Fundusze promocji

01

Fundusz Promocji Mięsa Wołowego

Promocja polskiej wołowiny w polskiej spółdzielczości PODSUMOWANIE ZADANIA

 

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” już od wielu lat realizuje projekty skupiające się na promowaniu i poszerzaniu wiedzy w zakresie żywności,
w tym mięsa czerwonego – wołowiny oraz wieprzowiny. Organizacja Samopomocy Chłopskiej od zawsze wychodziła z założenia, że promocja wyrobów to nie tylko reklama, a przede wszystkim dodatkowa wiedza na temat zastosowania, jakości, składzie, właściwościach itp. Taka wiedza jest niezwykle ważna, gdy pod lupę bierzemy taki produkt jakim jest właśnie wołowina.

Głównym założeniem opisywanego zadania było zatem budowanie rzetelnej wiedzy
o mięsie czerwonym, o wołowinie, o jej zaletach i znaczeniu w odżywianiu, podążając za zasadą – jakość i wiedza. Jakość to podstawowy składnik, który w obecnej chwili wpływa na wybór i zadowolenie klientów. Wiedza zaś staje się coraz częściej i powszechniej elementem znaczącym przy dokonywaniu wyborów konsumenckich. Realizacja zadania odbyła się
w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym KZRS „SCh” i możliwa była dzięki dofinasowaniu ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

W ostatnich latach sytuacja na polskim rynku wołowiny zmienia się dynamicznie – jest to rynek rosnący, zwiększa się zainteresowanie rolników chowem opasów, rozwija się eksport, rosną ceny zarówno gotowego surowca jak i wynagrodzenia dla rolników. W Polsce ciągle przybywa nowych wyspecjalizowanych gospodarstw rolnych, które produkują wołowinę dobrej jakości. Rośnie także jej znaczenie i spożycie w kraju. Powyższe procesy należy sumiennie wzmacniać i wspierać – w realizowanym projekcie – przy udziale spółdzielców
z  całego kraju. Nasze organizacje spółdzielcze  nie boją się wyzwań, stale dążą do doskonalenia jakości i szerzenia tradycji i wiedzy na temat żywności.

Zadanie opierało się na przeprowadzeniu spotkań seminaryjnych dla ok. 80 osób, podczas których poznali oni walory i zalety współcześnie produkowanej wołowiny, a zdobytą wiedzę będą przekazywali w swoich środowiskach. Końcem czerwca br. Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” zorganizował dwa seminaria w dniach 22-24 czerwca 2022r. oraz 27-29 czerwca 2022r.

W pierwszym ze wskazanych terminów udział wzięła grupa spółdzielców
z Lubelszczyzny oraz Spółdzielcy z województwa opolskiego. W drugim zaś udział wzięli Spółdzielcy z Podlasia, Śląska i Podkarpacia. Program seminariów składał się z następujących bloków tematycznych:

– wiedza o wołowinie – jej produkcji, przetwórstwie, bezpieczeństwie oraz znaczeniu
w prawidłowym odżywianiu;

– aktualności z rynku wołowiny na świecie, w UE i w Polsce;

– wsparcie produkcji dobrej jakości wołowiny, małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny, podstawy marketingu;

– zajęcia warsztatowe z zastosowania wołowiny.

Uczestnicy otrzymali dużą porcję wiedzy i informacji, opartej na wynikach badań naukowych i praktyce, o chowie bydła mięsnego, walorach i zaletach wołowiny oraz jej znaczeniu w prawidłowym odżywianiu. Poznali sposoby obróbki wołowiny w gospodarstwie domowym i masarni, poznali podstawowe produkty na bazie wołowiny bądź z jej udziałem. Tak przygotowani będą mogli wiarygodnie prowadzić działania promujące chów bydła mięsnego i spożycie wołowiny w swoim środowisku.

Wykładowcami podczas przeprowadzonych spotkań seminaryjnych były niezwykłe autorytety – prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk, prof. dr hab. Henryk Mruk. O produktach regionalnych mówiła Izabella Byszewska – Prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego
i Lokalnego. O przepisach prawnych  i ekonomice w produkcji i sprzedaży wołowiny  wypowiadali się: Rafał Płoski oraz Henryk Dalecki i Prezes Zarządu KZRS „SCH” Aneta Englot. Na temat marketingu w sprzedaży wołowiny wykład przedstawił Adam Arczewski – Prezes Gminnej Spółdzielni „SCh” w Piekarach Śląskich. O zastosowaniu mięsa wołowego, jego przetwórstwie i handlu mówił Łukasz Wielgat z Gminnej Spółdzielni „SCh” w Pruszczu Gdańskim. Ważnym elementem były również zajęcia warsztatowe. Gminna Spółdzielnia „SCh” w Szadku urządziła pokazy i degustację swoich produktów  z udziałem mięsa wołowego. Prezentowano kilkanaście rodzajów wędlin i wyrobów wołowych w tym: bitki wołowe, gulasz. O spółdzielni, jej kooperacji z producentami mięsa, o budowaniu jakości wyrobów w procesie produkcji i ich promocji mówił w swoim wykładzie Marek Kowalski – Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „SCh” w Szadku. Każde seminarium zwieńczone było wizytą w teatrze, dzięki której uczestnicy mogli nawiązać ze sobą znajomości. Taki rodzaj integracji bez wątpienia może przydać się im w przyszłości.

W trakcie trwania spotkań seminaryjnych uczestnicy zostali poproszeni o wypełnienie anonimowych ankiet mających na celu wyciągnięcie wniosków oraz zbudowaniu opinii na temat tego wydarzenia. Na ich podstawie można wyciągnąć następujące wnioski:

– Uczestnicy najbardziej cenią sobie wykłady przedstawicieli świata nauki. Profesorowie po raz kolejny udowodnili, że o sprawach trudnych można mówić w prosty dla słuchaczy sposób. Nie bez przyczyny uczestnicy wskazali, że właśnie te wykłady były według nich najważniejsze i najbardziej interesujące.

– Kolejnym ważnym aspektem dla uczestników były zajęcia warsztatowe, dzięki którym przedstawicielom łatwiej będzie rozmawiać o zastosowaniu i walorach wołowiny w swoich środowiskach.

– Uczestnicy ocenili poziom wykładów i zajęć seminaryjnych w większości na najwyższe noty, wśród rozmów można było usłyszeć, że organizacja takich seminariów to źródło cennej wiedzy, nie tylko z zakresu wołowiny, ale także i marketingu oraz produktów lokalnych.

Podsumowując, opisane zadanie spełniło założony cel jakim było przygotowanie grupy przedstawiciel spółdzielców do promocji wołowiny w swoim środowisku. Uczestnicy opuszczali seminaria z uśmiechem na ustach oraz gotowością do dalszego działania.

 

Opracowanie: Agata Podkowa

02

Fundusz Promocji Mięsa Wołowego

Promocja polskiej wołowiny w polskiej spółdzielczości

Strona www.kzrs.pl  (zakładka Fundusze promocji) prowadzona jest z dofinansowaniem Funduszu Promocji Mięsa Wołowego „Promocja polskiej wołowiny w polskiej spółdzielczości” zadanie realizowane przez Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” Szanowni Państwo, Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie,  realizuje od 1 maja 2020  roku do 30 czerwca 2021 roku zadanie „Promocja polskiej wołowiny w polskiej spółdzielczości”. Zadanie podzielone jest na dwa etapy: I etap –  od 1 maja do 31 grudnia 2020 r. II etap-  od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. Sytuacja na rynku wołowiny w Polsce w ostatnich latach jest dobra i  stabilna, niemniej należy mieć na uwadze, że wzrost spożycia a tym samym podaży, dotyczy głownie środowisk wielkomiejskich, dlatego Krajowy Związek od kilku lat realizuje projekty dot. promocji mięsa wołowego, których głównym celem jest budowanie rzetelnej wiedzy o wołowinie, jej zaletach i znaczeniu w odżywianiu, wiedzy o programach wsparcia mięs jakościowych czy funkcjonowaniu tego rynku na terenach małych miast i  wsi. Zadanie będzie składało się z dwóch seminariów po około 40 osób każde, z częścią wykładową i zajęciami warsztatowymi. Seminarium skierowane jest do handlowców, przetwórców czy organizatorów operujących na rynku wołowiny, którzy zostaną wyposażeni w wiedzę o wołowinie, znajomość zmian na tym rynku, sprzyjających poprawie jakości wołowiny, systemy jakości żywności, znajomość realiów chowu bydła mięsnego w  warunkach dobrostanu, nowoczesne podejście do przechowywania, pakowania i  sprzedaży mięsa wołowego i produktów z jego udziałem, trening umiejętności sprzedażowych i promocyjnych oraz sposób przekazywania tej wiedzy w swoim środowisku. Nabór odbędzie się we współpracy ze związkiem spółdzielni „Społem”, związkiem spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni socjalnych i  spółdzielni pracy. Program seminarium realizował będzie trzy osie tematyczne: –    Wiedza o wołowinie i jej znaczeniu w prawidłowym odżywianiu, –    Zajęcia warsztatowe pod hasłem „wołowina w handlu, gastronomii i w kuchni”, –    Trening umiejętności komunikacyjnych i sprzedażowych. Wykładowcami będą naukowcy i eksperci z wiodących uczelni i ośrodków naukowych oraz uznani trenerzy. Uzupełnieniem wykładów i zajęć warsztatowych będą spotkania z  producentami wyrobów z udziałem mięsa wołowego – jedno spotkane w każdym seminarium. Na spotkanie zapraszane będą głównie małe spółdzielcze zakłady przetwórcze działalność typu MOL (marginalną, lokalną i ograniczoną) lub prowadzące rolniczy handel detaliczny. Seminaria odbędą się w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Krajowego Związku  Rewizyjnego Spółdzielni „SCh” w Warszawie, ulica Odrębna 4. Z uwagi na sytuację sanitarno-epidemiologiczną w kraju – która nie pozwala organizować w tym momencie szkoleń, musimy odłożyć ich przeprowadzenie na I półrocze 2021 roku. Niemniej  zainteresowanych prosimy o kontakt. tel.  22/ 826-41-26 e-mail:  [email protected] Monika Beata Ostrowska Koordynator projektu 506-616-618 [email protected]

Artykuł w „Rolnik Spółdzielca” listopad 2020

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” od kilku lat prowadzi projekty promocyjne, dofinansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego. W tym roku rozpoczął realizację zadania „Promocja polskiej wołowiny w polskiej spółdzielczości” grupą docelową są głównie dla pracownicy handlu w spółdzielniach „Samopomoc Chłopska”, spółdzielniach Społem, spółdzielniach produkcyjnych, spółdzielniach socjalnych oraz spółdzielniach pracy. Celem projektu jest przygotowanie osób zajmujących się sprzedażą tego produktu do dyskusji z konsumentami o prawdziwych zaletach wołowiny.

W Polsce poziom spożycia wołowiny jest mniejszy niż w Unii Europejskiej. Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez IERiGŻ–PIB w 2018 r. statystyczny Polak spożył średnio 3,3 kg mięsa wołowego w ciągu roku. Jednocześnie konsumpcja wołowiny w UE w 2018 r. wyniosła ok. 11 kg na osobę. Analizując wyniki przeprowadzonych badań można określić przyczyny dość niskiego spożycia mięsa wołowego w Polsce. Jednym z czynników mających wpływ na zmianę struktury spożycia mięsa jest wzrost dochodu konsumentów. Jednym z czynników determinujących zmiany zachowań konsumentów na rynku żywnościowym jest ich edukacja żywieniowa. Coraz bardziej istotny wpływ na poziom i strukturę spożycia mięsa mają zalecenia żywieniowe, rekomendowane przez organizacje międzynarodowe zajmujące się problematyką wyżywienia ludności. Zwiększenie konsumpcji wołowiny w Polsce zależy przede wszystkim od poziomu świadomości przedstawicieli handlu bezpośredniego. Konsument ufa sprzedawcy i oczekuje od niego fachowej porady. Niski poziom świadomości sprzedawcy na temat wołowiny przekłada się na niski poziom jej sprzedaży.

Zadanie „Promocja polskiej wołowiny w polskiej spółdzielczości” będzie składało się z dwóch seminariów po 40 osób każde, z częścią wykładową i zajęciami warsztatowymi oraz towarzyszących seminariom działań promocyjno-informacyjnych. Seminaria będą trwały po trzy dni, ich tematyka będzie składała się z następujących bloków tematycznych:

–    Wiedza o wołowinie i jej znaczeniu w prawidłowym odżywianiu,

–    zajęcia warsztatowe pod hasłem „Wołowina w handlu, gastronomii i w kuchni”,

–    trening umiejętności komunikacyjnych i sprzedażowych.

Program seminarium uzupełniany będzie bieżącymi informacjami np. o rozwoju sytuacji w zakresie rolniczego handlu detalicznego, dobrostanu zwierząt. Wykładowcami będą naukowcy i eksperci z wiodących uczelni i ośrodków naukowych oraz uznani trenerzy. Uzupełnieniem wykładów i zajęć warsztatowych będą spotkania z producentami wyrobów z udziałem mięsa wołowego głównie z małych spółdzielczych zakładów przetwórczych.

Jeśli chcecie się Państwo dowiedzieć co zrobić, aby zachęcić klienta do zakupu mięsa wołowego, nauczyć się odpowiedniej komunikacji z klientem, uzyskać wiedzę na temat wartości zdrowotnych, odżywczych i smakowych wysokiej jakości wołowiny oraz  metod ekspozycji mięsa wołowego w sklepie zapraszamy do wzięcia udziału w naszych seminariach, które odbędą się w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym KZRS „SCh” w Warszawie, ul. Odrębna 4. Zainteresowanych prosimy o kontakt

tel. 22/826-41-26, 

email: [email protected]

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną w kraju związaną z  koronawirusem SARS-CoV-2, nie możemy zaplanować dokładnej daty seminariów, jednakże mamy nadzieję że będzie to możliwe w I połowie  2021 roku, o czym będziemy Państwa na bieżąco informować.

Monika Beata Ostrowska

Wydanie niniejszego artykułu zostało dofinansowane ze środków  Funduszu Promocji Mięsa Wołowego w ramach realizowanego przez KZRS „SCh” zadania „Promocja polskiej wołowiny w polskiej spółdzielczości”.

 

I    ETAP – PODSUMOWANIE

            W dniu 31 grudnia 2020 roku, Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” zakończył realizację I etapu zadania „Promocja polskiej wołowiny w polskiej spółdzielczości”, które było finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Zadanie będzie składało się z dwóch seminariów po 40 osób każde, z częścią wykładową i zajęciami warsztatowymi oraz towarzyszących seminariom działań promocyjno-informacyjnych. Grupą docelową są głównie pracownicy handlu w spółdzielniach „Samopomoc Chłopska”, spółdzielniach Społem, spółdzielniach produkcyjnych, spółdzielniach socjalnych oraz spółdzielniach pracy. Celem zadania jest przygotowanie osób zajmujących się sprzedażą tego produktu do dyskusji z konsumentami o prawdziwych zaletach wołowiny.

Zadanie podzielone zostało na dwa etapy. Podczas realizacji pierwszego etapu zadania trwającego 8 miesięcy, od 1 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zrealizowano działania przygotowawcze związane z zakupem materiałów szkoleniowych,  które w celach promocyjnych otrzyma każdy uczestnik oraz wykładowca seminarium tj. zeszyt, długopis, teczka oraz drewniana deska ze schematem podziału tuszy wołowej, wszystko zapakowane w torbę. Na wszystkich materiałach, znajdowała się  informacja o dofinansowaniu z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Na stronie internetowej www.kzrs.pl zakładka Promocja  żywności, seminaria, wystawy, targi-Fundusz Promocji Mięsa Wołowego zamieszczono informacje o realizowanym zadaniu.

W listopadzie 2020 r.  w branżowym miesięczniku  „Rolnik-Spółdzielca” opublikowano artykuł zapowiadający realizację zadania.

W I etapie realizacji zadania ogółem wydatkowano 3.652,45 zł.

03

Fundusz Promocji Mięsa Wołowego

Promocja polskiej wołowiny i chowu bydła mięsnego w Kołach Gospodyń Wiejskich

Promocja  polskiej wołowiny i chowu bydła mięsnego w Kołach Gospodyń Wiejskich.

   Drugie i ostatnie spotkanie seminaryjne  w ramach zadania „Promocja polskiej wołowiny i chowu bydła a mięsnego w Kołach Gospodyń Wiejskich” realizowanego z dofinansowaniem Funduszu Promocji Mięsa Wołowego,  odbyło się w dniach 28 – 30 czerwca br. Tym razem na seminarium przyjechała 35 osobowa grupa z woj. Łódzkiego  z gmin Szadek, Sieradz, Zduńska Wola, Łask i Burzenin. Rekrutacja odbywała się bezpośrednio w KGW i to tam decydowano czy pojadą Panie Przewodniczące, członkinie czy tez osoby związane z organizacją i ja wspomagające.

   Program seminarium był jednakowy dla całego projektu, z ta różnicą że  tematykę  chowu bydła opasowego w gospodarstwie rolnym tym razem zaprezentował  Piotr Kostusiak – młody naukowiec zajmujący się tą tematyką, znający ją także praktycznie, albowiem pochodzi ze środowiska wiejskiego.

   Tak jak podczas  pierwszego spotkania – podstawą  seminarium były wykłady wysokiej klasy specjalistów ze świata nauki –  Profesor  Agnieszki Wierzbickiej,  Profesora Jarosława  Horbańczuka, Profesora  Henryka Mruka; chodziło głównie o to, aby uczestnicy otrzymali  wiedzę najwyższej jakości – naukową, udokumentowaną  i rzetelną – taką,  na której  mogliby oprzeć swój przekaz w swoich środowiskach.

   Podczas obecnego seminarium odbyły się także zajęcia praktyczne, warsztatowe – z Mariuszem Nowickim (kucharzem) i Markiem Kowalskim (przetwórcą). Charakterystyka i przeznaczenie kulinarne poszczególnych partii  wołowiny,  wołowina QMP  a potem  zajęcia z trzema rodzajami mięsa wołowego – polędwicą,  zrazową  i   szynką wołową, w tym pokaz profesjonalnego dzielenia, wykrawania i obróbki  – to zajęcia z kucharzem.

   Gminna Spółdzielnia „SCh” w Szadku urządziła pokaz i degustację swoich produktów z udziałem mięsa wołowego. Wystawiono, tak jak w obecności pierwszej grupy,  kilkanaście  rodzajów wędlin i wyrobów, w tym kilka produkowanych w standardach systemu jakości żywności Jakość Tradycja. Degustowano tradycyjne kaszanki, wątrobianki, kiełbasy i salcesony.   O spółdzielni, jej kooperacji  z producentami mięsa, o dbałości o jakość wyrobów i ich promocji na nie tylko lokalnym rynku, mówił w swojej pogadance  Marek Kowalski –  Prezes Zarządu tej spółdzielni.

   Miały miejsce także zajęcia skierowane bezpośrednio do KGW pod tytułem „Produkty regionalne i lokalne  szansa dla KGW” poprowadzone przez Izabellę Byszewska – Prezesa Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz zajęcia na temat Rolniczego Handlu Detalicznego zasady którego prezentowała Barbara Sałata z CDR Radom.

Szerszy i bardziej szczegółowy materiał zostanie zaprezentowany niebawem, po podsumowaniu realizacji zadania.

Opracowanie: Krystyna Chojnowska

 

Promocja  polskiej wołowiny i chowu bydła mięsnegow Kołach Gospodyń Wiejskich

    W dniach 14 – 16 czerwca  br odbyło się seminarium w ramach zadania o powyższym tytule realizowanego z dofinansowaniem Funduszu Promocji Mięsa Wołowego. Audytorium seminaryjne stanowiła 52-osobowa grupa  przedstawicieli środowiska Kół Gospodyń Wiejskich – oprócz Przewodniczących i liderek  Kół  w seminarium udział wzięli przedstawiciele Izb Rolniczych, związków kółek rolniczych i ich spółdzielni,  osoby pracujące na co dzień z KGW.
   Pewnym cieniem na realizacji przedsięwzięcia położyła  się sytuacja stworzona przez Cowid-19 – na seminarium przyjechały osoby zaszczepione lub tzw. ozdrowieńcy .
Seminarium składało się z trzech typów zajęć – wykładów o wołowinie, szczególnie jej wartościach odżywczych,  wykładów o prowadzeniu działań promocyjnych a trzeci rodzaj to zajęcia praktyczne, warsztatowe.
    Tak więc podstawę  seminarium stanowiły wykłady:  „Wartość odżywcza i prozdrowotna mięsa czerwonego i jego znaczenie w diecie człowieka”  Prof.dr hab. Jarosława Horbańczuka oraz spotkanie z hodowcą bydła opasowego Bogdanem Bujnowskim. Teoria promocji i prowadzenia działań promocyjnych zawierała się w wykładach „Promocja żywności poprzez jakość i wiedzę w  procesie produkcji, sprzedaży i w środowisku konsumentów”  Prof. dr hab. Henryka Mruka, oraz „Produkty regionalne i lokalne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich” zaprezentowanym przez Izabellę Byszewską – Prezesa Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego.
    Podczas obecnego seminarium dużo było zajęć praktycznych. Gminna Spółdzielnia „SCh” w Szadku urządziła pokaz i degustację swoich produktów z udziałem mięsa wołowego. Wystawiono kilkanaście  rodzajów wędlin i wyrobów, w tym kilka produkowanych w standardach systemu jakości żywności Jakość Tradycja. Degustowano tradycyjne kaszanki, wątrobianki, kiełbasy i salcesony.   O spółdzielni, jej kooperacji  z producentami mięsa, o dbałości o jakość wyrobów i ich promocji na nie tylko lokalnym rynku mówił w swojej pogadance  Marek Kowalski –  Prezes Zarządu tej spółdzielni.
    Druga część zajęć warsztatowych to „Wołowina w handlu i kuchni – zastosowania kulinarne poszczególnych partii wołowiny” poprowadzone przez znanego warszawskiego kucharza – Mariusza Nowickiego. Charakterystyka i przeznaczenie kulinarne poszczególnych partii  wołowiny,  wołowina QMP –  w wersji praktycznej to zajęcia z trzema rodzajami mięsa wołowego – polędwicą,  zrazową i   szynką wołową w tym pokaz profesjonalnego dzielenia, wykrawania i obróbki.  „Materiał ćwiczeniowy” degustowano wieczorem podczas „Kolacji z wołowiną”.


Szerszy i bardziej szczegółowy materiał zostanie zaprezentowany w lipcu, po zakończeniu realizacji zadania.

Opracowanie: Krystyna Chojnowska

Opracowanie niniejszego artykułu zostało dofinansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego  w ramach realizowanego przez KZRS „SCh” zadania „Promocja polskiej wołowiny i chowu bydła mięsnego w Kołach Gospodyń Wiejskich.”

 

Promocja polskiej wołowiny i chowu bydła mięsnego w Kołach Gospodyń Wiejskich.


Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska będzie realizował zadanie pod takim tytułem. Będzie to zadanie promocyjne, dofinansowane przez Fundusz Promocji Mięsa Wołowego.  Włączenie  Kół Gospodyń Wiejskich  do promocji wołowiny pozwoli poszerzyć działania promocyjne o obszary wiejskie i środowiska małych miast a także przenieść tamże wiedzę i informacje o nowoczesnych zasadach chowu bydła mięsnego.

       Sytuacja na rynku wołowiny w ostatnich latach jest  rozwojowa – był to rynek rosnący, zwiększało się zainteresowanie rolników chowem wołowiny,  rozwijał się jej eksport, rosły ceny, nie tylko gotowego surowca ale również te płacone rolnikom. Przybywa   wyspecjalizowanych gospodarstw rolnych produkujących wołowinę  dobrej, powtarzalnej jakości, rośnie produkcja i pogłowie bydła niemlecznego.  Powoli,  ale wzrasta także  spożycie wołowiny w kraju. Powyższe pozytywne procesy należy wzmacniać i wspierać – w omawianym zadaniu – przy pomocy  prężnej  i  doświadczonej  organizacji – Kół Gospodyń Wiejskich. Dwie sprawy są tutaj ważne –  przekaz   do konsumentów, także tych spoza dużych miast, o tym że na rynku jest już polska wołowina o dobrej, powtarzalnej jakości,  niezaprzeczalnych walorach smakowych i odżywczych ale także do producentów o  nowoczesnej hodowli  bydła mięsnego z zachowaniem dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska..

       Ten przekaz i jego argumentacja będzie w tym projekcie zadaniem przedstawicielek KGW, a niniejszy projekt ma je do tej roli przygotować. Organizacja KGW jest wprost predysponowana do takiej misji,  jest aktywna i  opiniotwórcza, posiada wieloletnie doświadczenie i potwierdzoną skuteczność,  a jej działaczki zostały wybrane  w wyborach bezpośrednich w swoich środowiskach, mają więc tych środowisk uznanie i  zaufanie.

 Założenie jest następujące :   ok. 80 osobowa grupa przedstawicielek KGW, podczas spotkań seminaryjnych pozna walory i zalety współcześnie produkowanej wołowiny i zdobytą wiedzę będzie przekazywała w swoich środowiskach. Uczestniczki zadania otrzymają  dużą porcję wiedzy, opartej na wynikach badań naukowych  i praktyce – o chowie bydła mięsnego, walorach i zaletach wołowiny oraz jej znaczeniu w prawidłowym odżywianiu. Poznają  podstawowe produkty na bazie wołowiny bądź z udziałem mięsa wołowego. Podczas zajęć  warsztatowych  poćwiczą   sposoby obróbki wołowiny w kuchni czy restauracji. Przejdą trening umiejętności promocyjnych.

  Tak przygotowane będą mogły wiarygodnie prowadzić działania promujące chów bydła mięsnego i spożycie wołowiny w swoim środowisku.

 Wnioskodawca, Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „SCh” ,  przez ostatnich kilka lat prowadził  wiele projektów promujących spożycie mięsa czerwonego – wołowiny i wieprzowiny, których głównym założeniem  było budowanie rzetelnej wiedzy o tych gatunkach mięsa,  ich zaletach i znaczeniu w odżywianiu, zmianach w chowie  w zagrodzie rolnika, programach wsparcia systemów mięs jakościowych  czy zmianach w  technologii i przetwarzaniu. Podobne są też założenia  opisywanego zadania. Tak jak zawsze, będzie ono  realizowane  we współpracy z wiodącymi uczelniami rolniczymi i ośrodkami naukowymi, liczymy także na współpracę z  nowopowstałym Centrum Edukacji Żywieniowej.

Takie podejście  z pewnością wpłynie na jakość i wiarygodność planowanych  wykładów i  innych zajęć podczas zakładanych seminariów.

Organizowanie  i ustalanie przebiegu seminariów  odbywało się będzie we współpracy ze środowiskiem KGW, z uwzględnieniem oczekiwań i możliwości.

            Planowane są  dwa   seminaria po ok. 40 osób każde.  Seminaria będą trwały po trzy dni, ich tematyka będzie składała się z następujących bloków tematycznych:

–    wiedza o wołowinie – jej produkcji, przetwórstwie , bezpieczeństwie oraz znaczeniu w prawidłowym odżywianiu;

–    współczesne standardy produkcji dobrej jakości wołowiny z zachowaniem dobrostanu zwierząt;

–    aktualności z rynku wołowiny  na świecie, UE i w Polsce,

–    wsparcie produkcji dobrej jakości wołowiny, małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny,

–    podstawy  marketingu rynkowego;

–    zajęcia  warsztatowe pod hasłem:   wołowina w przetwórstwie, kuchni i gastronomii.

Program będzie uzupełniany o bieżące informacje resortowe. Zajęcia warsztatowe – ich zakres i sposób przeprowadzenia   zostanie przedyskutowany i uzgodniony z uczestnikami.  Ponadto podczas seminariów odbędą się spotkania z rolnikami  prowadzącymi chów bydła mięsnego i odchów opasów a także spotkania z przedstawicielami małych podmiotów np. RHD lub GS „SCh” używającymi wołowiny w swojej produkcji. Seminaria odbędą się  w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Krajowego Związku  Rewizyjnego Spółdzielni „SCh” w Warszawie, ulica Odrębna 4.

         Powyższe plany pokrzyżowała sytuacja epidemiczna w kraju – która nie pozwala już rozpoczynać działań. Niemniej  zainteresowanych prosimy o kontakt.

tel.  22/ 826-41-26
email:  [email protected]

Opracowanie niniejszego artykułu zostało dofinansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego  w ramach realizowanego przez KZRS „SCh” zadania „Promocja polskiej wołowiny i chowu bydła mięsnego w Kołach Gospodyń Wiejskich.”


Krystyna Chojnowska

Wydanie niniejszego artykułu zostało dofinansowane ze środków  Funduszu Promocji Mięsa Wołowego w ramach realizowanego przez KZRS „SCh” zadania „Promocja polskiej wołowiny i chowu bydła mięsnego w Kołach Gospodyń Wiejskich.”

04

Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego

Młodzież szkół rolnicznych jako przyszłość rynku wieprzowego w Polsce

„Młodzież szkół rolniczych jako przyszłość rynku wieprzowiny w Polsce” Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” od wielu już lat zajmuje się promocją polskiej żywności, realizując projekty z funduszy promocji m.in. mięsa wieprzowego, wołowego i ziarna, zbóż i przetworów zbożowych. Jednym z pięciu projektów realizowanych obecnie jest skierowany do młodzieży projekt „Młodzież szkół rolniczych jako przyszłość wieprzowiny w Polsce ”. Rynek mięsa wieprzowego po kryzysie sprzed kilku lat ciągle się odbudowuje, niemniej jednak przeżywa nadal kłopoty związane z wahaniami koniunktury zarówno w Europie, jaki i na rynkach w krajach trzecich. Ciągle spadające spożycie mięsa wieprzowego spowodowane jest pseudonaukowymi teoriami jakoby wieprzowina byłą tucząca i niezdrowa a któż z nas…. nie rozsmakowywał się w kotlecie schabowym z młodymi ziemniaczkami  i zasmażaną  kapustą. Bo przecież wieprzowina to najbardziej popularne mięso w Polsce. Jest to efekt między innymi niewątpliwych walorów smakowych tego mięsa. Mięso dobrej jakości jest delikatne i soczyste a tłuszcz jest biały i zwarty. O wartości odżywczej decyduje nie tylko ilość tłuszczów ale i rodzaj kwasów tłuszczowych. Ze względu na możliwość zapobiegania miażdżycy i chorobie niedokrwiennej serca preferowane są nienasycone kwasy tłuszczowe głównie  wielonienasyconych, których w wieprzowinie jest od 7 do 14 %, dlatego należy się delektować potrawami z mięsa wieprzowego z zachowaniem umiaru. Dodatkowo z pozytywnych cech wieprzowiny należy podkreślić najwyższy ze wszystkich rodzajów mięs poziom witaminy B1.  Dobra wieprzowina jest głęboko różowa, im ciemniejsza barwa wieprzowiny  tym najprawdopodobniej mięso jest wyższej jakości o bogatszym smaku. Jasna wieprzowina jest słaba gatunkowo i łatwa do wysuszenia podczas przygotowywania. Mięso powinno być zawarte wilgotne ale nie mokre. Należy unikać zakupu mięsa o żółtym lub ciemniejszym tłuszczu. Ciekawostki:  
 • Do smażenia najlepiej użyć  schab polędwicy i szynki
 • Do grillowania  schab z kością, karkówka i boczek będą wyśmienite
 • Pieczemy najlepiej duże kawałki aby nie wyschły szynki z kością , żeberek, schabu z kością
 • A jeśli dusimy to najlepiej łopatkę, golonkę, żeberka, szynkę i boczek
Największą przeszkodą do stabilizacji rynku i wzrostu spożycia oprócz różnych chorób na przykład ASF jest niestety niewiedza.  Polacy lubią wieprzowinę, stąd też powinniśmy promować to co najlepsze, a przede wszystkim polskie. Przez lata Krajowy Związek Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” zajmował się promocją wieprzowiny i wyrobów z jej udziałem  poprzez budowanie rzetelnej wiedzy o wieprzowinie jej prawdziwym znaczeniu w odżywianiu, programach systemu wsparcia mięs jakościowych czy zmianach rynkowych w tym zakresie. Jednak te działania skierowany były głównie do sprzedawców i konsumentów. W roku 2017 rozpoczął się cykl spotkań, na które zaprasza się młodzież szkół rolniczych i gastronomicznych. Poprzez warsztaty i spotkania z naukowcami chcemy przekazać młodzieży wiedzę o produkcie popartą sprawdzoną i naukowa podbudową. Dotychczas w takich spotkaniach wzięło udział ponad 200 uczniów z różnych szkół z terenu całej Polski. Młodzież chętnie uczestniczy w takich spotkaniach a szkoły są żywo zainteresowane otwartymi lekcjami i niecodzienną formą zajęć. Naukową wiedzę o wieprzowinie chcemy przekazać młodym ludziom rolniczych szkół jako przyszłym hodowcom i operatorom na tym rynku. Młode pokolenie chętnie przyjmuje wiedzę i nowatorskie podejścia, a także ma coraz większe szansę i odwagę w ich wdrażaniu. Najważniejszym celem naszych działań projektowych jest promocja polskich przetworów i mięsa , ponieważ na  rynku  detalicznym w Polsce jest przewaga mięsa wieprzowego nie pochodzącego z Polski. Kolejnym celem jest wskazywanie potrzeby odbudowania pogłowia rodzimych ras w celu produkcji mięsa wysokogatunkowego, a nie produkcji masowej. Nieustannie należy prowadzić edukację hodowców przedstawiając im rzetelne dane. Działanie skierowane jest do młodzieży szkół rolniczych i   gastronomicznych. Celem głównym projektu jest: zwiększenie wiedzy  wśród młodzieży szkół rolniczych w zakresie jakości mięsa wieprzowego . W ramach prowadzonych warsztatów i wykładów chcemy poszerzyć wiedzę w zakresie spodziewanych kierunków rozwoju i opłacalności rynku wieprzowiny w Polsce. Zadanie będzie obejmowało 3- dniowe warsztaty składające się z następujących bloków tematycznych m.in:  
 • wiedza o wieprzowinie jej produkcji, nowoczesnym przetwórstwie, bezpieczeństwie oraz znaczeniu w prawidłowym odżywaniu
 • funkcjonowanie i aktualności z rynku wieprzowiny w świecie, Unii Europejskiej i Polsce
 • wsparcie produkcji dobrej jakości wieprzowiny, małego lokalnego przetwórstwa, przekazanie  wiedzy z zakresu marketingu na tym rynku.
W ramach planowanych spotkań chcemy przekazać również wiedzę praktyczną w zakresie przetwórstwa wieprzowiny w kuchni i gastronomii, gdzie zajęcia poprowadzą szefowie kuchni ze znanych i cenionych restauracji w Warszawie. Rynek wieprzowiny wymaga promocji i przedsiębiorczości dlatego też takie tematy znajdą się w programie planowanych  spotkań. Zaprosimy rolników, producentów wieprzowiny, autorytety naukowe  głównie ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, ale także z innych uczelni  z terenu  całego kraju. Niestety panująca pandemia związana z COVID-19 , mocno ogranicza nasze działania i powoduje, że zmuszeni jesteśmy ciągle przesuwać terminy realizacji naszych zamierzeń i planów. Dlatego też, planowane warsztaty odbędą się najszybciej jak to będzie możliwe, jednakże nie wcześniej niż na wiosnę 2021 roku.

Opracowała: Aneta Englot

 Zadanie „Młodzież szkół rolniczych jako przyszłość rynku wieprzowiny w Polsce ” dofinansowane z funduszu promocji mięsa wieprzowego
 
Młodzież szkół rolniczych jako przyszłość rynku wieprzowiny w Polsce

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” od dobrych kilku lat prowadzi projekty promocyjne, dofinansowane z Funduszu promocji produktów
rolno-spożywczych, najczęściej funduszy promocji mięsa czerwonego – wołowiny
|i wieprzowiny.

W  organizacji samopomocy chłopskiej zawsze panował pogląd, że promocja, zwłaszcza produktów spożywczych, to niekoniecznie reklama a głownie informacja i bagaż wiedzy
o jakości, składzie, właściwościach itp. Ta teza jest szczególnie ważna gdy promujemy mięso czerwone.

To wokół tych gatunków mięsa powstały mity – że są niezdrowe i tuczą. W powyższych akcjach promocyjnych chodzi więc o to, aby o mięsie czerwonym rozmawiać bez emocji, na podłożu naukowym, a wiedzę o ich zaletach i znaczeniu w diecie człowieka budować na udowodnionych opiniach a nie wyżej wspomnianych mitach.

Projekty prowadzone przez Związek przeznaczone są głównie dla pracowników handlu w spółdzielni „Samopomoc Chłopska” oraz Społem, a ich celem jest przygotowanie tych osób do podjęcia dyskusji z konsumentami o prawdziwych zaletach wołowiny i wieprzowiny. Jednakże, klika lat temu do realizacji tego zadania zaproszono młodzież szkół rolniczych. Szkoły chętnie przejęły inicjatywę, rezultat był zaskakująco pozytywny. Tak dobre przyjęcie skłoniło Związek do kontynuowania współpracy ze szkołami kształcącymi młodzież
w kierunku gastronomicznym, tym razem przy realizacji działania „Młodzież szkół rolniczych jako przyszłość rynku wieprzowiny w Polsce” dofinansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.

Ta wiedza, zarówno o funkcjonowaniu tego rynku jaki i o rzeczywistej wartości odżywczej wieprzowiny, powinna dotrzeć do konsumentów, a także do jednej
z najważniejszych grup – młodzieży. To właśnie młodzież będzie niedługo decydowała
– zarówno o kierunkach chowu zwierząt gospodarskich jak i o trendach w odżywianiu. Młodzież ta, to w najbliższej przyszłości potencjalni producenci i przetwórcy wieprzowiny
a część z nich, szczególnie osób klas o profilu gastronomicznym, będzie wprost kreowała opinię konsumentów o jakości mięsa wieprzowego, które klient otrzyma na talerzu.

Założono, że program zadania będzie skupiał się na poszerzeniu wiedzy o nowe, zgodne z zasadami dobrostanu, metody chowu opasów, przetwarzania, przechowywania i pakowania wieprzowiny, wiedzę o znaczeniu mięsa wieprzowego w prawidłowym odżywianiu, trening umiejętności marketingowych w zakresie sprzedaży wieprzowiny. W programie przewidziano warsztaty praktyczne i degustację przygotowanych potraw. Główny element zadania to dwa seminaria dla 100 os. Seminaria trwały po trzy dni a ich tematyka składała się z niżej wymienionych bloków tematycznych:

 • Wiedza o wieprzowinie – jej produkcji, przetwórstwie, bezpieczeństwie oraz znaczeniu w diecie człowieka;
 • Aktualności z rynku wieprzowiny na świecie, w Polsce i w UE;
 • Zajęcia warsztatowe
 • Promocja w marketingu

W seminariach udział wzięła młodzież i opiekunowie ze szkół:

 • Zespół Szkół nr 1 im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Tarnobrzegu
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Praszce
 • Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim

Najważniejszym sprawdzeniem dla organizatorów są odczucia i opinie uczestników projektu. Z tego powodu zorganizowana została anonimowa ankieta, w której uczestnicy mogli ocenić przebieg seminarium. Pytania dotyczyły przydatności seminarium, poziomu wykładów, organizacji oraz pobytu na seminarium. Dodatkowo zapytano, które tematy wykładów były według uczestników najbardziej interesujące oraz jakiej tematyki ewentualnie zabrakło w przewidzianym programie.

Wyniki anonimowej ankiety, wypełnionej przez około 100 uczestników obrazuje poniższe zestawienie (wyniki po zaokrągleniu):

L.p.

Oceniane zagadnienie

Ocena 5

Ocena 4

Ocena 3

Ocena 2

Ocena 1

1.

W jakim stopniu seminarium było dla Pani/Pana interesujące lub przydatne?

88%

13%

0%

0%

0%

2.

Jak ocenia Pani/Pan poziom wykładów i zajęć seminaryjnych?

100%

0%

0%

0%

0%

3.

Jak ocenia Pani/Pan organizację seminarium?

100%

0%

0%

0%

0%

4.

Jak ocenia Pani/Pan warunki pobytu na seminarium?

94%

6%

0%

0%

0%

 

Wnioski z realizacji zadania:

Po pierwsze, młodzież zdecydowanie szczerze odpowiadała na zadane pytania. Co więcej każdy uczestnik ocenił na ocenę bardzo dobrą kwestie organizacji seminarium jak i poziom wykładów i zajęć seminaryjnych. Ponadto, nie sprawdziły się obawy, czy aby wykłady uznanych autorytetów naukowych nie będą dla młodzieży nużące i niezrozumiałe. Wręcz przeciwnie. W szczególności uwagę młodzieży przykuł wykład Profesora Jarosława Horbańczuka na temat „Wartość odżywcza i prozdrowotna mięsa czerwonego i jego zastosowanie w diecie człowieka”.

 

Opracowała: Agata Podkowa

Dofinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego

05

Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych

Spółdzielcze pieczywo to jakość, smak i tradycja

Zadanie Spółdzielcze pieczywo to jakość, smak i tradycja” zostało dofinansowane z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych KOWR (dawniej ARR), w ramach zadania realizowanego przez Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „SCh” przy współpracy spółdzielni z pionu „Samopomoc Chłopska” Szanowni Państwo, Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie, w terminie od 1 czerwca 2020 roku do 30 kwietnia 2021 roku, planował realizować zadanie „Spółdzielcze pieczywo to jakość, smak i tradycja” z dofinansowaniem Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych. Bodźcem do realizacji projektu jest sytuacja związana ze  stale spadającym spożyciem pieczywa. Zdaniem KZRS „SCh” przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak edukacji konsumentów, na temat walorów odżywczych i smakowych przetworów zbożowych w kontekście prawidłowego rozwoju organizmu człowieka. Wśród spółdzielni zrzeszonych w KZRS „SCh” około 400 posiada piekarnie a kilkanaście uczestniczy w systemie Jakość Tradycja. Celem jaki chcemy osiągnąć jest oddziaływanie na odczucia, opinie i przekonania konsumentów do tego, że polski chleb jest jednym z najlepszych na świecie, a pieczywo produkowane w rzemieślniczych piekarniach, oparte na tradycji, naturalnym zakwasie, wzbogacone ziarnami jest gwarantem naszego zdrowia. Dlatego istotną rolą jest prowadzenie intensywnej formy promocji tego produktu. Zainicjowane zadanie polega na: –    dofinansowaniu uczestnictwa Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” podczas 20 pokazów, biorąc udział w imprezach okolicznościowych i targach o charakterze regionalnym i krajowym promując spożycie pieczywa. –    wymianie doświadczeń dotyczących produkcji, wypieku i promocji pieczywa wysokiej jakości poszukiwanego przez klientów, –    oraz innych działaniach promocyjno-informacyjnych. Dofinansowanie dotyczy zwrotu poniesionych kosztów związanych z uczestnictwem Spółdzielni w targach lub imprezie wystawienniczej podczas przeprowadzania akcji promocyjno-degustacyjnych dotyczących: –    opłaty za wynajęcia powierzchni stoiska, –    opłaty za oprawę plastyczną i aranżację stoiska, urządzenia i dekoracji (kwiaty, rollupy), –    za publikację artykułów prasowych, –    zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia pokazu i degustacji (m.in. deski, noże, tace, kosze, obrusy, serwetki, naczynia jednorazowe itp.), –    wyprodukowanych wyrobów piekarsko-ciastkarskich, –    kosztu transportu na imprezę promocyjno-degustacyjną, –    wynagrodzenie osób obsługujących stoisko degustacyjne, Na okoliczność uczestnictwa spółdzielni w wystawach i targach zostaną zawarte stosowane umowy. Po przeprowadzeniu akcji promocyjno-degustacyjnych spółdzielnie wraz z wnioskiem o płatność będą składały krótkie sprawozdanie z realizacji wraz z oceną i wnioskami oraz materiałami poświadczającymi realizację działania w formie zdjęć. Kwota dofinansowania do udziału w targach będzie rozpatrywana indywidualnie uwzględniając w/w poniesione koszty na podstawie przedstawionych załączników (faktury za w/w wydatki). W czasie trwania zadania, wzorem lat ubiegłych KZRS „SCh” planuję organizację wyjazdu studyjnego na międzynarodowe targi spożywczo-rolnicze (dokładny termin zostanie podany w późniejszym okresie). Z wyjazdu skorzysta ok. 40 osobowa grupa składająca się z przedstawicieli Spółdzielczości „Samopomoc Chłopska” z całej Polski, wypiekających pieczywo a jego celem będzie poznanie zasad produkcji, promocji i sprzedaży pieczywa uczestniczącego w systemach jakości żywności. Wyjazd składał się będzie z dwóch części tj. krótkiego seminarium dotyczącego teorii uczestnictwa w systemach jakości żywności oraz części praktycznej w postaci wizyty w piekarni. Jeśli będzie taka możliwość zbieżność daty i miejsca wyjazdu z wystawą uczestnicy obejrzą ekspozycję takiego pieczywa na wystawie lub targach. Wymiana doświadczeń dotyczyła będzie ok. 40 piekarni, których przedstawiciele podczas wyjazdu studyjnego poznają procedury i tajniki produkcji. Seminarium odbędzie się w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „SCh” w Warszawie, ulica Odrębna 4. Sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju i na całym świecie jest bardzo dynamiczna. Pandemia COVID-19 pokrzyżowała realizacje targów, wystaw i kongresów stacjonarnych, wiele imprez zostało przełożonych na przyszły rok.  Dlatego też KZRS „SCh” wstrzymał realizację założonych działań, niemniej zainteresowanych prosimy o kontakt tel. 22/ 826-41-26 lub email [email protected] Monika Beata Ostrowska Opracowanie niniejszego artykułu zostało dofinansowane ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych w ramach realizowanego przez KZRS „SCh” zadania „Spółdzielcze pieczywo to jakość, smak i tradycja”

„Spółdzielcze pieczywo to jakość, smak i tradycja”

 

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska: od wielu już lat zajmuje się promocją polskiej żywności, realizując projekty z Funduszów Promocji m.in. Zbóż
i Przetworów Zbożowych, Mięsa Wołowego i Wieprzowego. Jednym z realizowanych projektów był skierowany do spółdzielców projekt „Spółdzielcze pieczywo to jakość, smak
i tradycja”.

Poziom spożycia chleba wciąż spada, a tego przyczyną, naszym zdaniem, jest niewiedza o jego dobroczynnym wpływie na ludzki organizm i brak edukacji konsumentów w tym zakresie. Zjawisko pogłębiają negatywne, nieuprawnione opinie, że pieczywo jest kaloryczne, a białe pieczywo – wręcz niezdrowe. Stąd wynikła potrzeba intensywnej promocji pieczywa połączonej ze wskazywaniem na jego wartości odżywcze i zdrowotne. Jedną z form tej promocji  było wzbogacanie i zróżnicowanie oferty podczas targów, wystaw i imprez okolicznościowych o pieczywo z małych spółdzielczych piekarni.

W ramach projektu Krajowy Związek zorganizował łącznie 20 promocji przeprowadzonych podczas imprez wystawienniczych. Stoiska promocyjne przygotowały Gminne Spółdzielnie „Samopomoc Chłopska” w: Baranowie, Bobolicach, Bogatyni, Grębowie, Ozorkowie, Poddębicach, Praszce, Pruszczu, Staszowie, Szadku oraz Spółdzielnia Usługowo-Handlowa „Jedność” w Bieruniu.

Pieczywo z Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” zawsze cieszyło się dobrą opinią klientów, co potwierdzała także liczna publiczność na wystawach i targach. Dotychczasowe doświadczenia z uczestnictwa Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w wystawach i targach wskazują, że pieczywo „ z geesu” ma dobrą opinię wśród konsumentów, głównie za  tradycyjny wypiek i smakowitość. Część konsumentów pamięta to pieczywo
z dzieciństwa, a ponieważ spółdzielnie w większości nie wprowadzały nowoczesnych technologii wypieku i nadal jest to głównie pieczywo na zakwasie, formowane ręcznie
i wypiekane w piecach ceramicznych, jego smakowitość jest niezmienna. Te walory docenia także młode pokolenie konsumentów, hołdujące  naturalnym produktom i tradycji.

Kolejnym etapem realizacji zadania był wyjazd studyjny, który odbył się w dniach
23 – 26 maja 2023r. Wyjazd studyjny dotyczył 40 osobowej grupy – głównie przedstawicieli spółdzielni wypiekających pieczywo, a jego celem było poznanie zasad produkcji, promocji
i sprzedaży pieczywa uczestniczącego w systemach jakości żywności. Wyjazd składał się
z dwóch części – krótkiego, 8-godzinnego seminarium dotyczącego teorii  uczestnictwa
w systemach jakości żywności, które odbyło się w Gminnej Spółdzielni „SCH” w Bogatyni
i części praktycznej w postaci wizyty i warsztatów piekarniczych w „Czarcim Młynie”
w Świeradowie-Zdroju. Podczas seminarium uczestnicy mieli okazje podziwiać wystawy pieczywa oraz degustować wyroby geesów. Co więcej, byli świadkami podpisania porozumienia między Krajowym Związkiem a Związkiem Pracodawców Powiatu Zgorzeleckiego.

W kolejnej części wyjazdu uczestnicy mieli okazję gościć w Ambasadzie Polskiej znajdującej się w czeskiej Pradze. Podczas tej wizyty przygotowano ekspozycję pieczywa wraz z degustacją z Gminnych Spółdzielnie „Samopomoc Chłopska” w: Bogatynie, Ozorkowie, Praszce oraz Szadku. Polskie pieczywo promowano na arenie międzynarodowej. Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpienia Pana Daniela Piekarskiego –  
I Sekretarza Ambasady RP w Pradze oraz Pani Kamili Misiorowskiej – Kierownika
Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Pradze.

Spotkanie miało podniosły charakter i niewątpliwie stanowiło podwaliny współpracy polsko-czeskiej w promowaniu pieczywa i systemów jakości żywności. Ponadto, w wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele czeskiej spółdzielczości. Ważny charakter wizyty podkreślała obecność kilkunastu dziennikarzy. Wizyta w Ambasadzie wzbogaciła spółdzielców o wiedzę jak system promocji pieczywa funkcjonuje po stronie Naszych sąsiadów, a także pozytywnie wpłynęła na polsko-czeską spółdzielczą relację biznesową. Ponadto, uczestnicy spędzili trzy wspaniałe dni w Pradze poznając jej kulturę, zakamarki oraz historię. Mieli okazję odbyć spotkania B2B z przedstawicielami czeskich przedsiębiorstw i podyskutować o możliwościach wzajemnej współpracy i promowaniu polskich produktów za granicą. Ostatnim punktem wycieczki był rejs po Wełtawie z widokiem na praską panoramę i Most Karola.

Wszystkie te prowadzone działania przyniosły – jesteśmy o tym przekonani – wzrost świadomości spółdzielców o konieczności spożywania, większej ilości niż dotychczas, produktów z ziarna i zbóż oraz ich działaniu prozdrowotnym, a także poczucie, że lokalne pieczywo należy promować.

 

Opracowała

Agata Podkowa

Zadanie „Spółdzielcze pieczywo to jakość, smak i tradycja”
dofinansowano z Funduszu Promocji Ziarna, Zbóż i Przetworów Zbożowych

06

Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych

Promocja pieczywa wśród młodzieży w Światowym Dniu Chleba - kontynuacja

„Promocja pieczywa wśród młodzieży w Światowym Dniu Chleba – kontynuacja”

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” od wielu już lat zajmuje się promocją polskiej żywności, realizując projekty z funduszy promocji m.in. , zbóż i przetworów zbożowych, mięsa wołowego i  wieprzowego. Jednym z pięciu projektów realizowanych obecnie jest skierowany do młodzieży projekt „Promocja pieczywa wśród młodzieży w  Światowym dniu Chleba – kontynuacja ”.

Do produkcji pieczywa potrzebuje się trzech składników : wody, mąki oraz soli. Podłużny  z chrupiącą skórką a na świecie w formie płaskiego placka  a może okrągły… chleb… . Chleb nie jedną ma formę i doczekał się nawet swojego święta 16 października  został w 1997 r. ogłoszonym Światowym dniem Chleba.

W związku z panującą pandemią COVID- 19 zmuszeni byliśmy obchody Światowego dnia Chleba i związaną z tymi obchodami promocją pieczywa  wśród młodzieży   przenieść  na wiosnę 2021r.

Chlebowe ciekawostki:

 • Szukając kulinarnych inspiracji w światowych kulinariach spotykamy się z pieczywem z wielu rozmaitych wersjach w Indiach naan i chapali jada się jako dodatek do większości potraw, pieczywo w formie placków zastępuję nawet sztućce 
 • Z pozoru meksykańska tortilla znacznie więcej wspólnego ma z naleśnikiem ale uznawana jest za rodzaj chleba, zresztą bardzo popularnego w Polsce szczególnie wśród młodzieży .
 • W krajach Arabskich spotykamy się z pitą a w Izraelu z macą
 • W Rzymie chleb odgrywał rolę polityczną, obywatele mieli żądać chleba i igrzysk, domagając się zaspokojenia ich najważniejszych potrzeb, rozdawanie chleba przez rządzących miało uspokoić nastroje społeczne i zapewnić poparcie ludu.
 • Chleb od czasów starożytnych był towarem niezwykle cenionym w Egipcie umieszczano go w grobowcach  jako jedno z obowiązkowych dóbr którymi zmarli mieli się cieszyć w zaświatach
 •  Choć rozwój branży piekarniczej kojarzony jest ze średniowieczem to wskazuje się że pierwsze piekarnie powstały w starożytnej Grecji,  źródła mówią, że znano  wówczas około 70 rodzajów pieczywa, więc wybór był imponujący.
Chleb jest jedzony na całym świecie, jego skład w wielu zakątkach jest podobny chociaż różni się wyglądem. Wielu z nas traktuje chleb jako powszechnie dostępny znany od dziecka. Jednakże spożycie pieczywa dobrej jakości, wysokogatunkowego ciągle spada i zostaje wypierane przez wyroby około piekarnicze z dużą ilością cukru, zwłaszcza słodycze i suplementy. W świetle zaleceń żywieniowców produkty zbożowe powinny być głównym źródłem energii. Jadłospis uwzględniający kluczową role różnych gatunków pieczywa pozwala dostarczyć odpowiednią ilość kalorii bez ryzyka niekontrolowanego wzrostu wagi. Cytując za dr. Hab. inż. Anną Diowksz prof. Uczelni Politechnika Łódzka wydział Biotechnologii i nauk o żywności „kolorowe kanapki to nie tylko uczta dla oka ale także pełnowartościowy posiłek. Dostarczy wszystkiego co potrzebne : energii dla sprawnej pracy mózgu i nauki, sił do uprawiania sportu czy zabawy oraz wszystkich składników odżywczych niezbędnych do prawidłowego rozwoju młodego organizmu. Po takim posiłku dłużej utrzymuję się poczucie sytości, zapobiegając zbyt szybkiemu odczuciu głodu i sięganiu po słodkie przekąski, co skutecznie pomaga kontrolować masę ciała. A trzeba wiedzieć, że popularne ostatnio unikanie pieczywa w celach odchudzających powoduje zachwianie równowagi metabolicznej, o najczęściej prowadzi do efektu dokładnie odwrotnego od zamierzonego. Do problemów w utrzymaniem prawidłowej masy ciała a ponadto do poważnych problemów zdrowotnych związanych z między innymi z zakłócenia pracy nerek . Natomiast bogaty w błonnik pokarmowy ciemny chleb  jest jednym z ważniejszych elementów tzw. Kanapkowych diet odchudzających, bardzo popularnych zwłaszcza we Francji , prowadzących do zmniejszenia masy ciała w bezpieczny dla zdrowia sposób.” Zły wizerunek chleba wśród pseudo dietetyków cele brytów i „zła prasa”  pieczywa i przetworów mącznych we współczesnej dietetyce wśród młodzieży wymaga wzrostu edukacji popartej naukowymi teoriami i ponownego budowania pozytywnego wizerunku pieczywa w społecznej świadomości.

Realizację tego zadania Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” zapoczątkował w 2019 r. i spotkała się ona z bardzo dużym zainteresowaniem  nie tylko wśród młodzieży ale również zainteresowane promocją były piekarnie. Głównym celem stawianym w obecnym projekcie jest budowanie świadomości zdrowej diety w oparciu o przetwory zbożowe poprzez pokazywanie ich właściwości oraz jakości oraz wpływu na nasze zdrowie. Przewidziane w zadaniu działania pośrednio edukują młodzież na temat prawidłowego żywienia i pozwalają poznać prawdziwe wartości pieczywa walcząc z nieuprawnionymi złymi opiniami i budują jego pozytywny wizerunek. Promocja pieczywa odbywała się będzie w lokalnych piekarniach i będzie dotyczyła również promocji dobrego lokalnego rzemiosła.

Zadanie skierowane jest do dzieci i młodzieży, nauka i praktyka potwierdzają znaczenie kształtowani pozytywnych nawyków żywieniowych w tym przedziale wiekowym i w tej grupie konsumentów. Przekaz wiedzy i informacji podany w ciekawej formie ma kształtować dobre nawyki żywieniowe oparte na wiedzy potwierdzone przez naukę. Młode pokolenie należy zainteresować, wciągnąć, zaskoczyć aby chcieli w tym uczestniczyć. Stąd też w ramach projektu proponujemy odwiedziny w piekarniach, lepienie wypieków, podglądanie procesów technologicznych a wreszcie degustowanie świeżo przygotowanych produktów piekarniczych.

W ramach projektu chcemy zorganizować:

 • około 30 spotkań dla dzieci i młodzieży  w 20  lokalnych piekarniach w ramach „drzwi otwartych”
 • drzwi otwarte w Centrum Konferencyjno Szkoleniowym  w Warszawie z udziałem uczniów okolicznych szkół
 • zorganizowanie seminarium dla przedstawicieli Samopomocy Chłopskiej prowadzącej wypiek pieczywa
 • uzupełnienie  działań promocyjnych
Wszystkie te działania będą prowadzone do 30 czerwca 2021r. i przyniosą – jesteśmy o tym przekonani – wzrost świadomości wśród młodzieży o konieczności spożywania większej ilości niż dotychczas produktów z ziarna i zbóż i ich działaniu prozdrowotnym

Niestety panująca pandemia związana z COVID -19 , mocno ogranicza nasze działania i powoduje, że zmuszeni jesteśmy ciągle przesuwać terminy realizacji naszych zamierzeń i planów. Dlatego też, planowane warsztaty odbędą się najszybciej jak to będzie możliwe, jednakże nie wcześniej niż na wiosnę 2021 roku.            

Opracowała: Aneta Englot

Zadanie „Promocja pieczywa wśród młodzieży w Światowym Dniu Chleba – kontynuacja” dofinansowane z funduszu promocji Ziarna, Zbóż i Przetworów Zbożowych

Nadzór nad działalnością Krajowego Związku sprawuje 26 osobowa Rada Nadzorcza, której przewodniczy Marek Kowalski.

„Promocja pieczywa wśród młodzieży w Światowym Dniu Chleba – kontynuacja”

 

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska: od wielu już lat zajmuje się promocją polskiej żywności, realizując projekty z Funduszów Promocji m.in. Zbóż
i Przetworów Zbożowych, Mięsa Wołowego i Wieprzowego. Jednym z realizowanych projektów był skierowany do młodzieży i spółdzielców projekt „Promocja pieczywa wśród młodzieży w Światowym Dniu Chleba – kontynuacja”.

Do produkcji pieczywa potrzebuje się trzech składników: wody, mąki i soli. Podłużny
z chrupiącą skórką, w formie płaskiego placka a może okrągły? Chleb… Chleb nie jedną ma formę i doczekał się nawet swojego święta – 16 października został w 1997r. ogłoszony Światowym Dniem Chleba.

Zgodnie z założeniami projektu Krajowy Związek zorganizował obchody Światowego Dnia Chleba w październiku 2022r. Obchody te były połączone wraz z Jubileuszem 30-lecia Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” i odbyły się w dniach
4-5 października 2022r. Zebrani mogli podziwiać piękne wystawy pieczywa oraz degustować wyroby piekarnicze z piekarni Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w: Szadku, Praszce, Ozorkowie oraz Pruszczu. Co więcej, podczas obchodów zorganizowano seminarium, na którym nie zabrakło niezwykłych autorytetów. „O rozwijaniu siebie i budowaniu dobra wspólnego” mówił prof. Henryk Mruk. Głos zabrała również Prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego – Izabella Byszewska. O formach sprzedaży opowiadała seminarzystom Grażyna Kurpińska. Kolejnego dnia odbyły się degustacje i obchody 30-lecia, które poprowadził Łukasz Stans.

Chleb jest jedzony na całym świecie. Wielu z nas traktuje chleb jako powszechnie dostępny, znany od dziecka. Jednakże spożycie pieczywa dobrej jakości, wysokogatunkowego ciągle spada i zostaje wspierane przez wyroby około piekarnicze z dużą ilością cukru, zwłaszcza słodycze i suplementy. W świetle zaleceń żywieniowych produkty zbożowe powinny być głównym źródełek energii. Jadłospis uwzględniający kluczową rolę różnych gatunków pieczywa pozwala dostarczy odpowiednia ilość kalorii bez ryzyka niekontrolowanego wzrostu wagi. Cytując za dr. hab. inż. Anną Diowksz prof. Uczelni Politechnika Łódzka Wydział Biotechnologii i Nauk o żywności: „kolorowe kanapki to nie tylko uczta dla oka, ale także pełnowartościowy posiłek. Dostarczy tego, co potrzebne: energii dla sprawnej pracy mózgu
i nauki, sił do uprawiania sportu czy zabawy oraz wszystkich składników odżywczych niezbędnych do prawidłowego rozwoju młodego organizmu. Po takim posiłku dłużej utrzymuje się poczucie sytości, zapobiegając zbyt szybkiemu odczuciu głodu i sięganiu po słodkie przekąski, co skutecznie pomaga kontrolować masę ciała. A trzeba wiedzieć, że popularne ostatnio unikanie pieczywa w celach odchudzających powoduje zachwianie równowagi metabolicznej, co najczęściej prowadzi do efektu dokładnie odwrotnego od zamierzonego – do problemów z utrzymaniem prawidłowej masy ciała, a ponadto do poważnych problemów zdrowotnych związanych m.in. z zakłóceniem pracy nerek. Bogaty natomiast w błonnik pokarmowy ciemny chleb jest jednym z najważniejszych elementów tzw. Kanapkowych diet odchudzających, bardzo popularnych, zwłaszcza we Francji, prowadzących do zmniejszenia masy ciała w bezpieczny dla zdrowia sposób.” Zły wizerunek chleba wśród pseudo dietetyków celebrytów i „zła prasa” pieczywa i przetworów mącznych we współczesnej dietetyce wśród młodzieży wymaga wzrostu edukacji popartej naukowymi teoriami i ponownego budowania pozytywnego wizerunku pieczywa w społecznej świadomości.

Realizacje tego zadania Krajowy Związek Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” zapoczątkował w 2019 roku i spotkała się ona z bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko wśród młodzieży, zainteresowane były również piekarnie. Głównym celem stawianym
w obecnym projekcie było budowanie świadomości zdrowej diety w oparciu o przetwory zbożowe poprzez pokazywanie ich właściwości oraz jakości i wypływu na nasze zdrowie. Przewidzenie w zadaniu działania pośrednio edukowany młodzież na temat prawidłowego żywienia i pozwalały poznać prawdziwe wartości pieczywa, walcząc z nieuprawnionymi złymi opiniami oraz budowały jego pozytywny wizerunek. Promocja pieczywa odbywała się
w lokalnych piekarniach i dotyczyła również promocji dobrego lokalnego rzemiosła.

Zadanie skierowane było do dzieci i młodzieży, nauka i praktyka potwierdzała znaczenie kształtowania pozytywnych nawyków żywieniowych w tym przedziale wiekowym
i w tej grupie konsumentów. Przekaz wiedzy i informacji podany w ciekawej formie miał kształtować dobre nawyki żywieniowe oparte na wiedzy, potwierdzone przez naukę. Młode pokolenie należało zainteresować, wciągnąć, zaskoczyć aby chcieli w tym uczestniczyć. Stad tez w ramach projektów zaproponowaliśmy odwiedziny w piekarniach, lepienie wypieków, podglądanie procesów technologicznych oraz degustowanie świeżo przygotowanych produktów piekarniczych.

W ramach projektu zorganizowaliśmy łącznie 25 wizyt dzieci i młodzieży w lokalnych piekarniach. Stoiska promocyjne przygotowały Gminne Spółdzielnie „Samopomoc Chłopska” w:

 • Poddębicach,
 • Ozorkowie,
 • Słubicach,
 • Medyce,
 • Trześni,
 • Szadku,
 • Grębowie,
 • Bogatyni

Wszystkie te prowadzone działania przyniosły – jesteśmy o tym przekonani – wzrost świadomości wśród młodzieży o konieczności spożywania, większej ilości niż dotychczas, produktów z ziarna i zbóż oraz ich działaniu prozdrowotnym.

 

Opracowała

Agata Podkowa

Zadanie „Promocja pieczywa wśród młodzieży w Światowym Dniu Chleba – kontynuacja”
dofinansowano z Funduszu Promocji Ziarna, Zbóż i Przetworów Zbożowych