Aktualności


SZKOLENIE w dniu 03.07.2024
System kaucyjny - nowe obowiązki wprowadzających napoje w opakowaniach oraz prowadzących jednostki handlowe

 W związku z koniecznością wdrożenia przez producentów i sklepy systemu kaucyjnego, który zacznie obowiązywać w Polsce od 1 stycznia  2025 r. , KZRS SCH zaprasza na szkolenie „System kaucyjny – nowe obowiązki wprowadzających napoje w opakowaniach oraz prowadzących jednostki handlowe” .

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne regulujące system kaucyjny.

2. Kto będzie objęty obowiązkiem? Warunki progowe, zakres opakowań objętych systemem kaucyjnym.

3. Omówienie obowiązków sklepów związanych z systemem kaucyjnym.

4. Oznakowanie opakowań objętych kaucją.

5. Wysokość kaucji.

6. Pobieranie i rozliczanie kaucji.

7.Podmiot Reprezentujący  – podmiot odpowiedzialny za tworzenie systemu kaucyjnego.

8. Potencjalne problemy dla sklepów w zakresie selektywnej zbiórki.

9. Praktyczna możliwość realizacji zbiórki opakowań.

10. Sankcje.

11. Sprawozdawczość.

12. Dyskusja.

Szkolenie poprowadzi Pan Maciej Pitucha, specjalista ochrony środowiska w Meritum Competence Sp. z o.o. Posiada doświadczenie w pracy w Organizacji Odzysku, dzięki czemu w praktyczny sposób dostosowuje działania przedsiębiorstw do zmian prawnych w zakresie wprowadzania produktów w opakowaniach oraz oferowania ich w punktach sprzedaży.

 

TERMIN: 3 lipca 2024 r. w godz. 10:00-15:00

FORMA: online, platforma ClickMeeting

KOSZTY:

1. Dla spółdzielni, które podpisały z KZRS SCH umowę konsultingową, koszt wynosi 400 zł brutto/os. minus rabat zgodnie z pakietem:

 • pakiet  SREBRNY : -20% od ceny szkolenia, cena po rabacie – 320 zł brutto/os.
 • pakiet ZŁOTY: -40% od ceny szkolenia, cena po rabacie – 240 zł brutto/os.
 • pakiet PLATYNOWY : -60% od ceny szkolenia, cena po rabacie : 160 zł brutto/os.

2. Dla spółdzielni zrzeszonych, bez umowy konsultingowej: 400 zł brutto/os.

3. Dla spółdzielni niezrzeszonych, bez umowy konsultingowej: 500 zł brutto/os.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać e-mailem do 2 lipca 2024 r. na adres: [email protected]

KZRS SCH zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.


SZKOLENIE w dniu 19.06.2024
JPK CIT - zmiany w sporządzaniu i przesyłaniu deklaracji podatkowych przez płatników podatku CIT

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „SCH” zaprasza do udziału w szkoleniu „JPK CIT  – zmiany w sporządzaniu i przesyłaniu deklaracji podatkowych przez płatników podatku CIT”

Celem szkolenia jest przedstawienie wprowadzanego obecnie przez Ministerstwo Finansów nowego systemu rozliczeń podatkowych w zinformatyzowanej strukturze JPK CIT.

Zakres tematyczny:

 1. Terminy wprowadzenia JPK CIT.

2. Jednostki zobligowane do przekazywania informacji w nowej formule.

3. Zmiany związane z wprowadzeniem JPK CIT.

4. Kontrola zeznań podatkowych.

5. Zakres informacji zawartych w JPK CIT.

6. Udostępnianie JPK_KR.

 Szkolenie poprowadzi Pan Artur Puławski – lustrator, audytor i analityk finansowy, autor artykułów związanych z rachunkowością spółdzielni, wykładowca tematyki związanej z raportowaniem finansowym i pozafinansowym. 

 

TERMIN: 19 czerwca 2024 r. w godz. 11:00-13:00

FORMA: online, platforma ClickMeeting

KOSZTY:

1. Dla spółdzielni, które podpisały z KZRS SCH umowę konsultingową, koszt wynosi 400 zł brutto/os. minus rabat zgodnie z pakietem:

 • pakiet  SREBRNY : -20% od ceny szkolenia, cena po rabacie – 320 zł brutto/os.
 • pakiet ZŁOTY: -40% od ceny szkolenia, cena po rabacie – 240 zł brutto/os.
 • pakiet PLATYNOWY : -60% od ceny szkolenia, cena po rabacie : 160 zł brutto/os.

2. Dla spółdzielni zrzeszonych, bez umowy konsultingowej: 400 zł brutto/os.

3. Dla spółdzielni niezrzeszonych, bez umowy konsultingowej: 500 zł brutto/os.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać e-mailem do 18.06.2024 na adres: [email protected]

KZRS SCH zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” zgodnie z postanowieniami § 10 statutu oraz uchwałą nr 6/2024 Rady Nadzorczej z dnia 09.04.2024 r.  informuje  o zwołanych na przełomie kwietnia-maja 2024 r. zebraniach członków

Rejonizacja oraz terminy ujęte zostały w pliku do pobrania.

Zawiadomienia na poszczególne zebrania członków z materiałami przesłane zostaną zgodnie z § 10 ust. 2 pkt. 4 statutu na co najmniej 10 dni przed terminem jego odbycia.

Przypominany, że spółdzielnie zrzeszone winne dokonać wyboru uchwałą Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli)  przedstawiciela do udziału w zebraniu członków.

Termin Zjazdu Delegatów zaplanowany został na 16-17.09.2024 r.

Relacja ze szkolenia dla pracowników działów finansowo-księgowych spółdzielni

W dniach 14-15 marca 2024 r. Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” zorganizował szkolenie skierowane do pracowników działów finansowo–księgowych gminnych spółdzielni.

Szkolenie odbyło się Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym KZRS SCH w Warszawie-Miedzeszynie, gdzie wszystkich uczestników przywitała Pani Aneta Englot, Prezes Zarządu KZRS SCH. W swoim wystąpieniu przedstawiła cele i program szkolenia, a także zachęciła przedstawicieli spółdzielni do zgłaszania tematyki szkoleń, aby proponowana przez Związek oferta była w pełni dostosowana do potrzeb spółdzielni.

Następnie uczestnicy wysłuchali wykładów przygotowanych przez doświadczonych i cenionych trenerów. Pierwszy dzień był w całości poświęcony zagadnieniom związanym z zamknięciem ksiąg rachunkowych i sporządzeniem sprawozdania finansowego za rok 2023, które przedstawił Pan Artur Puławski, lustrator, audytor i analityk finansowy. 

Drugiego dnia szkolenia Pani Kamila Orłowska, lustrator i prezes spółdzielni pracy omówiła proces dokumentowania operacji gospodarczych, archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasady opisywania dokumentów księgowych.

Szkolenie było wspaniałą okazją do spotkania, wymiany wiedzy i doświadczeń oraz inspirujących dyskusji w gronie praktyków.


Informacja o naborze

KURS NA UPRAWNIENIA
LUSTRACYJNE

KZRS SCH informuje o rozpoczęciu naboru na kurs specjalistyczny przygotowujący do zdobycia uprawnień lustratora.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:

Kandydaci na lustratorów muszą spełniać kryteria określone w uchwale nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19.12.2018 r.  tj.:

 1. Posiadać wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letni staż w spółdzielni lub
  w spółdzielczym związku rewizyjnym. W przypadku osób posiadających wykształcenie średnie, staż w spółdzielni lub spółdzielczym związku rewizyjnym nie może być krótszy niż 5 lat. Kurs specjalistyczny dla tej grupy osób obejmuje co najmniej 90 godzin zajęć. Osoby bez stażu w spółdzielni lub spółdzielczym związku rewizyjnym obowiązane są  legitymować się wykształceniem wyższym. Kurs specjalistyczny dla tej grupy osób obejmuje co najmniej 150 godzin zajęć.
 2. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
 3. Nie być karanym za przestępstwa przeciwko mieniu i dokumentom oraz za wykroczenia karno-skarbowe.
 4. Odbyć szkolenie specjalistyczne i zdać egzamin z wynikiem pozytywnym.
 5. Swoim dotychczasowym postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania funkcji lustratora.

FORMUŁA:

Kurs odbędzie się w systemie hybrydowym. Teoria będzie realizowana podczas zajęć online, natomiast warsztaty praktyczne będą miały miejsce w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym KZRS, ul. Odrębna 22, w Warszawie z możliwością skorzystania
z zakwaterowania:

I sesja – online                 

II sesja– online                    

III sesja– online                  

IV sesja– stacjonarnie      

Kurs 150-godzinny obejmuje sesje I-IV, kurs 90-godzinny obejmuje sesje od II-IV.

Kurs zakończy się egzaminem, który składać się będzie z części pisemnej (test) i ustnej.

OPŁATY

 1. Kurs 90- godzinny: 2500 zł brutto
 2. Kurs 150- godzinny: 4000 zł brutto (kurs realizowany przy min. sześciu zgłoszeniach)
 3. Egzamin – opłata w wysokości 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę
  w danym roku
 4. Legitymacja – 50 zł brutto

TERMIN

Termin rozpoczęcia kursu został zaplanowany na drugą połowę bieżącego roku.
O szczegółowych datach będziemy informować w oddzielnych ogłoszeniach, gdy zostanie zebrana dostateczna ilość osób do zorganizowania kursu.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń KZRS zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.

Osoby zainteresowane kursem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia prosimy kierować na adres: [email protected] do 31 sierpnia 2024 r.

"Warszawa jest kobietą" - zapraszamy do świętowania Międzynarodowego Dnia Kobiet
8 marca 2024 r. godz. 18.30

BEZPŁATNE SZKOLENIE
"Szansa na rozwój i tańszy prąd"
w dniu 28 lutego 2024 r.

KZRS SCH zaprasza na bezpłatne szkolenie, które przybliży korzyści związane z zakładaniem spółdzielni energetycznych oraz wskaże ewentualne możliwości rozszerzenia obecnych przedmiotów działalności istniejących Gminnych Spółdzielni.

Przy rosnących cenach prądu poszukiwanie praktycznych i przyszłościowych rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii może przyczynić się do :

 • oszczędności i stabilności finansowej: niższe rachunki za prąd, projekt wieloletni zapewnia stabilność i przewidywalność kosztów w obliczu rosnących cen energii elektrycznej;
 • bezpieczeństwa energetycznego: wykorzystując lokalne zasoby i sieć zwiększa się niezależność i bezpieczeństwo energetyczne okolicy; to gwarancja dostaw i mniejsza zależność od dostawców zewnętrznych;
 • korzyści dla lokalnej społeczności i biznesu: lokalne firmy, sklepy czy piekarnie mogą znacznie obniżyć wydatki na energię; tereny, na których działają spółdzielnie energetyczne są atrakcyjniejsze dla inwestorów.

Szkolenie, organizowane we współpracy ze Spółdzielnią PZL, nie stanowi oferty marketingowej, ale ma na celu dostarczenie kompleksowej wiedzy oraz praktycznych umiejętności niezbędnych do ewentualnego rozszerzania działalności lub zakładania i zarządzania spółdzielniami energetycznymi.

Termin szkolenia: 28 lutego 2024 r., godz. 10:00-14:00

Forma: online, platforma ClickMeeting

Zakres szkolenia:

 1. Idea spółdzielni energetycznych
 2. Korzyści dla społeczności wiejskich
 3. Podstawy uregulowań prawnych oraz kluczowe przepisy prawne
 4. Aspekty techniczne i proces inwestycyjny
 5. Planowanie przestrzenne  i uwarunkowania inwestycyjne z uwzględnieniem fotowoltaiki
 6. Główne źródła finansowania
 7. Przykłady realizacji spółdzielni energetycznych
 8. Doświadczenia gmin w zakładaniu spółdzielni

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać na adres: [email protected] w terminie do 26 lutego 2024 r.

                                                                                                                                       

Spotkanie przedstawicieli przedsiębiorców z Polski i Niemiec

14 listopada 2023r. w Świetlicy Wolności w Warszawie odbyło się spotkanie Warszawskiej Izby Gospodarczej z przedstawicielami Rady Gospodarczej Niemiec.  

W spotkaniu wzięła udział Pani Aneta Englot, Prezes Zarządu KZRS SCH.

Podczas spotkania rozmawiano między innymi o możliwości i regułach współpracy oraz o skutkach wyników wyborów parlamentarnych na polsko-niemiecką współpracę gospodarczą.

Czytaj więcej

25/06/2023

Dzień Przedsiębiorczości Osób Niepełnosprawnych

Dzień Przedsiębiorczości Osób Niepełnosprawnych

 

Dnia 21 czerwca 2023r. w Centrum Dialogu Społecznego w Warszawie odbyła się konferencja pt.: „Szanse. Dostępność. Partnerstwo. Osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy – okrągły stół z okazji Dnia Przedsiębiorczości”. Wydarzenie było kontynuacją inicjatywy rozmów pomiędzy wieloma środowiskami na rzecz wsparcia i reintegracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych. Pierwsze tego typu spotkanie miało miejsce
1 grudnia 2022r. i cieszyło się ogromną popularnością.

Celem niniejszego wydarzenia było ukazanie szerokich możliwości i perspektyw zatrudniania osób niepełnosprawnych, zarówno ruchowo jak i intelektualnie, przy obecnych realiach gospodarczych i uwarunkowaniach prawno-społecznych. Przedstawiono również dobre praktyki oraz programy szkoleniowe, które stanowią przygotowanie dla osób
z niepełnosprawnościami do pracy zawodowej, a także integrują pracodawców i przyszłych pracowników.

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” miał przyjemność objąć to niezwykłe wydarzenie patronatem honorowym. Z ramienia Krajowego Związku, udział w spotkaniu wzięła Pani Prezes Aneta Englot. Ponadto, udział w evencie wzięli także inni przedstawiciele organizacji i instytucji wspierających osoby niepełnosprawne oraz wiele różnych środowisk przedsiębiorców.

Całość wydarzenia poprowadził znany na całą Polskę Pan Jarosław Kret. Uczestnicy wysłuchali wykładów na wiele tematów, w tym: roli osób niepełnosprawnych na rynku pracy
i wsparciu organizacji pozarządowych, perspektywie pracodawców w związku z aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnościami, roli wsparcia systemowego, a także o wyzwaniach i potrzebach niepełnosprawnych wchodzących na rynek pracy.

Spotkanie zwieńczone było uroczystym podpisaniem porozumienia partnerskiego
w sprawie poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy. Dokument podpisali przedstawiciele Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Warszawskiej Izby Gospodarczej, Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „SCh” oraz CSI Projekty. Współpraca ma opierać się na promocji zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, odpowiednim przygotowaniu i szkoleniu pracowników, a również pośrednictwie w ich zatrudnianiu.

Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy mieli okazję dyskutować i skomentować poruszone tematy, ale również podzielić się wzajemnie doświadczeniem oraz refleksjami
w temacie osób z niepełnosprawnością na rynku pracy. Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie wyraża ogromne zadowolenie z faktu, iż przyczynia się do tworzenia lepszego jutra dla osób niepełnosprawnych w Polsce.

 

Opracowała: Agata Podkowa

25/06/2023

Spotkanie z przedstawicielami polskich sieci sklepów spożywczych

Spotkanie z przedstawicielami polskich sieci sklepów spożywczych

 

Dnia 20 czerwca 2023r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli minister rolnictwa i rozwoju wsi – Robert Telus oraz sekretarz stanu Rafał Romanowski, a także reprezentanci polskich sieci sklepów spożywczych. Nadrzędnym tematem tego wydarzenia była potrzeba wsparcia tych sieci.

Prezes Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” – Aneta Englot również miała okazję uczestniczyć w tym spotkaniu jako reprezentantka marki własnej Krajowego Związku jakimi są sklepy Gminnych Spółdzielni „Samopomocy Chłopskiej”
w całej Polsce.

Podczas spotkania, środowiska polskich sieci sklepów spożywczych podkreślały, że ich sytuacja jest trudna w związku z dominacją na polskim rynku zagranicznych sieci i dyskontów. Minister RiRW wysłuchał więc pomysłów dotyczących wsparcia, którego może udzielić resort rolnictwa. Pierwszym z pomysłów przedstawionych przez reprezentantów sieci polskich sklepów spożywczych było stworzenie wspólnej platformy sprzedaży produktów on-line. Podkreślono też fakt, że aktualnie trwają testy takich platform, a ich wyniki są naprawdę obiecujące. Jako kolejny sposób dotyczący wsparcia mówił o współpracy z Krajową Grupą Spożywczą. Pan Rafał Romanowski poinformował, że polskie sieci spożywcze mogą zaopatrywać się w towar od polskich producentów należących do tej Grupy. Przytoczono także temat kar finansowych nakładanych na zagraniczne dyskonty przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pomysłem na rozwiązanie tego problemu, zdaniem polskich spożywców, mogłoby być zaangażowanie mediów publicznych.

Niniejsze wydarzenie pobudziło potrzebę dalszych rozmów na ten jakże ważny temat. Minister Robert Talus zaproponował spółdzielcom kolejne spotkanie, na którym ponownie będą przedstawiane i omawiane kolejne możliwe rozwiązania.

 

Opracowała: Agata Podkowa

25/06/2023

XXIX Spotkanie Biznesu Czech, Polski i Słowacji w Ostrawie

XXIX Spotkanie Biznesu Czech, Polski i Słowacji w Ostrawie

W dniu 15 czerwca 2023 roku, w Radnice Města Ostravy, miała miejsce XXIX edycja Spotkanie Biznesu Czech, Polski i Słowacji. Wydarzenie miało na celu ułatwienie oraz wzbogacenie ofert kontaktów biznesowych na arenie międzynarodowej. W spotkaniu wzięło udział blisko 150 osób, w tym przedstawiciele ministerstw, samorządów, izb gospodarczych
i euro-regionów z Czech, Polski i Słowacji.

XXIX Spotkanie Biznesowe w Ostrawie rozpoczęło się od konferencji na temat bezpieczeństwa energetycznego, samowystarczalności żywieniowej i infrastruktury krytycznej w odpowiedzi na konflikt zbrojny na Ukrainie. Uczestnicy mogli wysłuchać wystąpień
i podzielić się własnymi spostrzeżeniami w tym temacie. Na tym niezwykle ważnym spotkaniu KZRS SCH reprezentowała Prezes Zarządu – Pani Aneta Englot, która wygłosiła
15 minutowy wykład pt. „Zakres żywności w samopomocy i jej bezpieczeństwo”. Ponadto, odbyła się promocja i degustacja, podczas której swoimi wyrobami z partnerami konferencji podzieliły się dwie Gminne Spółdzielnie „Samopomocy Chłopskiej” w Bogatyni oraz
w Szadku.

Kolejna część tematyczna spotkania obejmowała zakres rozważań na temat rozwiązań dla logistyki i transportu na pograniczu czesko-polskim. Uczestnicy słuchali o rozwoju transportu wodnego i dróg śródlądowych, przygotowaniach do budowy ekspresowej drogi kolejowej czy też państwowych dotacjach energetycznych w czasie kryzysu. Po oficjalnym zakończeniu konferencji, przedsiębiorcy udali się do ogrodów Konsulatu Generalnego RP
w Ostrawie, gdzie mieli okazję odbyć spotkania B2B oraz B2G.

Pewnym jest, że uczestnictwo Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” na tego typu konferencjach podnosi rangę spółdzielczości na arenie międzynarodowej. Co więcej, wizyta w Ostrawie przyczyniła się do nawiązania nowych relacji biznesowych i określenia wspólnych perspektyw.

31/01/2023

Podziękowania

10/12/2022

Podziękowania

27/11/2022

SEiR 22.11.2022

08/08/2022

Podziękowania

26/07/2022

Aktualna zbiórka darów dla Ukrainy

26/07/2022

Podziękowania za dotychczas przekazane dary na Ukrainę.

21/06/2022

Seminarium: "Promocja polskiej wołowiny w polskiej spółdzielczości"
27-29.06.2022

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie informuje o organizowanym w dniach 27-29.06.2022 r. seminarium „Promocja polskiej wołowiny w polskiej spółdzielczości”. Projekt jest realizowany w ramach środków pozyskanych z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

 

21/06/2022

Seminarium: "Promocja polskiej wołowiny w polskiej spółdzielczości"
22-24.06.2022

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie informuje o organizowanym w dniach 22-24.06.2022 r. seminarium „Promocja polskiej wołowiny w polskiej spółdzielczości”. Projekt jest realizowany w ramach środków pozyskanych z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

28/03/2022

nr. 3/363 Biuletynu KZRS "SCh"

Ukazał się nr 3/364 Biuletynu KZRS „SCh” z dn. 21.03.2022 r.

ZAPRASZAMY DO LEKTURY

Spółdzielnie dla Ukrainy

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” od rozpoczęcia inwazji na Ukrainę przez Federację Rosyjską skupił się na bezpośredniej pomocy dla Naszych Sąsiadów zarówno w naszym Kraju jak i na terenach okupowanych. Ukraina stała się celem barbarzyńskiego ataku ze strony Federacji Rosyjskiej, która posyła na śmierć niewinnych ludzi. Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” stanowczo potępia napaść na Naszego Sąsiada i używanie wobec niego przemocy. Wyrażamy pełną solidarność z całym narodem ukraińskim i poparcie dla Ukrainy jako suwerennego państwa, oraz deklarujemy wszelką możliwą pomoc w tych ciężkich chwilach.

Dla przybywających do Polski uchodźców, głównie kobiet i dzieci, udostępnione zostało w całości Nasze Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne w Miedzeszynie. Jednocześnie, w siedzibie Związku przy ulicy Kopernika 30, Towarzystwo Przyjaciół Ukrainy wspólnie z Bla-Bla School prowadzi zbiórkę humanitarną, której pierwszy transport wyruszył już w kierunku Ukrainy. Ze względu na ogrom potrzeb zbiórka prowadzona jest nadal. Związek udostępnił Towarzystwu duże pomieszczenie znajdujące się na pierwszym piętrze naszej siedziby do celów zbiórki najpotrzebniejszych artykułów. Wykaz potrzebnych produktów, który kolejnym transportem humanitarnym przewieziony zostanie w kierunku Ukrainy załączamy poniżej.

Ponadto, wolne przestrzenie w siedzibie naszego budynku zgłoszone zostały do Urzędu Miasta Warszawy jako punkt pomocy dla obywateli Ukrainy w celu wsparcia humanitarnego.

W ramach prowadzonej akcji uruchomiliśmy rachunek specjalny 

nr 10 8769 0002 0680 0361 2000 0070

na który chętne Spółdzielnie mogą dokonywać wpłat pod tytułem

Spółdzielnie dla Ukrainy

Wyrażamy serdeczne podziękowania dla Spółdzielni, które wspólnie z Nami wspomogą przeprowadzaną akcję pomocy ofiarom wojny. Nadto, apelujemy o jak najszybsze zaprzestanie działań zbrojnych, żeby położyć kres tej haniebnej wojnie, która niesie za sobą szereg zniszczeń, a przede wszystkim śmierć niewinnych istot ludzkich.

2/363 Biuletynu KZRS "SCh"

Ukazał się nr 2/363 Biuletynu KZRS „SCh” z dn. 17.02.2022 r.
W numerze:

A. PRZEPISY PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ

 1. Z czym warto się zapoznać?
 2. Tarcza Antyinflacyjna 2.0
 3. Sprawozdania i zeznania podatkowe CIT za 2021r.
 4. Oświadczenia członków kierownictwa jednostki o spełnieniu przez sprawozdanie wymogów ustawowych
 5. E-deklaracje PIT za 2021 r. i formularze podatkowe
 6. Aplikacja e-Paragony – przechowywanie paragonów i składanie donosów
 7. Zapłata bezgotówkowa – nie tylko terminal płatniczy
 8. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – interpretacja ogólna
 9. Polisa OC opłacona za pracowników księgowości nie jest kosztem podatkowym
 10. Weryfikacja rachunku kontrahenta po zleceniu przelewu
 11. Rabat przyznany detaliście przez producenta
 12. Pobór zaliczek na podatek przez płatnika – zmiana ustawy
 13. PIT-2 można złożyć w dowolnym momencie – interpretacja KIS
 14. Diety radnych – zwolnienie od podatku
 15. Rolniczy handel detaliczny – zwolnienie od podatku
 16. Ulga na zabytki także przy wpłacie na fundusz remontowy
 17. Osoba samotnie wychowująca dzieci – rozliczenie za 2021r.
 18. Darowane pieniądze muszą być wpłacone na rachunek obdarowanego
 19. Wyższy wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2022 r.
 20. Nowe terminy opłacania składek ZUS i przekazywania dokumentów rozliczeniowych
 21. Opłata roczna za wpis do BDO i złożenie sprawozdania za 2021 r.

B. PYTANIA I ODPOWIEDZI – KONSULTACJE

 1. Jakie zobowiązania w 2022 r. można regulować z rachunku VAT?
 2. Czy księgowa może odmówić podpisu pod sprawozdaniem finansowym?
 3. Czy emeryci i renciści otrzymają zwrot nadpłaconego podatku?
 4. Czy od świadczenia (wynagrodzenia) członka zarządu nie zatrudnionego w spółdzielni mamy obowiązek opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne?

C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY

 1. Odsetki ustawowe w latach 2021-2022 r.
 2. Stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
 3. Przyjmowanie członków spółdzielni wg ustawy Prawo spółdzielcze
 4. W 2022 r. wyższe kary za brak OC
 5. Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy
 6. Polski Ład – Nowe wzory dokumentów ZUS DRA oraz ZUS RCA
 7. Publikacje KZRS do nabycia

1/362 Biuletynu KZRS "SCh"

Ukazał się nr 1/362 Biuletynu KZRS „SCh” z dn. 18.01.2022 r.
W numerze:


A. PRZEPISY PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ

 1.  Z czym warto się zapoznać?
 2. VAT na żywność, paliwa, nawozy – ustawy
 3. Zamrożenie taryf na gaz
 4. Limit transakcji 15 tys. będzie jeszcze w 2022 r.
 5. Ulga dla klasy średniej – rezygnacja ze stosowania
 6. PIT-2. Kto i kiedy może składać
 7. Polski Ład. Przewodnik PIT-2
 8. Przewodnik dla podatnika i pracodawcy. Rozporządzenie Ministra Finansów
 9. Umowa zlecenia a Polski Ład
 10. Pracujący seniorzy – zwolnienie od podatku
 11. Wynagrodzenie członka zarządu na podstawie powołania – składka zdrowotna
 12. Członek zarządu, rady nadzorczej – wynagrodzenie do 200zł
 13. Nielegalne zatrudnienie pracowników – skutki podatkowe
 14. Faktury – regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.
 15. Nowa skala podatkowa i kwota wolna od podatku
 16. Niedziele handlowe 2022
 17. Zmiany w podatku akcyzowym i w podatku od sprzedaży detalicznej

B. PYTANIA I ODPOWIEDZI – KONSULTACJE

 1. Po dwóch latach od rozwiązania umowy o pracę pracownik złożył wniosek o wydanie mu jego dokumentacji. Czy mamy obowiązek spełnić jego żądanie?
 2. Zlikwidowaliśmy stanowisko pracy pracownika, który wraz z rozwiązaniem umowy nabył prawo do emerytury. Czy przysługują mu dwie odprawy, emerytalna i ekonomiczna? Nadmieniamy, że jesteśmy objęci ustawą o zwolnieniach grupowych.

C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY

 1.  Zasady sporządzania informacji dodatkowej
 2. Wysokość odpisów na ZFŚS w 2022 r.
 3. Wysokość kwot wolnych od potrąceń w 2022 r.
 4.  Zmiany dla pracowników i pracodawców w 2022 roku
 5. Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych
 6. Publikacje KZRS do nabycia

 

12/361 Biuletynu KZRS "SCh"

Ukazał się nr 12/361 Biuletynu KZRS „SCh” z dn. 15.XII.2021 r.
W numerze:

A.    PRZEPISY  PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ

1.    Z czym warto się zapoznać?      
2.    Faktury ustrukturyzowane
3.    Korekta podatku w przypadku braku zgody na otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych i inne zmiany
4.    Minimalny podatek dochodowy
5.    Obniżenie limitu płatności gotówkowych – skutki podatkowe
6.    Nabycie sprawdzające i tymczasowe zajęcie ruchomości
7.    Zaliczki na podatek od wynagrodzeń w 2022 r.
8.    Wynagrodzenie za grudzień wypłacone w styczniu
9.    Składka na ubezpieczenie zdrowotne od przychodu zwolnionego z podatku
10.    Małżonkowie – zmiany we wspólnym opodatkowaniu za 2021r.
11.    Ulga termomodernizacyjna
12.    Smartfon i laptop – ulga rehabilitacyjna
13.    Opodatkowanie CIT w 2022 r. – kiedy 19% a kiedy 9%
14.    Składka zdrowotna społecznych członków zarządu od 1 stycznia 2022 r.
15    Opłacenie w grudniu 2021 r. składki zdrowotnej należnej za grudzień i jej odliczenie od podatku

B. PYTANIA  I  ODPOWIEDZI –  KONSULTACJE
1.    Czy dodatek za wysługę lat zalicza się do minimalnego wynagrodzenie za pracę?
2.    Czy użytkownik instalacji fotowoltaicznych musi płacić akcyzę? i czy jest zobligowany do składania zgłoszenia rejestracyjnego?

C.    WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY
1.    Zmiany w zasadach podpisywania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności
2.    Do końca stycznia trzeba rozliczyć sprzedaż alkoholu w 2021r.
3.    Od 1 grudnia 2021 r. elektroniczny PIT-11 i PIT-40A/11A za 2021 r. tylko w najnowszej wersji
4.    Ochrona sygnalistów – zbliża się termin na wdrożenie rozwiązań unijnych
5.    Wymiar czasu pracy w 2022 r.
6.    Komunikat Zarządu KZRS „SCh”
7.    System e-TOLL
8.    Publikacje KZRS do nabycia

11/360 Biuletynu KZRS "SCh"

Ukazał się nr 11/360 Biuletynu KZRS „SCh” z dn. 16.XI.2021 r.

W numerze:                                                                                       

A.    PRZEPISY  PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ

1.    Z czym warto się zapoznać?      
2.    Polski Ład uchwalony
3.    EUREKA – System Informacji Celno-Skarbowej
4.    Rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur
5.    Składka zdrowotna obniżana do wysokości zaliczki na podatek – zmiany od  2022 r.
6.    Imienne raporty, deklaracje i terminy opłacania składek ZUS – zmiana przepisów
7.    Wynagrodzenie i zasiłek chorobowy w jednym miesiącu – składki i zaliczka
8.    Członkowie zarządów na podstawie powołania też zapłacą składkę zdrowotną
9.    Umowa zlecenia i wynagrodzenia m.in. członków rad nadzorczych – na wniosek płatnik nie będzie pobierał zaliczki na podatek
10.    Składki ZUS od odszkodowania dla byłego pracownika na podstawie ugody sądowej
11.    Odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty należności – nowe zwolnienie
12.    Wynagrodzenie po zmarłym pracowniku
13.    Zapomogi – zwolnienie od podatku
14.    Bony dla pracowników jako darowizna – interpretacja KIS
15.    Ulga na dzieci – zmiana przepisów dotyczących sposobu odliczania
16.    Ulga rehabilitacyjna – zmiany już w rozliczeniu za 2021r.
17.    E-faktura już od 1 stycznia
18.    Polski Ład: Korekta JPK_VAT już bez czynnego żalu
19.    Nowe zasady rozliczania faktur korygujących „in minus” w świetle interpretacji Dyrektora KIS

B. PYTANIA  I  ODPOWIEDZI –  KONSULTACJE


1.    Spółdzielnia ponosi wydatki związane z dojazdem członka rady nadzorczej na posiedzenie rady. Czy wydatki te spółdzielnia może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
2.    Czy należy sporządzać aneks do umowy o pracę w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę?
3.    Czy w  2022 r. wzrośnie odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych?
4.    Od kiedy pracodawca jest zwolniony z opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?
5.    Po każdym przepracowanym kwartale kalendarzowym pracownik emeryt składa do ZUS wniosek o doliczenie  okresu pracy do wysokości pobieranego świadczenia. Czy od przyszłego roku to się zmieni?
6.    Na członka rady nadzorczej została powołana osoba, która jest zatrudniona w innym podmiocie na podstawie umowy o pracę. Czy okoliczność ta zwalnia ją z ubezpieczeń w ZUS jako członka rady nadzorczej?

C.    WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY


1.    Komunikat Zarządu KZRS „SCh”
2    Zebrania Członków Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni  „SCh” w 2021 r.
3.    Pomyłkowe podwójne udokumentowanie transakcji – jak skorygować VAT?
4.    Ogłoszono jednolity tekst ustawy o PDOP
5.    Publikacje KZRS do nabycia


10/359 Biuletynu KZRS "SCh"

Ukazał się nr 10/359 Biuletynu KZRS „SCh” z dn. 20.X.2021 r.

W numerze:

A. PRZEPISY PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ

1. Z czym warto się zapoznać?
2. Nowe obowiązki spółdzielni
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)
3. Sprzedawca ma obowiązek przyjęcia zapłaty gotówką
4. Zapłata przez konsumenta powyżej 20 tys. zł a między przedsiębiorcami powyżej 8 tys. tylko za pośrednictwem rachunku płatniczego
5. E-paragon w kasach on-line
6. Kasa rejestrująca on-line będzie musiała być zintegrowana z terminalem płatniczym
7. Akcyza na alkohol i papierosy od 2022 r.
8. Polski Ład – zmiany przyjęte przez Sejm
9. Pobór zaliczek na podatek przez płatnika
10. Ulga dla klasy średniej – pobór zaliczki na podatek
11. Ulga dla osób rezygnujących z pobierania emerytury (tzw. ulga dla seniorów)
12. Pobór zaliczek przez płatnika – ulga dla rodzin wielodzietnych i osób uprawnionych do emerytury
13. Ulga dla rodzin wielodzietnych
14. Samotni rodzice nie będą mogli rozliczać się z dzieckiem
15. Korekta omyłkowo zaewidencjonowanej sprzedaży na kasie on-line
16. Zastosowania niewłaściwej stawki podatku na kasie
17. Korekta podatku przy zwrocie towaru bez paragonu
18. Koszty podroży zwracane członkom rady nadzorczej
19. Drobne upominki mogą być kosztem podatkowym
20. Ugoda – wypłacona byłemu pracownikowi kwota nie jest kosztem podatkowym
21. Nieodpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości obciążonej hipoteką
22. Sprzedaż nieruchomości otrzymanej z majątku odrębnego małżonka
23. Kuchenka, lodówka i meble kuchenne to wydatki na cele mieszkaniowe – interpretacja ogólna

B. PYTANIA I ODPOWIEDZI – KONSULTACJE
1. Czy należy skorygować JPK_VAT, jeżeli zauważyłam błąd polegający na wskazaniu niewłaściwego kodu GTU?
2. Osoba ubiegająca się o pracę była zatrudniona w spółdzielni w latach 2010-2017, najpierw przez 22 miesiące w ramach umowy na czas określony, a następnie na podstawie kontraktu bezterminowego. Czy obecnie możemy zatrudnić ją na czas określony?

C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY
1. Świadczenia chorobowe od 1 stycznia 2022 r.
2 Inwentaryzacja w czasie COVID-19
3. Zmiany w naliczaniu odsetek za zwłokę w zaległościach do ZUS
4. Ustalanie statusu mikroprzedsiębiorcy dla celów PPK
5. Użytkowanie wieczyste – wkrótce ważne zmiany dla przedsiębiorców
6. Gospodarka odpadami, a wpis w rejestrze BDO
7. Wymiar czasu pracy w 2022 r.
8. Publikacje KZRS do nabycia

7/356 Biuletynu KZRS „SCh”

Ukazał się nr 7/356 Biuletynu KZRS „SCh” z dn. 22.07.2021 r.
2021-07-25 20:29

Biuletyn
W numerze:

 PRZEPISY  PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ

 1. Z czym warto się zapoznać?
 2. Ruszył całkowicie elektroniczny e-KRS
 3. JPK_VAT z deklaracją – zmiany od 1 lipca 2021 r.
 4. Nowe zasady wypełniania JPK_VAT z deklaracją
 5. Nieruchomość zabudowana – zwolnienie z VAT przy sprzedaży
 6. Sprzedaż nieruchomości opodatkowana VAT nie podlega PCC
 7. Grunt niezabudowany
 8. Świadczenie pieniężne dla pracowników wykonujących pracę zdalnie
 9. Marnowanie żywności – będą kary
 10. Roszczenia ze stosunku pracy
 11. Roszczenie pracodawcy o naprawienie szkody

PYTANIA  I  ODPOWIEDZI –  KONSULTACJE

 1. Pracuję przy komputerze. Czy faktura na zakup okularów korekcyjnych powinna być wystawiona na zakład pracy, czy może być wystawiona na pracownika?
 2. W zakładowym planie kont posiadamy m.in. konto „Rozliczenie zakupu”. Czy wszystkie dostawy powinniśmy księgować za pośrednictwem tego konta?
 3. Jakiem  ubezpieczeniom społecznym podlega emeryt lub rencista przy umowie zlecenia i umowie o dzieło?

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY

 1. Absolutorium w spółdzielni – procedury i konsekwencje prawne
 2. Odsetki ustawowe za opóźnienia w transakcjach handlowych w 2021 r.
 3. Od 1 września br. będzie wyższy zasiłek dla bezrobotnych
 4. Publikacje KZRS do nabycia

6/355 Biuletynu KZRS „SCh”

Ukazał się nr 6/355 Biuletynu KZRS „SCh” z dnia 22.06.2021 r.
2021-06-24 12:18

Biuletyn
W numerze:

A. PRZEPISY  PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ

 1. Z czym warto się zapoznać?      
 2. Skutki w VAT sprzedaży nieruchomości
 3. Sprzedaż nieruchomości – podatek dochodowy
 4. Wpływ likwidacji pracodawcy na stosowanie przepisów z zakresu ochrony stosunku pracy
 5. Od lipca nowe wzory formularzy NIP
 6. Kasy on-line od 1 lipca 2021 r.  m.in. dla fryzjerów i warunki odliczenia ulgi na zakup kasy
 7. Stawka VAT na posiłki sprzedawane  w lokalach gastronomicznych – wyrok TSUE
 8. Ulga na złe długi – CIT
 9. Dywidenda dla osoby prawnej (spółdzielni)
 10. Dywidenda w formie rzeczowej
 11. Dywidenda w formie rzeczowej – VAT
 12. Wynagrodzenie delegata za udział w zebraniu przedstawicieli
 13. Wynagrodzenia członków rady nadzorczej do 200 zł – interpretacja KIS
 14. Należności do 200 zł przy braku sformalizowanej umowy
 15. Umowa zlecenia, umowa o dzieło, prawa majątkowe – zaliczka na podatek
 16. Opodatkowanie zleceniobiorców z Ukrainy
 17. PESEL dla cudzoziemców dla  celów podatkowych
 18. Spłata kredytu przez współkredytobiorców nie jest darowizną

B. PYTANIA  I  ODPOWIEDZI –  KONSULTACJE

 1. Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (likwidacja stanowiska pracy pracownika). Z tego tytułu przysługiwać będzie pracownikowi odprawa w ramach zwolnienia indywidualnego na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych. Czy jej kwota będzie zwolniona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w ZUS?
 2. Czy pracodawca ma obowiązek zapewniać wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych – zapewnić oprócz wody także inne napoje?
 3. Firma nabywa dla swoich pracowników podstawowe produkty spożywcze. Jakie są skutki w kosztach firmy?

C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY

 1. Przed XIV Zjazdem Delegatów KZRS „SCh” i VII Kongresem   Spółdzielczości
 2. Upominki okolicznościowe dla pracowników – wybrane zagadnienia
 3. Publikacje KZRS do nabycia

Nowy Prezes
KZRS

Nowy Prezes KZRS
2021-05-21 11:42

Informujemy, że Rada Nadzorcza KZRS w dniu 18 maja 2021 r. postanowiła w głosowaniu tajnym powierzyć obowiązki prezesa Zarządu Krajowego Związku Pani Anecie Jolancie Englot pełniącej dotychczas obowiązki dyrektora Zespołu Finansowo-Księgowego KZRS.

Pozdrawiam Henryk Dalecki

Publikacja Ochrony Danych Osobowych

Publikacja Ochrona Danych osobowych w działalności podmiotów gospodarczych.
2018-04-23 09:54

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” niniejszym informuje, że ukazała się publikacja książkowa na potrzeby spółdzielni p.t. „Ochrona Danych osobowych w działalności podmiotów gospodarczych Autorzy: Andrzej Lewiński i Urszula Danilczuk-Karnas

Wydana przez KZRS publikacja pt. odpowiada na zapotrzebowanie spółdzielni w zakresie konieczności dostosowania się do przepisów Rozporządzenia PE i Rady UE 2016/679/ z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie RODO), które wejdzie w życie 25 maja 2018 r. 

Zamówienia prosimy kierować na adres oddziałów okręgowych KZRS i regionalnych związków rewizyjnych.