshan liczy 8 mln mieszkańców, a jego produkt krajowy brutto to ok. 120 mld USD.

Jest ważnym ośrodkiem przemysłu, z którego pochodzi m.in. połowa światowej produkcji lodówek i klimatyzatorów. Produkowane są tam również meble, maszyny produkcyjne, ceramika, farmaceutyki i materiały budowlane.

Forum jest wydarzeniem towarzyszącym 12. edycji targów China Homelife Poland w dniach 24-26 listopada w Ptak Warsaw Expo.  Swoje produkty zaprezentuje ponad 500 wystawców!

Wybrane strefy targowe: elektronika, materiały budowlane, wyposażenie domu, oświetlenie, odzież i tekstylia, upominki. Wstęp wolny, parking bez opłat; istnieje też możliwość transportu autobusem z centrum Warszawy. Szczegółowe informacje i zgłoszenia na stronie www.wig.waw.pl

27/11/2022

SEiR 22.11.2022

20/11/2022

Informacja dotycząca możliwości obniżenia cen energii elektrycznej w roku 2023

Jest sposób na niższe rachunki za prąd.

            Polscy przedsiębiorcy, którzy w 2023 roku chcą płacić niższe rachunki za prąd, muszą jedynie złożyć stosowne oświadczenie u swojego dostawcy energii elektrycznej. Trzeba się jednak z tym pospieszyć. Ostateczny termin na złożenie wniosku o maksymalnej cenie prądu do 785 zł za MW.

Wyjaśniamy, kto i na jakich zasadach może ubiegać się o tani prąd.

Celem ustawy o środkach nadzwyczajnych, uchwalonej przez rząd 27 października 2022, jest ograniczenie wysokości cen prądu i wsparcie niektórych konsumentów w 2023 roku. Polscy przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego i podmioty świadczące usługi użyteczności publicznej od 1 grudnia mają możliwość skorzystania z niższych stawek energii elektrycznej. 

Maksymalna cena prądu wyniesie dla nich 785 zł za MWh pod warunkiem, że dopełnią niezbędnych formalności. Na dostarczenie oświadczenia o tanim prądzie pozostało już jednak niewiele czasu. 

Ceny prądu za 1 kWh wyniosą maksymalnie 785 zł za MWh dla mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i przedsiębiorców średnich w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności.

Kim jest mikroprzedsiębiorca, który może ubiegać się o tani prąd?

W dużym uproszczeniu, za mikroprzedsiębiorcę uznaje się przedsiębiorcę, który przez minimum rok w przeciągu ostatnich dwóch lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników. Ponadto, ważne, aby jego roczny obrót netto nie przekroczył równowartości w złotych 2 milionów euro,

Kim jest mały przedsiębiorca, który może ubiegać się o tani prąd?

To przedsiębiorca, który przez minimum rok w przeciągu ostatnich dwóch lat zatrudniał średniorocznie poniżej 50 pracowników. Jeśli zaś chodzi o jego roczny obrót netto, to nie może on przekraczać równowartości w złotych 10 milionów euro. 

Kim jest średni przedsiębiorca, który może ubiegać się o tani prąd?

Za średniego przedsiębiorcę uznaje się zaś na ogół przedsiębiorcę, który w przez minimum rok w przeciągu ostatnich dwóch lat zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników. Poza tym jego roczny obrót netto w równowartości w złotych nie mógł wynieść więcej niż 50 milionów euro.

Do kiedy trzeba złożyć oświadczenie o tanim prądzie?

Oświadczenie należy złożyć do 30 listopada 2022 w Tauronie, PGE, Enei czy u innego dostawczy energii elektrycznej. Dokumenty muszą zostać dostarczone w formie papierowej (osobiście lub za pośrednictwem poczty) albo elektronicznej (mailowo, lub przez stronę www sprzedawcy energii). 

Oświadczenie w formie elektronicznej musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Formalności należy dopełnić do 30 listopada 2022, jeżeli chcemy cieszyć się niższymi rachunkami za prąd jeszcze w grudniu. Ogólnie wniosek możemy złożyć w dowolnej chwili, jednak wtedy tańsza energia elektryczna przysługiwać będzie nam dopiero od kolejnego miesiąca. Czyli, jeśli dostarczymy oświadczenie np. 5 grudnia, to cenę maksymalną zakład energetyczny zastosuje od stycznia. 

Oficjalny wzór wniosku o maksymalnej cenie prądu dla przedsiębiorców udostępniony został przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozporządzeniem  z dnia 10.XI.2022w r. (Dz. U. poz. 2299). 
20/11/2022

Szkolenie: „Funkcjonowanie Gminnych Spółdzielni w dobie zmian prawno-finansowych” 08-09.12.2022 r.

Szkolenie: „Funkcjonowanie Gminnych Spółdzielni w dobie zmian prawno-finansowych” 08-09.12.2022 r.

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie informuje o organizowanym w dniach 08-09.12.2022 r. szkoleniu „Funkcjonowanie Gminnych Spółdzielni w dobie zmian prawno-finansowych”

Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Wczasowym KŁOS w Wiśle przy ul. Na Stoku 2.

Koszt szkolenia dla spółdzielni, które podpisały z KZRS SCH umowę konsultingową
(i opłaciły bieżącą fakturę), to kwota 800,00 zł brutto od osoby minus rabat, zgodnie
z wybranym pakietem, tj.:

 • pakiet srebrny: -20% od ceny szkolenia; cena po rabacie 640,00 zł brutto / os
 • pakiet złoty: -40% od ceny szkolenia; cena po rabacie 480,00 zł brutto /os
 • pakiet platynowy: -60% od ceny szkolenia; cena po rabacie 320,00 zł brutto / os

Koszt szkolenia dla spółdzielni zrzeszonych, bez umowy konsultingowej to kwota 800,00 zł brutto od osoby.
Koszt szkolenia dla spółdzielni niezrzeszonych, bez umowy konsultingowej to kwota 1000,00 zł brutto od osoby.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać zwrotnie e-mailem na adres:
[email protected] w terminie do 02.12.2022 r.

20/11/2022

Szkolenie: „Funkcjonowanie Gminnych Spółdzielni w dobie zmian prawno-finansowych” 29-30.11.2022 r.

Szkolenie: „Funkcjonowanie Gminnych Spółdzielni w dobie zmian prawno-finansowych” 29-30.11.2022 r.

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie informuje o organizowanym w dniach 29-30.11.2022 r. szkoleniu „Funkcjonowanie Gminnych Spółdzielni w dobie zmian prawno-finansowych”

Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym KZRS „SCh” przy
ul. Odrębnej 4 w Warszawie.

Koszt szkolenia dla spółdzielni, które podpisały z KZRS SCH umowę konsultingową
(i opłaciły bieżącą fakturę), to kwota 800,00 zł brutto od osoby minus rabat, zgodnie
z wybranym pakietem, tj.:

 • pakiet srebrny: -20% od ceny szkolenia; cena po rabacie 640,00 zł brutto / os
 • pakiet złoty: -40% od ceny szkolenia; cena po rabacie 480,00 zł brutto /os
 • pakiet platynowy: -60% od ceny szkolenia; cena po rabacie 320,00 zł brutto / os

Koszt szkolenia dla spółdzielni zrzeszonych, bez umowy konsultingowej to kwota 800,00 zł brutto od osoby.
Koszt szkolenia dla spółdzielni niezrzeszonych, bez umowy konsultingowej to kwota 1000,00 zł brutto od osoby.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać zwrotnie e-mailem na adres:
[email protected] w terminie do 25.11.2022 r.

15/11/2022

Szkolenie: „Najważniejsze zmiany w podatkach dochodowych od osób prawnych oraz fizycznych (CIT/PIT) 2022/2023”

INFORMACJA O NABORZE
Szkolenie: „Najważniejsze zmiany w podatkach dochodowych od osób prawnych oraz fizycznych (CIT/PIT) 2022/2023” (on-line) 01.12.2022 r.

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie informuje o organizowanym w dniu 01.12.2022 r. szkoleniu „Najważniejsze zmiany w podatkach dochodowych od osób prawnych oraz fizycznych (CIT/PIT) 2022/2023” (on- line).
Szkolenie odbędzie się w formie online w godzinach od 10:00 do 15:00 z przerwami, przeprowadzi je Pan Michał Marek Kowalski.

Na szkoleniu omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • Zmiany dot. skali podatkowej i kwoty wolnej,
 • Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej i częściowe złagodzenie tego zakazu od lipca 2022,
 • Likwidacja ulgi dla klasy średniej i skutki podatkowe przy zeznaniu rocznym,
 • Zmiany dotyczące zaliczek i przepisów dot. płatników, w szczególności od 2023 roku,
 • Nowe zasady obrotu bezgotówkowego: obowiązki, terminy,
 • Regulacje dotyczące pomocy Ukrainie w tym wybrane ulgi oraz zwolnienie dot. pomocy humanitarnej,
 • Zmiany dotyczące najmu prywatnego,
 • Brak możliwości amortyzacji wybranych nieruchomości,
 • Możliwość zmiany formy opodatkowania wstecz – kogo dotyczą i na jakich warunkach,
 • Wprowadzenie podatku minimalnego CIT i dalsze zmiany przepisów w tym zakresie,
 • Podatkowe konsekwencje nielegalnego zatrudnienia – nowe regulacje w PIT/CIT,
 • Nowe ulgi w ustawach dochodowych (m.in. na innowacyjnych pracowników, na wsparcie kultury, na działania w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów),
 • Zmiany dotyczące podatku u źródła (WHT),
 • Nowe rodzaje przychodów w podatkach dochodowych,
 • Nowe zwolnienia w CIT, w tym także modyfikacje zwolnień dot. spółdzielni socjalnych (odniesienie do przepisu zmienionego z dniem 30.10.2022 r.) oraz sygnalizacja nowego zwolnienia dot. nowej ustawy o ekonomii społecznej,
 • Elektroniczne przesyłanie ksiąg podatkowych,
 • Odwołanie stanu epidemii a ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego – różnice podatkowe,
 • Wybrane zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym.

Koszt szkolenia dla spółdzielni, które podpisały z KZRS SCH umowę konsultingową
(i opłaciły bieżącą fakturę), to kwota 400,00 zł brutto od osoby minus rabat, zgodnie
z wybranym pakietem, tj.:

 • pakiet srebrny: -20% od ceny szkolenia; cena po rabacie 320,00 zł brutto / os
 •  pakiet złoty: -40% od ceny szkolenia; cena po rabacie 240,00 zł brutto /os
 • pakiet platynowy: -60% od ceny szkolenia; cena po rabacie 160,00 zł brutto / os

Koszt szkolenia dla spółdzielni zrzeszonych, bez umowy konsultingowej to kwota 400,00 zł brutto od osoby.
Koszt szkolenia dla spółdzielni niezrzeszonych, bez umowy konsultingowej to kwota 500,00 zł brutto od osoby.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać zwrotnie e-mailem na adres:
[email protected] w terminie do 28.11.2022 r.

 

 

10/11/2022

Szkolenie: „Zamknięcie roku 2022” (on-line) 14-15.12.2022 r.

INFORMACJA O NABORZE
Szkolenie: „Zamknięcie roku 2022” (on-line) 14-15.12.2022 r.

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie informuje o organizowanym w dniach 14-15.12.2022 r. szkoleniu „zamknięcie roku 2022”.
(on- line)
Szkolenie odbędzie się w godzinach 9:00 – 14:00.

Koszt szkolenia dla spółdzielni, które podpisały z KZRS SCH umowę konsultingową (i opłaciły bieżącą fakturę), to kwota 800,00 zł brutto od osoby minus rabat, zgodnie z wybranym pakietem, tj.:

 • pakiet srebrny: -20% od ceny szkolenia; cena po rabacie 640,00 zł brutto / os
 •  pakiet złoty: -40% od ceny szkolenia; cena po rabacie 480,00 zł brutto /os
 • pakiet platynowy: -60% od ceny szkolenia; cena po rabacie 320,00 zł brutto / os

Koszt szkolenia dla spółdzielni zrzeszonych, bez umowy konsultingowej to kwota 800,00 zł brutto od osoby.
Koszt szkolenia dla spółdzielni niezrzeszonych, bez umowy konsultingowej to kwota 1000,00 zł brutto od osoby.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać e-mailem na adres:
[email protected] w terminie do 30.11.2022 r.

10/11/2022

Nabór na szkolenie na uprawnienia lustracyjne (I Kwartał 2023)

INFORMACJA O NABORZE
Nabór na szkolenie na uprawnienia lustracyjne

Uprzejmie informujemy, iż Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie prowadzi nadal nabór osób chętnych na zdobycie uprawnień dla lustratorów.

• WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

Uprawnienia lustracyjne może uzyskać osoba spełniająca kryteria kwalifikacyjne określone uchwałą nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19.12.2018 r. tj.:

 1. Posiadać wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letni staż w spółdzielni lub spółdzielczym związku rewizyjnym. W przypadku osób posiadających wykształcenie średnie, staż w spółdzielni lub spółdzielczym związku rewizyjnym nie może być krótszy niż 5 lat.
  Kurs specjalistyczny dla tej grupy kandydatów obejmuje co najmniej 90 godzin zajęć;
 2. Osoby nieposiadające wymaganego stażu o którym mowa w punkcie 1 mogą uczestniczyć w kursie, natomiast obowiązane są legitymować się wykształceniem wyższym.
  Kurs specjalistyczny dla tej grupy kandydatów obejmuje co najmniej 150 godzin;
 3. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych;
 4. Nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu i dokumentom oraz za przestępstwa i wykroczenia karno-skarbowe;

• ZAŁOŻENIA KURSU

 1. Termin i lokalizacja:
  Kurs odbędzie się w systemie hybrydowym:
  => teoria będzie realizowana online (platforma szkoleniowa ClickMeeting) – 2 sesje szkoleniowe dla kursu 90-cio godzinowego oraz 3 sesje szkoleniowe dla kursu 150-cio godzinowego
  => warsztaty zostaną zrealizowane w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym KZRS „Samopomoc Chłopska” w Miedzeszynie, ul. Odrębna 4 – 1 sesja szkoleniowa dla obu kursów.
  Kurs zakończy się egzaminem. Egzamin odbędzie się stacjonarnie w CSK KZRS w Miedzeszynie.
  Przewidywany termin rozpoczęcia kursu to I kwartał 2023r.
 2. Opłaty – Koszt kursu jest uzależniony od ilości zgłoszeń:

=> Przy grupie powyżej 30 osób – koszt brutto 1.500,00 zł (dla kursu 90-cio godzinowego) oraz 2.000,00 zł (dla kursu 150-cio godzinowego)
=> Przy grupie poniżej 30 osób – koszt brutto 2.000,00 zł (dla kursu 90-cio godzinowego) oraz 2.500,00 zł (dla kursu 150-cio godzinowego)
Cena obejmuje mat. dydaktyczne, catering (kawa, herbata, obiad).
Uczestnicy mają możliwość skorzystania z zakwaterowania w CSK KZRS w Miedzeszynie – koszt noclegu (ze śniadaniem) to 50,00 zł brutto/os/dobę.


Osoby zainteresowane kursem prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego, który następnie należy wysłać na adres mailowy: [email protected] do dnia 23.01.2023 r.

04/10/2022

BIURO NIECZYNNE

W dniach 04 i 05 października br. biuro centrali Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” jest nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy

19/09/2022

30-lecie Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”

Rada Nadzorcza i Zarząd Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” w Warszawie mają zaszczyt zaprosić

 

Członków Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska

 

na uroczyste obchody 30-lecia Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, które odbędą się w dniu 5 października 2022 r.

w Centrum Szkoleniowo – Konferencyjnym KZRS „SCh” w Warszawie ul. Odrębna 4

Początek uroczystości godz. 12.00

 

 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 26 września 2022 r.

mailowo: [email protected]

22/08/2022

AKTUALIZACJA ws naboru na szkolenie na uprawnienia lustracyjne

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, iż nabór na szkolenie na uprawnienia lustracyjne został wydłużony do dnia 12 września 2022r.

 

Tym samy planowany termin rozpoczęcia szkolenia został przesunięty na drugą połowę października.

 

Wszystkie osoby, które dotychczas przesłały zgłoszenia, zostaną poinformowane drogą mailową o szczegółach po 12 września.

 

Pozdrawiamy,

KZRS

08/08/2022

Podziękowania

26/07/2022

Aktualna zbiórka darów dla Ukrainy

26/07/2022

Podziękowania za dotychczas przekazane dary na Ukrainę.

27/06/2022

Szkolenie: „Ochrona środowiska w firmie: przegląd przepisów prawa” (on-line)
05.07.2022

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie zaprasza na organizowane w dniu 05 lipca 2022 r. szkolenie nt.: „Ochrona środowiska w firmie: przegląd przepisów prawa” (on-line)

Szkolenie odbędzie się w godzinach 9:00 do 15:00.

 

Koszt szkolenia dla spółdzielni, które podpisały z KZRS SCH umowę konsultingową (i opłaciły bieżącą fakturę), to kwota 400,00 zł brutto od osoby minus rabat, zgodnie z wybranym pakietem, tj.:

Ø pakiet srebrny: -20% od ceny szkolenia; cena po rabacie 320,00 zł brutto / os

Ø pakiet złoty: -40% od ceny szkolenia; cena po rabacie 240,00 zł brutto /os

Ø pakiet platynowy: -60% od ceny szkolenia; cena po rabacie 160,00 zł brutto / os

 

Koszt szkolenia dla spółdzielni zrzeszonych, bez umowy konsultingowej to kwota 400,00 zł brutto od osoby.

Koszt szkolenia dla spółdzielni niezrzeszonych, bez umowy konsultingowej to kwota 500,00 zł brutto od osoby.

 

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać e-mailem na adres:

[email protected] w terminie do 30.06.2022 r.

 

Szkolenie będzie realizowane poprzez platformę ClikMeeting – ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie KZRS zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

 

Zapraszamy.

21/06/2022

Seminarium: "Promocja polskiej wołowiny w polskiej spółdzielczości"
27-29.06.2022

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie informuje o organizowanym w dniach 27-29.06.2022 r. seminarium „Promocja polskiej wołowiny w polskiej spółdzielczości”. Projekt jest realizowany w ramach środków pozyskanych z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

 

21/06/2022

Seminarium: "Promocja polskiej wołowiny w polskiej spółdzielczości"
22-24.06.2022

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie informuje o organizowanym w dniach 22-24.06.2022 r. seminarium „Promocja polskiej wołowiny w polskiej spółdzielczości”. Projekt jest realizowany w ramach środków pozyskanych z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

07/06/2022

Nabór na szkolenie na uprawnienia lustracyjne

Uprzejmie informujemy, iż Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie prowadzi nabór osób chętnych na zdobycie uprawnień dla lustratorów.

 • WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

Uprawnienia lustracyjne może uzyskać osoba spełniająca kryteria kwalifikacyjne określone uchwałą nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19.12.2018 r. tj.:

 1. Posiadać wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letni staż w spółdzielni lub spółdzielczym związku rewizyjnym. W przypadku osób posiadających wykształcenie średnie, staż w spółdzielni lub spółdzielczym związku rewizyjnym nie może być krótszy niż 5 lat.

Kurs specjalistyczny dla tej grupy kandydatów obejmuje co najmniej 90 godzin zajęć;

 1. Osoby nieposiadające wymaganego stażu o którym mowa w punkcie 1 mogą uczestniczyć w kursie, natomiast obowiązane są legitymować się wykształceniem wyższym.

Kurs specjalistyczny dla tej grupy kandydatów obejmuje co najmniej 150 godzin;

3.Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych;

4.Nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu i dokumentom oraz za przestępstwa i wykroczenia karno-skarbowe;

 • ZAŁOŻENIA KURSU
 1. Termin i lokalizacja:

Kurs odbędzie się w systemie hybrydowym:

=> teoria będzie realizowana online (platforma szkoleniowa ClickMeeting) – 2 sesje szkoleniowe dla kursu 90-cio godzinowego oraz 3 sesje szkoleniowe dla kursu 150-cio godzinowego

=> warsztaty zostaną zrealizowane  w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym KZRS „Samopomoc Chłopska” w Miedzeszynie, ul. Odrębna 4 – 1 sesja szkoleniowa dla obu kursów.

Kurs zakończy się egzaminem. Egzamin odbędzie się stacjonarnie w CSK KZRS w Miedzeszynie.

Przewidywany termin rozpoczęcia kursu to 05 września 2022r.

 1. Opłaty:

Koszt kursu jest uzależniony od ilości zgłoszeń:

=> Przy grupie powyżej 30 osób – koszt brutto 1.500,00 zł (dla kursu 90-cio godzinowego) oraz 2.000,00 zł (dla kursu 150-cio godzinowego)

=> Przy grupie poniżej 30 osób – koszt brutto 2.000,00 zł (dla kursu 90-cio godzinowego) oraz 2.500,00 zł (dla kursu 150-cio godzinowego)

Cena obejmuje mat. dydaktyczne, catering (kawa, herbata, obiad).

Uczestnicy mają możliwość skorzystania z zakwaterowania w CSK KZRS w Miedzeszynie – koszt noclegu (ze śniadaniem) to 50,00 zł brutto/os/dobę .

Osoby zainteresowane kursem prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego, który następnie należy wysłać na adres mailowy: [email protected]

Serdecznie zapraszamy do udziału.

16/05/2022

Szkolenie:

„Ewidencja wybranych zdarzeń gospodarczych w księgach spółdzielni”

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie zaprasza na organizowane w dniu 25 maja 2022 r. szkolenie nt.: „Ewidencja wybranych zdarzeń gospodarczych w księgach spółdzielni” (on-line)

Szkolenie odbędzie się w godzinach 9:00 – 12:30.

 

Koszt szkolenia dla spółdzielni, które podpisały z KZRS SCH umowę konsultingową (i opłaciły bieżącą fakturę), to kwota 400,00 zł brutto od osoby minus rabat, zgodnie z wybranym pakietem, tj.:

Ø  pakiet srebrny: -20% od ceny szkolenia; cena po rabacie 320,00 zł brutto / os

Ø  pakiet złoty: -40% od ceny szkolenia; cena po rabacie 240,00 zł brutto /os

Ø  pakiet platynowy: -60% od ceny szkolenia; cena po rabacie 160,00 zł brutto / os

 

Koszt szkolenia dla spółdzielni zrzeszonych, bez umowy konsultingowej to kwota 400,00 zł brutto od osoby.

Koszt szkolenia dla spółdzielni niezrzeszonych, bez umowy konsultingowej to kwota 500,00 zł brutto od osoby.

 

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać e-mailem na adres:

[email protected] w terminie do 23.05.2022 r.

 

Szkolenie będzie realizowane poprzez platformę ClikMeeting – ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie KZRS zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

 

Zapraszamy.

 

28/03/2022

Komunikat Zarządu
KZRS "SCh"

Komunikat Zarządu KZRS „SCh”

 

Działając na podstawie § 10 statutu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie /KZRS/, Zarząd KZRS  uprzejmie informuje spółdzielnie –  członków KZRS, że zwołał   na  dzień  07 kwietnia 2022 r.  XIV Zjazd Delegatów Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.

 Zjazd odbędzie się w Hotelu „Dom Chłopa” w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 2 (początek godz. 11.00) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i wybór przewodniczącego Zjazdu,
 2. Uchwalenie porządku i regulaminu obrad Zjazdu.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII Zjazdu Delegatów.
 4. Wybór prezydium i Komisji Zjazdu.
 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej i Zarządu z realizacji programu Związku w latach 2019-2020,  oraz informacja o planowanych kierunkach rozwoju działalności na lata 2022-2023,
 6. Informacja o przebiegu zebrań członków poprzedzających XIV Zjazd Delegatów Związku,
 7. Przedstawienie projektu zmian w statucie KZRS,
 8. Dyskusja,
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 10. zatwierdzenia sprawozdania z realizacji programu Związku za lata 2019-2020 oraz udzielenia skwitowania Radzie Nadzorczej oraz absolutorium członkom Zarządu KZRS,
 11. ustalenia składu liczbowego Rady Nadzorczej na kadencję 2022-2025,
 12. zmian w statucie KZRS,
 13. określenia najwyższej sumy zobowiązań KZRS,
 14. programu działalności Związku na lata 2022-2023,
 15. Wybór członków Rady Nadzorczej KZRS,
 16. Sprawy różne i zakończenie obrad.

                                                                      Zarząd KZRS

                                                    Andrzej Anulewicz                Aneta Englot

                                                     Członek Zarządu              Prezes Zarządu

 

Uwaga! Zaproszenia i materiały na Zjazd zostały wysłane do delegatów reprezentujących spółdzielnie – członków KZRS – wybranych na zebraniach członków KZRS w 2021 r., oraz do kandydatów na członków Rady Nadzorczej KZRS zgłoszonych na zebraniach członków. Jednocześnie w związku z trwającą nadal pandemią Covid-19 i możliwymi ograniczeniami w organizowaniu spotkań z innych powodów, Zarząd KZRS zastrzega możliwość przesunięcia terminu Zjazdu.

 

28/03/2022

nr. 3/363 Biuletynu KZRS "SCh"

Ukazał się nr 3/364 Biuletynu KZRS „SCh” z dn. 21.03.2022 r.

ZAPRASZAMY DO LEKTURY

Warszawa, 23-03-2022 

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie serdecznie zaprasza na szkolenie on-line „Prowadzenie akt osobowych pracowników oraz zasady tworzenia i działania PKZP” w terminie 30 marca 2022 r., godz. 9:00 – 13:00

Szkolenie będzie realizowane w formule on-line poprzez platformę ClikMeeting.

Załączamy program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy.

Koszt szkolenia dla spółdzielni zrzeszonych to kwota 200 zł brutto od osoby, natomiast dla  spółdzielni niezrzeszonych 300 zł brutto od osoby.

Wypełniony formularz zgłoszenia należy przesłać zwrotnie e-mailem na adres:

[email protected] w terminie do 25.03.2022 r.

Informujemy, iż liczba miejsc na platformie ClikMeeting jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Jednocześnie KZRS zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

Spółdzielnie dla Ukrainy

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” od rozpoczęcia inwazji na Ukrainę przez Federację Rosyjską skupił się na bezpośredniej pomocy dla Naszych Sąsiadów zarówno w naszym Kraju jak i na terenach okupowanych. Ukraina stała się celem barbarzyńskiego ataku ze strony Federacji Rosyjskiej, która posyła na śmierć niewinnych ludzi. Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” stanowczo potępia napaść na Naszego Sąsiada i używanie wobec niego przemocy. Wyrażamy pełną solidarność z całym narodem ukraińskim i poparcie dla Ukrainy jako suwerennego państwa, oraz deklarujemy wszelką możliwą pomoc w tych ciężkich chwilach.

Dla przybywających do Polski uchodźców, głównie kobiet i dzieci, udostępnione zostało w całości Nasze Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne w Miedzeszynie. Jednocześnie, w siedzibie Związku przy ulicy Kopernika 30, Towarzystwo Przyjaciół Ukrainy wspólnie z Bla-Bla School prowadzi zbiórkę humanitarną, której pierwszy transport wyruszył już w kierunku Ukrainy. Ze względu na ogrom potrzeb zbiórka prowadzona jest nadal. Związek udostępnił Towarzystwu duże pomieszczenie znajdujące się na pierwszym piętrze naszej siedziby do celów zbiórki najpotrzebniejszych artykułów. Wykaz potrzebnych produktów, który kolejnym transportem humanitarnym przewieziony zostanie w kierunku Ukrainy załączamy poniżej.

Ponadto, wolne przestrzenie w siedzibie naszego budynku zgłoszone zostały do Urzędu Miasta Warszawy jako punkt pomocy dla obywateli Ukrainy w celu wsparcia humanitarnego.

W ramach prowadzonej akcji uruchomiliśmy rachunek specjalny 

nr 10 8769 0002 0680 0361 2000 0070

na który chętne Spółdzielnie mogą dokonywać wpłat pod tytułem

Spółdzielnie dla Ukrainy

Wyrażamy serdeczne podziękowania dla Spółdzielni, które wspólnie z Nami wspomogą przeprowadzaną akcję pomocy ofiarom wojny. Nadto, apelujemy o jak najszybsze zaprzestanie działań zbrojnych, żeby położyć kres tej haniebnej wojnie, która niesie za sobą szereg zniszczeń, a przede wszystkim śmierć niewinnych istot ludzkich.

2/363 Biuletynu KZRS "SCh"

Ukazał się nr 2/363 Biuletynu KZRS „SCh” z dn. 17.02.2022 r.
W numerze:

A. PRZEPISY PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ

 1. Z czym warto się zapoznać?
 2. Tarcza Antyinflacyjna 2.0
 3. Sprawozdania i zeznania podatkowe CIT za 2021r.
 4. Oświadczenia członków kierownictwa jednostki o spełnieniu przez sprawozdanie wymogów ustawowych
 5. E-deklaracje PIT za 2021 r. i formularze podatkowe
 6. Aplikacja e-Paragony – przechowywanie paragonów i składanie donosów
 7. Zapłata bezgotówkowa – nie tylko terminal płatniczy
 8. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – interpretacja ogólna
 9. Polisa OC opłacona za pracowników księgowości nie jest kosztem podatkowym
 10. Weryfikacja rachunku kontrahenta po zleceniu przelewu
 11. Rabat przyznany detaliście przez producenta
 12. Pobór zaliczek na podatek przez płatnika – zmiana ustawy
 13. PIT-2 można złożyć w dowolnym momencie – interpretacja KIS
 14. Diety radnych – zwolnienie od podatku
 15. Rolniczy handel detaliczny – zwolnienie od podatku
 16. Ulga na zabytki także przy wpłacie na fundusz remontowy
 17. Osoba samotnie wychowująca dzieci – rozliczenie za 2021r.
 18. Darowane pieniądze muszą być wpłacone na rachunek obdarowanego
 19. Wyższy wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2022 r.
 20. Nowe terminy opłacania składek ZUS i przekazywania dokumentów rozliczeniowych
 21. Opłata roczna za wpis do BDO i złożenie sprawozdania za 2021 r.

B. PYTANIA I ODPOWIEDZI – KONSULTACJE

 1. Jakie zobowiązania w 2022 r. można regulować z rachunku VAT?
 2. Czy księgowa może odmówić podpisu pod sprawozdaniem finansowym?
 3. Czy emeryci i renciści otrzymają zwrot nadpłaconego podatku?
 4. Czy od świadczenia (wynagrodzenia) członka zarządu nie zatrudnionego w spółdzielni mamy obowiązek opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne?

C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY

 1. Odsetki ustawowe w latach 2021-2022 r.
 2. Stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
 3. Przyjmowanie członków spółdzielni wg ustawy Prawo spółdzielcze
 4. W 2022 r. wyższe kary za brak OC
 5. Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy
 6. Polski Ład – Nowe wzory dokumentów ZUS DRA oraz ZUS RCA
 7. Publikacje KZRS do nabycia

1/362 Biuletynu KZRS "SCh"

Ukazał się nr 1/362 Biuletynu KZRS „SCh” z dn. 18.01.2022 r.
W numerze:


A. PRZEPISY PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ

 1.  Z czym warto się zapoznać?
 2. VAT na żywność, paliwa, nawozy – ustawy
 3. Zamrożenie taryf na gaz
 4. Limit transakcji 15 tys. będzie jeszcze w 2022 r.
 5. Ulga dla klasy średniej – rezygnacja ze stosowania
 6. PIT-2. Kto i kiedy może składać
 7. Polski Ład. Przewodnik PIT-2
 8. Przewodnik dla podatnika i pracodawcy. Rozporządzenie Ministra Finansów
 9. Umowa zlecenia a Polski Ład
 10. Pracujący seniorzy – zwolnienie od podatku
 11. Wynagrodzenie członka zarządu na podstawie powołania – składka zdrowotna
 12. Członek zarządu, rady nadzorczej – wynagrodzenie do 200zł
 13. Nielegalne zatrudnienie pracowników – skutki podatkowe
 14. Faktury – regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.
 15. Nowa skala podatkowa i kwota wolna od podatku
 16. Niedziele handlowe 2022
 17. Zmiany w podatku akcyzowym i w podatku od sprzedaży detalicznej

B. PYTANIA I ODPOWIEDZI – KONSULTACJE

 1. Po dwóch latach od rozwiązania umowy o pracę pracownik złożył wniosek o wydanie mu jego dokumentacji. Czy mamy obowiązek spełnić jego żądanie?
 2. Zlikwidowaliśmy stanowisko pracy pracownika, który wraz z rozwiązaniem umowy nabył prawo do emerytury. Czy przysługują mu dwie odprawy, emerytalna i ekonomiczna? Nadmieniamy, że jesteśmy objęci ustawą o zwolnieniach grupowych.

C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY

 1.  Zasady sporządzania informacji dodatkowej
 2. Wysokość odpisów na ZFŚS w 2022 r.
 3. Wysokość kwot wolnych od potrąceń w 2022 r.
 4.  Zmiany dla pracowników i pracodawców w 2022 roku
 5. Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych
 6. Publikacje KZRS do nabycia

 

12/361 Biuletynu KZRS "SCh"

Ukazał się nr 12/361 Biuletynu KZRS „SCh” z dn. 15.XII.2021 r.
W numerze:

A.    PRZEPISY  PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ

1.    Z czym warto się zapoznać?      
2.    Faktury ustrukturyzowane
3.    Korekta podatku w przypadku braku zgody na otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych i inne zmiany
4.    Minimalny podatek dochodowy
5.    Obniżenie limitu płatności gotówkowych – skutki podatkowe
6.    Nabycie sprawdzające i tymczasowe zajęcie ruchomości
7.    Zaliczki na podatek od wynagrodzeń w 2022 r.
8.    Wynagrodzenie za grudzień wypłacone w styczniu
9.    Składka na ubezpieczenie zdrowotne od przychodu zwolnionego z podatku
10.    Małżonkowie – zmiany we wspólnym opodatkowaniu za 2021r.
11.    Ulga termomodernizacyjna
12.    Smartfon i laptop – ulga rehabilitacyjna
13.    Opodatkowanie CIT w 2022 r. – kiedy 19% a kiedy 9%
14.    Składka zdrowotna społecznych członków zarządu od 1 stycznia 2022 r.
15    Opłacenie w grudniu 2021 r. składki zdrowotnej należnej za grudzień i jej odliczenie od podatku

B. PYTANIA  I  ODPOWIEDZI –  KONSULTACJE
1.    Czy dodatek za wysługę lat zalicza się do minimalnego wynagrodzenie za pracę?
2.    Czy użytkownik instalacji fotowoltaicznych musi płacić akcyzę? i czy jest zobligowany do składania zgłoszenia rejestracyjnego?

C.    WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY
1.    Zmiany w zasadach podpisywania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności
2.    Do końca stycznia trzeba rozliczyć sprzedaż alkoholu w 2021r.
3.    Od 1 grudnia 2021 r. elektroniczny PIT-11 i PIT-40A/11A za 2021 r. tylko w najnowszej wersji
4.    Ochrona sygnalistów – zbliża się termin na wdrożenie rozwiązań unijnych
5.    Wymiar czasu pracy w 2022 r.
6.    Komunikat Zarządu KZRS „SCh”
7.    System e-TOLL
8.    Publikacje KZRS do nabycia

11/360 Biuletynu KZRS "SCh"

Ukazał się nr 11/360 Biuletynu KZRS „SCh” z dn. 16.XI.2021 r.

W numerze:                                                                                       

A.    PRZEPISY  PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ

1.    Z czym warto się zapoznać?      
2.    Polski Ład uchwalony
3.    EUREKA – System Informacji Celno-Skarbowej
4.    Rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur
5.    Składka zdrowotna obniżana do wysokości zaliczki na podatek – zmiany od  2022 r.
6.    Imienne raporty, deklaracje i terminy opłacania składek ZUS – zmiana przepisów
7.    Wynagrodzenie i zasiłek chorobowy w jednym miesiącu – składki i zaliczka
8.    Członkowie zarządów na podstawie powołania też zapłacą składkę zdrowotną
9.    Umowa zlecenia i wynagrodzenia m.in. członków rad nadzorczych – na wniosek płatnik nie będzie pobierał zaliczki na podatek
10.    Składki ZUS od odszkodowania dla byłego pracownika na podstawie ugody sądowej
11.    Odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty należności – nowe zwolnienie
12.    Wynagrodzenie po zmarłym pracowniku
13.    Zapomogi – zwolnienie od podatku
14.    Bony dla pracowników jako darowizna – interpretacja KIS
15.    Ulga na dzieci – zmiana przepisów dotyczących sposobu odliczania
16.    Ulga rehabilitacyjna – zmiany już w rozliczeniu za 2021r.
17.    E-faktura już od 1 stycznia
18.    Polski Ład: Korekta JPK_VAT już bez czynnego żalu
19.    Nowe zasady rozliczania faktur korygujących „in minus” w świetle interpretacji Dyrektora KIS

B. PYTANIA  I  ODPOWIEDZI –  KONSULTACJE


1.    Spółdzielnia ponosi wydatki związane z dojazdem członka rady nadzorczej na posiedzenie rady. Czy wydatki te spółdzielnia może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
2.    Czy należy sporządzać aneks do umowy o pracę w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę?
3.    Czy w  2022 r. wzrośnie odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych?
4.    Od kiedy pracodawca jest zwolniony z opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?
5.    Po każdym przepracowanym kwartale kalendarzowym pracownik emeryt składa do ZUS wniosek o doliczenie  okresu pracy do wysokości pobieranego świadczenia. Czy od przyszłego roku to się zmieni?
6.    Na członka rady nadzorczej została powołana osoba, która jest zatrudniona w innym podmiocie na podstawie umowy o pracę. Czy okoliczność ta zwalnia ją z ubezpieczeń w ZUS jako członka rady nadzorczej?

C.    WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY


1.    Komunikat Zarządu KZRS „SCh”
2    Zebrania Członków Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni  „SCh” w 2021 r.
3.    Pomyłkowe podwójne udokumentowanie transakcji – jak skorygować VAT?
4.    Ogłoszono jednolity tekst ustawy o PDOP
5.    Publikacje KZRS do nabycia


10/359 Biuletynu KZRS "SCh"

Ukazał się nr 10/359 Biuletynu KZRS „SCh” z dn. 20.X.2021 r.

W numerze:

A. PRZEPISY PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ

1. Z czym warto się zapoznać?
2. Nowe obowiązki spółdzielni
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)
3. Sprzedawca ma obowiązek przyjęcia zapłaty gotówką
4. Zapłata przez konsumenta powyżej 20 tys. zł a między przedsiębiorcami powyżej 8 tys. tylko za pośrednictwem rachunku płatniczego
5. E-paragon w kasach on-line
6. Kasa rejestrująca on-line będzie musiała być zintegrowana z terminalem płatniczym
7. Akcyza na alkohol i papierosy od 2022 r.
8. Polski Ład – zmiany przyjęte przez Sejm
9. Pobór zaliczek na podatek przez płatnika
10. Ulga dla klasy średniej – pobór zaliczki na podatek
11. Ulga dla osób rezygnujących z pobierania emerytury (tzw. ulga dla seniorów)
12. Pobór zaliczek przez płatnika – ulga dla rodzin wielodzietnych i osób uprawnionych do emerytury
13. Ulga dla rodzin wielodzietnych
14. Samotni rodzice nie będą mogli rozliczać się z dzieckiem
15. Korekta omyłkowo zaewidencjonowanej sprzedaży na kasie on-line
16. Zastosowania niewłaściwej stawki podatku na kasie
17. Korekta podatku przy zwrocie towaru bez paragonu
18. Koszty podroży zwracane członkom rady nadzorczej
19. Drobne upominki mogą być kosztem podatkowym
20. Ugoda – wypłacona byłemu pracownikowi kwota nie jest kosztem podatkowym
21. Nieodpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości obciążonej hipoteką
22. Sprzedaż nieruchomości otrzymanej z majątku odrębnego małżonka
23. Kuchenka, lodówka i meble kuchenne to wydatki na cele mieszkaniowe – interpretacja ogólna

B. PYTANIA I ODPOWIEDZI – KONSULTACJE
1. Czy należy skorygować JPK_VAT, jeżeli zauważyłam błąd polegający na wskazaniu niewłaściwego kodu GTU?
2. Osoba ubiegająca się o pracę była zatrudniona w spółdzielni w latach 2010-2017, najpierw przez 22 miesiące w ramach umowy na czas określony, a następnie na podstawie kontraktu bezterminowego. Czy obecnie możemy zatrudnić ją na czas określony?

C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY
1. Świadczenia chorobowe od 1 stycznia 2022 r.
2 Inwentaryzacja w czasie COVID-19
3. Zmiany w naliczaniu odsetek za zwłokę w zaległościach do ZUS
4. Ustalanie statusu mikroprzedsiębiorcy dla celów PPK
5. Użytkowanie wieczyste – wkrótce ważne zmiany dla przedsiębiorców
6. Gospodarka odpadami, a wpis w rejestrze BDO
7. Wymiar czasu pracy w 2022 r.
8. Publikacje KZRS do nabycia

7/356 Biuletynu KZRS „SCh”

Ukazał się nr 7/356 Biuletynu KZRS „SCh” z dn. 22.07.2021 r.
2021-07-25 20:29

Biuletyn
W numerze:

 PRZEPISY  PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ

 1. Z czym warto się zapoznać?
 2. Ruszył całkowicie elektroniczny e-KRS
 3. JPK_VAT z deklaracją – zmiany od 1 lipca 2021 r.
 4. Nowe zasady wypełniania JPK_VAT z deklaracją
 5. Nieruchomość zabudowana – zwolnienie z VAT przy sprzedaży
 6. Sprzedaż nieruchomości opodatkowana VAT nie podlega PCC
 7. Grunt niezabudowany
 8. Świadczenie pieniężne dla pracowników wykonujących pracę zdalnie
 9. Marnowanie żywności – będą kary
 10. Roszczenia ze stosunku pracy
 11. Roszczenie pracodawcy o naprawienie szkody

PYTANIA  I  ODPOWIEDZI –  KONSULTACJE

 1. Pracuję przy komputerze. Czy faktura na zakup okularów korekcyjnych powinna być wystawiona na zakład pracy, czy może być wystawiona na pracownika?
 2. W zakładowym planie kont posiadamy m.in. konto „Rozliczenie zakupu”. Czy wszystkie dostawy powinniśmy księgować za pośrednictwem tego konta?
 3. Jakiem  ubezpieczeniom społecznym podlega emeryt lub rencista przy umowie zlecenia i umowie o dzieło?

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY

 1. Absolutorium w spółdzielni – procedury i konsekwencje prawne
 2. Odsetki ustawowe za opóźnienia w transakcjach handlowych w 2021 r.
 3. Od 1 września br. będzie wyższy zasiłek dla bezrobotnych
 4. Publikacje KZRS do nabycia

6/355 Biuletynu KZRS „SCh”

Ukazał się nr 6/355 Biuletynu KZRS „SCh” z dnia 22.06.2021 r.
2021-06-24 12:18

Biuletyn
W numerze:

A. PRZEPISY  PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ

 1. Z czym warto się zapoznać?      
 2. Skutki w VAT sprzedaży nieruchomości
 3. Sprzedaż nieruchomości – podatek dochodowy
 4. Wpływ likwidacji pracodawcy na stosowanie przepisów z zakresu ochrony stosunku pracy
 5. Od lipca nowe wzory formularzy NIP
 6. Kasy on-line od 1 lipca 2021 r.  m.in. dla fryzjerów i warunki odliczenia ulgi na zakup kasy
 7. Stawka VAT na posiłki sprzedawane  w lokalach gastronomicznych – wyrok TSUE
 8. Ulga na złe długi – CIT
 9. Dywidenda dla osoby prawnej (spółdzielni)
 10. Dywidenda w formie rzeczowej
 11. Dywidenda w formie rzeczowej – VAT
 12. Wynagrodzenie delegata za udział w zebraniu przedstawicieli
 13. Wynagrodzenia członków rady nadzorczej do 200 zł – interpretacja KIS
 14. Należności do 200 zł przy braku sformalizowanej umowy
 15. Umowa zlecenia, umowa o dzieło, prawa majątkowe – zaliczka na podatek
 16. Opodatkowanie zleceniobiorców z Ukrainy
 17. PESEL dla cudzoziemców dla  celów podatkowych
 18. Spłata kredytu przez współkredytobiorców nie jest darowizną

B. PYTANIA  I  ODPOWIEDZI –  KONSULTACJE

 1. Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (likwidacja stanowiska pracy pracownika). Z tego tytułu przysługiwać będzie pracownikowi odprawa w ramach zwolnienia indywidualnego na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych. Czy jej kwota będzie zwolniona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w ZUS?
 2. Czy pracodawca ma obowiązek zapewniać wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych – zapewnić oprócz wody także inne napoje?
 3. Firma nabywa dla swoich pracowników podstawowe produkty spożywcze. Jakie są skutki w kosztach firmy?

C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY

 1. Przed XIV Zjazdem Delegatów KZRS „SCh” i VII Kongresem   Spółdzielczości
 2. Upominki okolicznościowe dla pracowników – wybrane zagadnienia
 3. Publikacje KZRS do nabycia

Nowy Prezes
KZRS

Nowy Prezes KZRS
2021-05-21 11:42

Informujemy, że Rada Nadzorcza KZRS w dniu 18 maja 2021 r. postanowiła w głosowaniu tajnym powierzyć obowiązki prezesa Zarządu Krajowego Związku Pani Anecie Jolancie Englot pełniącej dotychczas obowiązki dyrektora Zespołu Finansowo-Księgowego KZRS.

Pozdrawiam Henryk Dalecki

Publikacja Ochrony Danych Osobowych

Publikacja Ochrona Danych osobowych w działalności podmiotów gospodarczych.
2018-04-23 09:54

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” niniejszym informuje, że ukazała się publikacja książkowa na potrzeby spółdzielni p.t. „Ochrona Danych osobowych w działalności podmiotów gospodarczych Autorzy: Andrzej Lewiński i Urszula Danilczuk-Karnas

Wydana przez KZRS publikacja pt. odpowiada na zapotrzebowanie spółdzielni w zakresie konieczności dostosowania się do przepisów Rozporządzenia PE i Rady UE 2016/679/ z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie RODO), które wejdzie w życie 25 maja 2018 r. 

Zamówienia prosimy kierować na adres oddziałów okręgowych KZRS i regionalnych związków rewizyjnych.